Külügyminisztérium

Korsós Tamás szabadkai főkonzulunk a 2013. március 14-én megrendezésre került nemzeti ünnepi megemlékezés alkalmával az alábbi állami kitüntetéseket adta át Szabadkán:

Dr. Uzon Miklós ügyvéd a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetésben részesült a vajdasági magyarság önszerveződésének előmozdításában szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként.
 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át

Balassa Julianna nyugalmazott tanár, a dél-bánáti szórványban élő magyarság identitásának megőrzését szolgáló művelődésszervezői és tájékoztatási tevékenysége, valamint több évtizedes áldozatos oktató-nevelő munkája elismeréseként,

Nagy József, a zentai Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa, tiszai főesperes, a bácskai magyar hívek körében végzett több évtizedes lelkigondozói, közösségszervező és karitatív tevékenysége elismeréseként,

Dr. Silling István, az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a nyelvjárástan, a szellemi és tárgyi néprajz, a helytörténet és az irodalomtörténet terén végzett több évtizedes áldozatos gyűjtő- és tudományos kutató munkája elismeréseként.
---------------------------------------------------------

Czimbalmosné Molnár Éva kassai főkonzulunk 2013. március 14-én a Kassai Művészetek Házában rendezett nemzeti ünnepi fogadás keretében az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

Tóthpál Gyula fotóművész, újságíró a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta művészeti munkásságáért, a felvidéki magyarság szolgálatában végzett értékteremtő tevékenysége elismeréseként.
 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át

Čurilla Erzsébet, a szlovákiai Rozmaringsarj Gyermektánccsoport vezetője, a Csereháti Művészeti Egyesület alapító tagja, a felvidéki magyarság szolgálatáért, a magyar népi kultúra megőrzése és ápolása érdekében végzett értékalkotó tevékenysége elismeréseként, valamint

Tóth Sándor, a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának pedagógusa, a felvidéki magyarság megmaradásáért, az anyanyelv megőrzéséért végzett oktató-nevelői munkája elismeréseként.

---------------------------------------------------------

Forrai Kristóf helsinki nagykövetünk a 2013. március 15-ei ünnepség keretében átadta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéseket a finnországi Tamperében:

Dr. Gerevich-Kopteff Éva, a Helsinki Egyetem Finnugor Tanszékének nyugalmazott lektora részére, a magyar nyelv és kultúra finnországi terjesztésében végzett eredeményes munkája elismeréseként, valamint

Szilvay Csaba nyugalmazott zenepedagógus részére, a magyar zenekultúra terjesztésében végzett kiemelkedő munkája, eredményes zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzulunk 2013. március 20-án a Csíkszeredai Főkonzulátuson megrendezésre került nemzeti ünnepi megemlékezés alkalmával állami kitüntetéseket adott át.
 

Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át:

Dr. Szép Sándor, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi tanára, rektorhelyettese, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fejlesztésében és sikeres akkreditálásában játszott meghatározó szerepéért, kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként.
      

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta:

Antal Imre festőművész, a szülőföld szeretetét sugárzó, a gyimesi csángó táj szépségét megörökítő művészi munkája elismeréseként, 

Dr. Balla Árpád gyermekgyógyász főorvos, több évtizedes gyógyító munkájáért, az erdélyi orvostársadalom érdekében végzett támogató, továbbképzést segítő tevékenysége elismeréseként,

Bartha Magdolna nyugalmazott tanárnő, több évtizedes fáradhatatlan oktató-nevelő munkája, példaértékű életpályája elismeréseként, 

Bodurian János hegedűművész, a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola igazgatója, zenetanári, kultúraszervezői és oktatói, valamint vezetői tevékenységéért, az erdélyi örmény - magyar közösség érdekében végzett munkája elismeréseként,   

Fülöp G. Dénesné Suba Ilona,  a Vártemplomi Diakóniai Központ Lazarenum Alapítvány intézetvezetője, az erdélyi magyarságért végzett sokoldalú munkájáért, az elesett, hátrányos helyeztű emberek támogatása érdekében végzett fáradhatatlan, áldozatos tevékenysége elismeréseként,      

