Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15. alkalmából

Pro Alimentis Hungariae Díjat adományoz
 

Dr. Borbély Jánosnénak, a  Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Agrár Műszerközpontja vezetőjének,
az agár szakterület fejlődését szolgáló tudományos, kutatási fejlesztése tevékenysége, az oktatás és továbbképzés terén végzett kiemelkedő munkásságáért,Dr. Gelencsér Évának, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadójának,
a hazai élelmiszer-tudományi, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-biológiai kutatásban, oktatásban végzett kiemelkedő munkásságáért,Dr. Kolcsár Gábornak, a Zala Megyei Kormányhivatal, Zalaegerszegi Járási Hivatal kirendeltségvezetőjének, hatósági főállatorvosnak,
szerteágazó élelmiszer-higiéniai szaktudásának proaktív és szintetizáló használatáért.

Fasching Antal Díjat adományoz

Dr. Csapó Gézának, a  Magyar Földtani és Geofizikai Intézet nyugalmazott szaktanácsadójának, tudományos főmunkatársnak,
a magyarországi gravimetriai és Eötvös-inga mérések geodéziai felhasználása,  a nehézségi erőtér finomszerkezetének tanulmányozását szolgáló kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,Institóris István Ignácnak, a  Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetőjének,
a földhivatalok egységesingatlan-nyilvántartási térképkezelő rendszerének bevezetéséért és folyamatos fejlesztéséért, a földmérői szakmai utánpótlás oktatása terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül,Dr. Sisák István egyetemi docensnek, a Pannon Egyetem Georgikon Kara munkatársának,
a földmérés, valamint a térképészet terén végzett kiemelkedő munkássága, a szakemberképzés és továbbképzés érdekekében végzett oktatói tevékenysége elismeréseként.


Konkoly Thege Sándor Díjat adományoz


Búza Györgynek, a Bábolna Tetra Kft. társtulajdonosának,
a hazai baromfiágazatban végzett több mint négy és fél évtizedes munkája, a tojó-hibrid előállítás nemzetközi versenyképességének fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként,Markos Lászlónak, a Hidegvérű Lótenyésztők Országos Egyesülete igazgatójának,
a magyarországi hidegvérű lótenyésztés fejlesztése, valamint a hazai lovassport területén elért eredményei, szervező munkája elismeréseként,Dr. Radnóczi Lászlónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,
állattenyésztési stratégiák kialakítása és megvalósítása, a hazai törzstenyészetek fejlesztése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Ujhelyi Imre Díjat adományoz

Dr. Gergátz Elemér nyugalmazott földművelésügyi miniszternek, címzetes egyetemi tanárnak, PharmaGene-Farm Kft. ügyvezetőjének,
a földművelésügy érdekében hosszú időn át végzett tevékenysége, valamint az állattenyésztési biotechnológia és szaporodásbiológia területén elért hazai és nemzetközi eredményeiért, a lacaune tejelőjuh populáció fejlesztése érdekében végzett munkájáért,Herczog Emilnek, a Kaposvári Egyetem Kísérleti Telepe nyugalmazott üzemigazgatójának,
a szarvasmarha és lótenyésztésben elért eredményei, a hazai lovassport fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,Magyar Józsefnek, a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. elnök-vezérigazgatójának,
a baromfifeldolgozás fejlesztése területén végzett kiemelkedő munkája, az élelmiszer-ipari mérnökképzés érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,
-    a díjat később veszi át;

Dr. Szollár Istvánnak, a Génbank-Semex Magyarország Kft. telepvezető főállatorvosának,
az újkori ló mesterséges megtermékenyítő állomás létrehozásáért, a ló és szarvasmarha szaporodásbiológia területén kifejtett kiemelkedő teljesítményéért,Taskovics Péternek, a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatójának,
az agrárszakoktatás szervezése, a szakképző központ hatékony működtetésének biztosítása, a TISZK vezetésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,Vörös József körmendi családi gazdálkodónak,
a gidrán lófajta tenyésztésében és a fajta megőrzésében elért kiemelkedő eredményeiért.

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjban részesíti, és a díjazást igazoló embléma termékeiken történő használatára jogosítja fel

 a NAGYKUN-HÚS Húsipari és Kereskedelmi Kft.-t, telephelyük Kunhegyes,
Az oklevelet és az emléktáblát átveszi: Szegedi Sándor ügyvezető igazgató,
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz


