Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter

az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15. alkalmából

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át

dr. Ágfalvi  Mihály
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geodéziai Tanszéke főigazgató-helyettese részére, a Geodéziai és földügyi oktatási munkásságáért, geodéziai alapú mérési technológiák fejlesztése terén elért eredményeiért,


a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át

Abaffy Zsigmond Attila
az Egyesült Nemzetek Szervezete ny. projekt menedzserének részére, a
több évtizedes nemzetközi környezetügyi tevékenységéért, az ENSZ-ben  hazánk érdekében kifejtett munkája elismeréseként,


Farkas István
a Földmérési és Távérzékelési Intézet ny. főigazgató-helyettesének,
hosszú időn át végzett földügyi hatósági munkája, kataszteri szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként,

dr. Gráfik Imre
néprajzkutatónak, a Néprajzi Múzeum nyugalmazott muzeológusának
a néprajz, a népművészet, a nemzetiségi-kisebbségi kultúra és magyarságkutatás területén kifejtett tudományos tevékenységéért; a határon túli magyarság kulturális örökségének megőrzéséért végzett munkájáért,

dr. Horváth László
az Országos Meteorológiai Szolgálat levegőkörnyezeti szakértőjének,
légkör és a bioszféra közötti nyomanyagcsere kutatásában elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményeiért,


Máté János
a Sióvölgye Mezőgazdasági Kft. ny. ügyvezető igazgatójának,
az agrárágazat területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként.


dr. Mihály Szabolcs
a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai főtanácsadójának,
geodézia és földmérés területén hosszú időn át végzett szakmai és tudományos munkája elismeréseként.


Németh Ildikó
a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettesének, a Művészeti Iskola vezetőjének
Kiemelkedő népművészeti munkásságáért; a magyar népi hagyományának ápolásáért, terjesztésért és színpadra állításáért;


Právetz Antal
a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Csákvári Erdészet igazgatójának,
az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás összehangolása, az erdész utánpótlás-nevelés területén végzett munkája elismeréseként,


Simányi Frigyes
a Népi Műemlékekért Alapítvány elnökének,
vidéki építetett örökségünk megőrzéséért, helyreállításáért és gyarapításáért végzett tevékenységéért,


dr. Sohár Pálné dr. Bándi Judit
az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet nyugalmazott főosztályvezetőjének
az élelmiszeripar területén kifejtett öt évtizedes tudományos és kutatói munkássága, élelmiszer-toxikológiai anyagok vizsgálatában szerzett érdemei elismeréseként,


dr. Szalóki Gyula

az Országgyűlés Hivatala Főtitkársága főtanácsadójának,
több évtizedes kimagasló környezetügyi tevékenységéért, különösen a Fenntartható Fejlődés Bizottság működését biztosító munkájáért.


dr. Székely István
az Országos Magyar Vadászati védegylet jogi képviselőjének részére,
a magyar vadgazdálkodók és vadászok érdekeinek képviselete, összehangolása területén végzett négy évtizedes munkája elismeréseként.


a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át

Dr. Bitay Zoltán

a Bábolna Rt. nyugalmazott igazgató-főállatorvosának,
a baromfiegészségügy területen végzett négy és fél évtizedes munkássága, hazai és nemzetközi  előadói valamint publikációs tevékenysége, oktatói munkája elismeréseként,


Dr. Juhász Zoltán
népzenegyűjtőnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Óbudai Népzenei Iskola furulya és duda tanárának
a magyar népzene, népi kultúra ápolásáért és széleskörű terjesztéséért; a sokszínű magyar népzenei örökség gyűjtéséért,


Dr. Káldy János
a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának,
hosszú időn át végzett növényvédelmi hatósági munkája elismeréseként,


Dr. Karamán József
a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának,
a növényvédelem és a gyomirtás területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,


Dr. Kerekesné Steindl Zsuzsanna
a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
vízvédelmi területen hosszú időn át végzett munkája, a magyar EU elnökség vízügyi feladatainak végrehajtásában kifejtett tevékenysége elismeréseként,


Schütz Nándor
a Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott szakmai főtanácsadójának,
agrárdiplomáciai, agrárpolitikai területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,


Szervánszky József László
a Soltvadkerti Szent Korona Cukrászda tulajdonosának,
a magyar és az egyetemes vendéglátás és cukrászat értékeinek, hagyományainak megóvása, továbbfejlesztése  területén végzett munkája elismeréseként


Vámosi Oszkár
az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének,
a hulladékgazdálkodás területén végzett kiemelkedő munkájáért, a termékdíj szabályozási rendszer kidolgozásában kifejtett tevékenységéért,


Dr. Varga József
az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének,
a termékdíj szabályozási rendszer kidolgozásában kifejtett tevékenységéért, valamint a hulladékgazdálkodás területén végzett munkájáért.

a Magyar Ezüst Érdemkereszt  kitüntetést adta át

Dr. Borza Tibor
a Földmérési és Távérzékelési Intézet nyugalmazott osztályvezetőjének,
a magyar földmérés, különösen a Kozmikus Geodéziai Szolgálat területén kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként,


Burján Ernő

Nagypirit Község polgármesterének,
Nagypiritben, valamint a devecseri kistérségben a hagyományos vidéki élet feltételeinek újrateremtéséért végzett munkája elismeréseként,


Kovács Norbert

a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület koreográfusának, néptáncosnak,
a magyar néptánc életben és néptánc oktatásban kifejtett munkájáért; a magyar népi hagyományok ápolásáért és népszerűsítéséért;


Krizsán András
a MODUM Építésziroda Kft. vezető tervezőjének,
a népi építészet kutatása, megőrzése és népszerűsítése területén végzett értékmentő és közösségépítő tevékenységéért;


Dr. Lejtényi Péternek,

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megbízott  főosztályvezető-helyettesének,
a környezet- és természetvédelem területén végzett három évtizedes munkájáért,


Rescsánszki Béla
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal nyugalmazott  laboratórium vezető-helyettesének,
élelmiszerek és takarmányok laboratóriumi vizsgálata során végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréseként,


Szederkényi Ferenc
a VM Dunántúli Agrár Szakképző Központ, Szakképző Iskola – Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  nyugalmazott igazgatójának,
a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakoktatás területén, különösen a középfokú borászképzésben kifejtett tevékenysége elismeréseként,


Vértes Tibor
az Agárdi Pálinkafőzde Kft. ügyvezető igazgatójának,
a minőségi pálinka hazai és nemzetközi piacokon történő elismertetése, az agrárium felemelkedése érdekében végzett munkájáért.