P. Nagy István, Tarzícius atya, az esztelneki Ferences Zárdatemplom szerzetese, az erdélyi katolikus közösség lelki, szellemi gondozásáért, életpályája elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2013. március 27-én átadta a Köztársasági Elnök által adományozott Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Szőke Péter, a Külügyminisztérium diplomatája, a Szent Egyed Közösség vezetője részére, a társadalmi felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű emberek, kirekesztettek érdekében végzett áldozatkész munkája elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Kálmán László Los Angeles-i főkonzulunk 2013. április 14-én a kaliforniai Ontario városában ünnepélyes keretek között átadta

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést Hefty Frigyes, nyugalmazott repülő alezredes, polgári pilóta, az Ontarioi Független Magyar Református Egyház tagja részére, valamint

a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Hefty Frigyesné ruhatervező részére, a nyugati diaszpóra magyar közössége érdekében végzett több évtizedes áldozatkész, hűséges és önzetlen tevékenységük elismeréseként;

majd szintén április 14-én, este Los Angeles-ben rendezett ünnepélyes fogadás alkalmával átadta

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést dr. Frigyes Dezső ügyvéd részére, az amerikai magyarság identitásának megőrzéséért, kultúrája ápolásáért végzett sokoldalú kiemelkedő munkája elismeréseként,
valamint

a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Zentai Ildikó közgazdász, a Portola Valley-i Magyar Katolikus Misszió elnöke részére, a San Francisco és környéke magyarságának körében több mint másfél évtizede végzett önzetlen szervezői és közösséget építő tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Hóvári János ankarai nagykövetünk 2013. április 22-én ünnepélyes keretek között átadta Ankarában a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Ismail Tosun Saral, a Magyar-Török Baráti Társaság alapító vezetőségi tagja részére, a magyar-török kulturális és történelmi emlékek megőrzése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Íjgyártó István moszkvai nagykövetünk 2013. április 25-én az alábbi állami kitüntetéseket adta át ünnepélyes keretek között a nagykövetségen:

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta Anatolij Joszifovics Guszev műfordító, az Oroszországi Turizmus Akadémia tanára, a magyar nyelv és kultúra oroszországi terjesztése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,


a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta

Lev Kivovics Gotgelf, az alekszandrovi Marina és Anastasia Cvetajeva Irodalmi és Művészeti Múzeum igazgatója, a magyar kultúra oroszországi terjesztéséért, a magyar kultúrát képviselő előadóknak és művészeknek az alekszandrovi kulturális életben való folyamatos jelenlétét biztosító munkássága elismeréseként,

Dr. Tatyjana Pavlova Guszarova, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem egyetemi docense, a magyar nyelv és kultúra oroszországi népszerűsítéséért, a magyar-orosz történelmi és kulturális kapcsolatok kutatásáért, a magyar történelmet és kultúrát kutató, oktató, népszerűsítő fiatal generációk felneveléséért, és

Dr. Zseliczky Béla, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének tudományos főmunkatársa, a magyar nyelv és kultúra oroszországi népszerűsítéséért, a magyar-orosz történelmi és kulturális kapcsolatok kutatásáért, a külhoni magyarság jogainak, érdekeinek oroszországi képviseletéért.

----------------------------------------------------------

Dr. Varga Koritár Pál Buenos Aires-i nagykövetünk 2013. május 6-án a nagykövetségen rendezett ünnepség keretében átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

dr. Szánthó György, a Chilei Katolikus Egyetem Klinikai Kórházának igazgató-helyettese részére, a chilei magyarság nemzeti tudatának fenntartásában, valamint a magyar kormánnyal, a magyar néppel fenntartott kapcsolatok ápolásában, a Chilei-magyar Kulturális Egyesület elnökeként szerzett érdemei elismeréseként, valamint

a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéseket Gorondi Péterné Meleg Judit, a Buenos Aires-i Magyar Iskola Zrínyi Ifjúsági Körének tanára részére, az argentínai magyar ifjúság oktatásában és nevelésében, valamint Magyarország megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként, és

Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna, a Buenos Aires-i Egyetem spanyol-magyar fordítói vizsgabiztosa részére, az argentínai magyarság identitásának megőrzésében és a magyar nyelv ápolása terén szerzett kiemelkedő érdemei elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Székely Levente nagykövet, a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda vezetője 2013. május 6-án ünnepélyes keretek között átadta Tajpejben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Dr. Kao An-Pang, a tajvani Kainan Egyetem rektora, a Kínai Gazdaságkutató Intézet elnöke részére, a Magyaroszág és Tajvan közötti kétoldalú kapcsolatok megalapozása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Győriványi Gábor szentszéki nagykövetünk 2013. május 8-án ünnepélyes keretek között átadta a vatikáni Magyar Nagykövetségen a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Dr. Szentmártoni Mihály, a Pápai Gergely Egyetem Lelkiségi Intézetének igazgatója részére, a római magyar közösségi életben játszott meghatározó szerepéért, a Rómában tanuló egyházi ösztöndíjasok támogatásáért, valláspszichológiai és lelkipásztori pszichológiai munkássága elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Trócsányi László párizsi nagykövet 2013. május 14-én átadta Párizsban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Daniel Robert Constans, a Francia Nemzetgyűlés Európai Ügyek Bizottságának vezető tisztviselője részére, a francia-magyar diplomáciai kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, Magyarország párizsi külképviseletének munkájához nyújtott támogatásáért.

----------------------------------------------------------

Molnári Sándor jekatyerinburgi főkonzul 2013. június 6-án átadta a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést Vlagyimir Pávlovics Motrevics, a Jekatyerinburgi Egyetem tanára részére, az oroszországi magyar hadisírok felkutatásában és gondozásában végzett áldozatos munkája elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Sümeghy Gyula hágai nagykövet 2013. május 23-án ünnepélyes keretek között átadta a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést Jan van der Spek, az Erzsébet Segélyalapítvány alapító tagja részére, a magyarországi és a határon túli magyar iskolák támogatásáért, áldozatkész, karitatív tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövet 2013. június 24-én ünnepélyes keretek között átadta Bécsben a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Dr. Franz Schausberger, az Európai Régiók Intézetének elnöke részére, a magyar-osztrák kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért és az európai régiók együttműködését elősegítő tevékenységéért.

----------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2013. július 1-jén ünnepélyes keretek között átadta Bécsben a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Tóth Tibor nagykövet, az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete Előkészítő Bizottságának (CTBTO) végrehajtó titkára részére, amelyet a Köztársasági Elnök adományozott a nukleáris, biológiai, vegyi- és hagyományos fegyverzetkorlátozás, non-proliferáció és leszerelés területén végzett több évtizedes kiemelkedő diplomáciai munkássága elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Csák János londoni nagykövet 2013. július 10-én átadta Londonban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Kenneth I. MacKenzie lelkésznek, a skót-magyar egyházi kapcsolatok fejlesztése, valamint a határon túli magyar gyermekek támogatása terén végzett tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Hóvári János ankarai nagykövet és Kiss Gábor isztambuli főkonzul a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Dr. Adem Dalgiç, Tekirdağ (Rodostó) polgármestere részére, a Rákóczi- és Mikes-kultusz megőrzése, a kedvező magyarságkép fenntartása, valamint a Rodostó és a város magyarországi partnerei közötti együttműködés fejlesztése, a magyar-török kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Kiss Gábor isztambuli főkonzul 2013. március 21-én átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Osman Şahbaz, a Török-Magyar Üzletemberek Egyesületének elnöke részére, a magyar-török gazdasági együttműködés ösztönzése, a közvetlen üzleti és társadalmi kapcsolatok bővítése érdekében végzett több éves tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Dán Károly New York-i főkonzul 2013. május 12-én átadta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Hámos Ottóné, az Amerikai Erdélyi Szövetség tagja részére, a magyar identitás megőrzése, valamint az amerikai magyar közösségekben végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Czukor József berlini nagykövet a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át 2013. július 9-én Ungvári László, a Technische Hochschule Wildau rektora, Magyarország iránti elkötelezettségéért, a magyar-német tudományos kapcsolatok erősítéséért és bővítéséért végzett több éves tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 2013. augusztus 19-én a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által szervezett Szent István napi ünnepség alkalmával átadta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Totić Rozália, a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola hodosi fiókiskolájának tanítónője részére, a muravidéki magyarság érdekében végzett több évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelő munkája és közösségszervező tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Szíjjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára 2013. június 9-én a kairói magyar nagyköveti rezidencián rendezett fogadás alkalmával átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Ahmed Saad Ragab, a Worms Alexandria Cargo Services elnöke, ügyvezető igazgatója, Magyarország alexandriai tiszteletbeli konzulja részére, Magyarország és az Egyiptomi Arab Köztársaság konzuli és gazdasági együttműködési kapcsolatai fejlesztése érdekében végzett közel két évtizedes munkája elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Dán Károly New York-i főkonzul 2013. május 12-én átadta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Hámos Ottóné, az Amerikai Erdélyi Szövetség tagja részére, a magyar identitás megőrzése, valamint az amerikai magyar közösségekben végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Balogh Csaba pozsonyi nagykövet az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

2013. március 14-én a nagykövetség Komáromban rendezett ünnepi fogadása alkalmával a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést adta át Dr. Miklós László, a Zólyomi Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára részére, a szlovákiai magyarság érdekében végzett tudományos, oktatói, környezetvédelmi, politikai és közéleti tevékenysége, valamint a felvidéki magyar fiatalok egyetemi képzésében szerzett érdemei elismeréseként;

a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át Dr. Csámpai Ottó, a Nagyszombati Egyetem Orvostudományi Kara Szociális Munkák Tanszékének egyetemi tanára részére, egyetemi oktatómunkájáért, Szlovákia magyarlakta településein, a Zoboralja magyar falvaiban hosszú évek óta folytatott etnoszociológiai kutatásaiért, a nemzeti-etnikai azonosságtudat problémáinak vizsgálatáért és tudományos igényű feldolgozásáért, valamint Józsa Mónika karnagy, a nyitrai Konstrantin Filozófus Egyetem ének-zene tanára részére, a szlovákiai magyarság, valamint a felvidéki magyar zenei és énekkari kultúra megőrzése érdekében, továbbá a magyar ének-zenetanárok továbbképzésében végzett fáradthatatlan munkássága elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Balogh Csaba pozsonyi nagykövet 2013. március 22-én a dunaszerdahelyi Városházán a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át

Kulcsár Ferenc író, újságíró részére, szerteágazó irodalmi munkássága, az egyetemes magyar kultúra gazdagítása, a felvidéki magyar közösség sorsának jobbra fordításáért történő következetes kiállása elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete 2013. június 5-én a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át Dr. Igor Graus, a Besztercebányai Levéltár igazgatója részére, a magyar és a szlovák közös múlt történelmi emlékeinek levéltári feltárásáért.

----------------------------------------------------------

Németh Zsolt parlamenti államtitkár 2013. szeptember 2-án ünnepélyes keretek között átadta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést

Bábli Mária Aranka, a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet elnöke részére, a keresztény értékek és a magyar hagyományok megőrzése, ápolása terén, valamint a horvátországi magyarság érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Kovács Tamás Iván brüsszeli bilaterális nagykövetünk 2013. október 18-án a nagykövetségen rendezett október 23-ai nemzeti ünnepi megemlékezés alkalmával átadta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést

Dr. Mándy Pál, az UCL-Leuveni Katolikus Egyetem emeritus professzora részére, a több generációra kiterjedő közgazdaság- és politikatudományi oktatói és kutatói munkájáért, valamint a pozitív magyar országkép aktív külhoni alakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, valamint

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Keresztessy Sándor Lajos, nyugalmazott televízió szerkesztő-rendező, a Magyar Néprajzi Társaság tagja részére, a magyar-vallon kapcsolatok elmélyítéséért, történelmi, néprajzi kutatásaiért, valamint azok népszerűsítő megismertetéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért.

----------------------------------------------------------

Takács Szabolcs külügyi helyettes államtitkár, politikai igazgató 2013. október 23-án az Isztambuli Magyar Főkonzulátus nemzeti ünnepi megemlékezése alkalmával átadta

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Esat Can Özoğuz, az Ultra International Trade & Textile Co. Inc. társtulajdonosa, a DEIK magyar tagozatának alapító tagja részére, a magyar-török kulturális kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért, a magyar külképviseletek tevékenységének önzetlen támogatásáért.

----------------------------------------------------------

Forrai Kristóf helsinki nagykövet 2013. október 25-én ünnepélyes keretek között átadta Helsinkiben a

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést

Szilvay Géza, nyugalmazott zenepedagógus részére, a magyar zenekultúra terjesztésében végzett kiemelkedő munkája, eredményes zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Dán Károly nagykövet, a New York-i Magyar Főkonzulátus vezetője 2013. október 23-án a Főkonzulátuson rendezett ünnepség keretében átadta a

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést

Robert C. Conard irodalomtörténész, professor emeritus részére, az 56-os magyar menekülteket segítő áldozatkész tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Czukor József belini nagykövet 2013. november 9-én ünnepélyes keretek között átadta Berlinben a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Arnold Vaatz, a Német Szövetségi Parlament képviselője, a Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) keleti képviselőcsoportjának elnöke részére, Magyaroszág iránti elkötelezettségéért, a magyar-német kapcsolatok erősítése és bővítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Makkay Lilla stockholmi nagykövet 2013. december 3-án a stockholmi Magyar Nagykövetségen rendezett ünnepség keretében átadta a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Bernaś Arkadiusz, korábban a budapesti, jelenleg a stockholmi Lengyel Intézet igazgatója részére, a lengyel-magyar kulturális és közéleti kapcsolatok elmélyítéséért, különös tekintettel a 2011-es Chopin-év programsorozatának megszervezéséért, illetve Fryderyk Chopin és Liszt Ferenc barátságának és örökségének népszerűsítéséért.

----------------------------------------------------------

Magdó János kolozsvári főkonzul 2013. november 20-án a Főkonzulátus által Nagybányán szervezett fogadás keretében átadta a

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Bitay Zoltán festőművész részére, alkotói, pedagógiai és művészetszervezői tevékenysége, valamint a nagybányai képzőművészeti hagyományok továbbéltetése, megismertetése és újra felfedezése érdekében végzett munkássága elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Kovács Tamás Iván brüsszeli nagykövet 2013. december 9-én a nagykövetségen rendezett ünnepség keretében átadta a Köztársasági Elnök által adományozott állami kitüntetéseket:

a Magyar Érdemrend Középkeresztjét vehette át

Claude Chéruy, a Belga Szövetségi Gazdasági Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős főigazgatója, a magyar-belga gazdasági és közigazgatási kapcsolatok fejlesztése terén végzett több évtizedes eredményes tevékenysége elismeréseként,

Dirk Wouters nagykövet, a Belga Királyság EU mellett működő képviseletének állandó képviselője, a magyar-belga kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett eredményes munkája, diplomáciai tevékenysége elismeréseként, valamint a

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést

Jean-Arnold Vinois, az Európai Bizottság Energetikai Főigazgatóságának nyugalmazott megbízott igazgatója, Magyarország energiabiztonságának erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára 2013. december 12-én tel-avivi látogatása alkalmával ünnepélyes keretek között átadta a Köztársasági Elnök által adományozott

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést

Dr. Jeremy M. Levin, a TEVA Pharmaceutical Industries plc. korábbi vezérigazgatója részére, a magyarországi gyógyszeripar feljesztése, versenyképességének fokozása, hírnevének javítása, valamint a hazai gazdaság fellendítése, a munkahelyteremtés érdekében végzett áldozatos és eredményes munkája elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Trócsányi László párizsi nagykövet 2013. október 30-án átadta a Köztársasági Elnök által adományozott

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést

Vincent Roussel, a Louis Delhaize csoport igazgatója részére, a magyar-francia kereskedelmi, kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Csák János londoni nagykövet 2013. május 29-én ünnepélyes keretek között átadta a Köztársasági Elnök által adományozott

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Colin Ford fotóművészeti kurátor, kutató részére, a magyar kultúra jó hírének ápolásáért, nemzetközi szinten történő terjesztéséért, különös tekintettel a magyar fotóművészet Nagy-Britanniában való megismertetéséért,

Karl William Pamp Jenkins zeneszerző, karmester részére, a magyar kultúra nemzetközi szinten történő népszerűsítéséért, valamint

Dr. Zollman Péter kutató fizikus, író, műfordító részére, a magyar kultúra, különösen a magyar irodalom angol nyelvterületeken való megismertetéséért és népszerűsítéséért, több évtizedes műfordítói tevékenységéért.

----------------------------------------------------------

Szabó Stefánia főkonzul 2014. január 24-én ünnepélyes keretek között átadta Torontóban a

Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést

Ayklerné Papp Zsuzsanna író, filmproducer, a University of Toronto tanára, a kanadai Rákóczi Alapítvány elnöke részére, a magyar kultúra magas színvonalú terjesztéséért és a Kárpát-medencei ifjúság identitásának megőrzése érdekében végzett munkássága elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Mydlo Tamás müncheni főkonzul 2014. február 14-én átadta a

Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést

Dr. Horváth Péter, a Stuttgarti Egyetem professzora, a Horváth AG felügyelő bizottságának elnöke, az International Performance Research Institute ügyvezetője részére, amelyet a magyarországi közgazdaságtudományi kutatás és oktatás, valamint a magyar-német gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért és a magyar kultúra németországi bemutatása és terjesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként kapott.

----------------------------------------------------------

Dr. Czukor József berlini nagykövet 2014. március 12-én ünnepélyes keretek között átadta Berlinben a köztársasági elnök által adományozott

Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést

Dr. Fata Márta, a Tübingeni Egyetem kutatója részére, Magyarország iránti elkötelezettségéért, a magyar-német kulturális kapcsolatok erősítéséért, a magyar művelődés- és egyháztörténet legújabb kutatási eredményeinek megismertetése érdekében végzett többéves tevékenysége elismeréseként, valamint

Dr. Anton Schindling, a Tübingeni Egyetem tanára részére, a magyar-német kapcsolatok erősítéséért, a magyar művelődés- és egyháztörténet legújabb kutatási eredményeinek ismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

----------------------------------------------------------

2013. április 24-én a Stockholmi Magyar Nagykövetségen rendezett ünnepség alkalmával átadásra került a köztársasági elnök által adományozott

Magyar Érdemrend lovagkeresztje (katonai tagozat)

Wéber Tamás őrnagy, a Svéd Speciális Műveleti Erők nyugalmazott tisztje, a Svéd Honi Gárda tagja és szakértője, a Svéd Katonai Főiskola és Védelmi Akadémia előadója, karate nagymester részére, magyarságának több évtizedes megőrzéséért, az oktatás és a sport terén elért eredményeiért, az ifjúság toleranciára és a demokratikus értékek védelmére való neveléséért.

----------------------------------------------------------

Bayer Mihály kijevi nagykövet, Bacskai József és Tóth István főkonzul 2013. március 13-án az Ungvári Magyar Főkonzulátuson rendezett ünnepség alkalmával átadták a köztársasági elnök által adományozott

Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést

Kristofori Olga, a Munkácsi Szent István Líceum igazgatója részére, több évtizedes elhivatott oktató-nevelő munkájáért, valamint példaértékű közösség- és egyházi iskolaszervezői munkája elismeréseként, valamint a

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést

ifj. Sari József, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola pedagógusa részére, a Felső-Tisza-vidék magyarsága körében folytatott anyanyelvi oktatásért, a szórványmagyarság kulturális és történelmi hagyományainak megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, és

Bán Zsolt, Jónás atya, Nagyszőlős és Verbőc ferences házfőnöke, plébánosa részére, a kárpátaljai katolikus egyház újjászervezésében végzett fáradthatatlan munkája elismeréseként.

----------------------------------------------------------

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövet ünnepélyes keretek között átadta 2014. április 2-án Bécsben

a Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetést

Michael Leier, a Leier Építőipari Cégcsoport tulajdonosa, burgenlandi tiszteletbeli konzul részére, a magyar-osztrák gazdasági együttműködés elmélyítéséért és sikeres vállalatvezetői tevékenységéért,

valamint a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

Klaus Einfalt, az SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG elnöke részére, a magyar-osztrák gazdasági együttműködés elmélyítéséért és sikeres vállalatvezetői tevékenységéért,

Dr. Rene Alfons Haiden, az Osztrák Határvidék Egyesület elnöke, az Osztrák-Magyar Baráti Társaság alelnöke részére, a magyar-osztrák gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztése és erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, és

Helmut Huber, Wallern város polgármestere részére, a magyar-osztrák határon átívelő együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenységéért.

----------------------------------------------------------

Dr. Kovács Tamás Iván brüsszeli nagykövet 2014. április 11-én ünnepélyes keretek között átadta a brüsszeli Magyar Nagykövetségen a

Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetést

Philip Suinen, a Belgiumi Francia Közösség külkapcsolataiért felelős főigazgatója részére, a magyar-belga kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett következetes és eredményes tevékenysége elismeréseként.

Menü

Navigáció