Dr. Antal Hajnalka jogi előadónak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jogi Főosztálya munkatársának,
az akkreditált kifizető ügynökségi feladatok hatékony ellátása érdekében végzett munkája elismeréseként,Aratóné Drotár Zsuzsannának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztálya költségvetési referensének,
a nemzeti támogatások tervezése, ütemezése, elszámolása területén végzett másfél évtizedes munkája elismeréseként,Bálintné Dr. Vörös Zsuzsannának,  Vidékfejlesztési Minisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztály Igazgatási és Biztonsági Osztály radiológus szakértőjének,
a nukleáris biztonsággal kapcsolatos, illetve radiológiai szakismereteket igénylő ágazati feladatok ellátása során végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismerésekéntBalogh Gábor tiszaderzsi családi gazdálkodónak,
kiemelkedő gazdálkodói munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként,Bazsáné dr. Szabó Marianne szakmai  tanácsadónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkári Titkársága munkatársának,
a közigazgatásban végzett lelkiismeretes munkája, több mint két évtizedes környezeti nevelői, oktatói tevékenysége elismeréseként,Benke Tibor egyéni gazdálkodónak, a  Kunszentmártoni Gazdakör elnökének,
kiemelkedő gazdálkodói munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként,Benyovszki Lajosnak,  Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatal Kulturális és Sportirodája vezetőjének, a Molnár István Múzeum igazgatójának,
a térségben élő magyarság szellemiségének megőrzése, együttműködése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,Berecz Jánosnak, a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége helyszíni ellenőrének,
a termelőkkel való együttműködés és támogatási szerződések ellenőrzése  területén végzett munkájáért,Bernáth Istvánnak, a tárkányi AGROFIL 2000 Kft. ügyvezetőjének,
kiemelkedő családi gazdálkodói tevékenysége, mezőgazdasági termények értékesítését biztosító termelői csoport irányítása terén elért eredményeiért,Besenyei Andrásnénak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének,
a területalapú támogatási jogcímekhez kapcsolódó kérelem-ügyintézés terén végzett színvonalas irányító munkájáért,Bokros Katalinnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgató-helyettesének,
a természetvédelmi pályázatok lebonyolítása, az intézmény gazdálkodás terén végzett magas színvonalú munkájáért,Csák Zsuzsannának, a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal osztályvezetőjének,
akkreditáció és külső ellenőrzések területén végzett kiemelkedő munkájáért,Csay-Ivády Lídiának, a Nemzeti Környezetügyi Intézet projektirányítási referensének,
környezetügyi hatósági tevékenységéért, és projektirányítási munkájáért,Csernyák Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkári Titkárság kommunikációs referensének,
civil szervezetekkel való kapcsolattartás terén végzett tevékenysége elismeréseként,Elekné Ludányi Zsuzsannának, a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet pedagógiai szaktanácsadójának,
a dísznövénytermesztés és virágkötészet területén végzett kiemelkedő munkája, tankönyv szerzői tevékenysége elismeréseként,Dr. Faragó Zsuzsanna Krisztinának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya ingatlan-nyilvántartási főfelügyelőjének,
az ingatlan-nyilvántartási szabályoknak az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő módosításainak előkészítésében végzett munkájáért,Dr. Grosz Eszternek, a Földmérési és Távérzékelési Intézet vezető jogtanácsosának,
földügyi szakterületen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,Gyulainé Turó Melindának, a  Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai Általános Iskolája tagintézmény-vezetőjének,
a Tomajmonostorai Általános Iskola megmentésében és fenntartásában nyújtott érdemeiért,Dr. Hancsók Szabolcs Leventének, a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya kárpát-medencei együttműködési referensének,
a határon túli vidékfejlesztési együttműködés kialakításában, az agrárium civilszervezeteivel való kapcsolattartás terén végzett kiemelkedő munkájáért,Jagasits Szilárdnak,  a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ügyintézőjének,
birtokügyi területen végzett munkája, különösen a NATURA-nyilvántartás kezelése területén végzett munkája elismeréseként,Kara Milán Lászlónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya zaj- és rezgésvédelmi referensének,
az ország zajállapotára vonatkozó adatok értékelése terén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért,Karlowits-Juhász Tamásnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ügyintézőjének,
hulladékgazdálkodási területen végzett kiemelkedő hatósági munkája,  ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként,Kertész Angélának, a Vidékfejlesztési Minisztérium EU és FAO Ügyek Főosztálya EKTB referensének,
mezőgazdasági, halászati és vidékfejlesztési tárgyú európai ügyek hazai koordinációja terén végzett munkájáért,Kingl Éva Tündének, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Pénzügyi Igazgatósága osztályvezetőjének,
könyvelési területen végzett gyors, pontos munkája elismeréseként,Kisné Barnafi Évának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési Főosztálya számviteli ügyintézőjének,
pénzügyi számviteli adminisztrációs területen végzett kiemelkedő munkájáért,Koczúrné Tóth Ibolyának, Tiszaszentimre polgármesterének,
a település élhetőbbé tételét, lakosainak helyben maradását szolgáló elhivatott munkájáért, a térség összefogását szolgáló Őszi Folklórfesztiválok és Szentimre települések találkozója megrendezése érdekében kifejtett tevékenységéért,Kovács Judit Erzsébetnek, a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Tolna Megyei Kirendeltsége kirendeltség-vezetőjének,
támogatási szerződések teljesítése érdekébe végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenységéért,Körblné Németh Évának, Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala  földmérési szakfelügyelőjének,
a földügyi ágazatban végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,Dr. Lámfalusi Ibolyának, az Agrárgazdasági Kutató Intézet osztályvezetőjének,
a mezőgazdasági és élelmiszeripari áfaterhek csökkentését  előkészítő elemző tevékenységéért,László Tibor Zoltánnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
hulladékgazdálkodási szabályozás területén végzett kiemelkedő szakmai munkájáértLégrádi József  tiszaörsi családi gazdálkodónak,
szántó és legelő műveléssel saját takarmánytermesztéssel megvalósított tejelő szarvasmarha tenyésztés területén elért eredményei,, közösségi tevékenysége elismeréseként,Lénárt Zsoltnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály szakmai főtanácsadójának,
két és fél évtizedes közigazgatási munkája, a Nemzeti Vidékstratégia elkészítése során végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,Dr. Mader Balázs Bélának, az  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség igazgató-helyettesének,
hatósági engedélyezési területén végzett egy évtizedes eredményes munkájáért,Majdanics Lászlónak, Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata polgármesterének,
a település lakosai életkörülményeinek fejlesztését szolgáló Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség LEADER Helyi Akciócsoportja tevékenységét segítő kiemelkedő munkájáért,Miniska Éduának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya protokollfőnökének,
mezőgazdaság és a környezetügy nemzetközi kapcsolatai területén Magyarország reprezentálásának biztosítása érdekében végzett  munkájáért,Molnár Veronikának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltsége kérelemkezelési szakreferensének,
a TERA kérelmek teljesítését szolgáló kiemelkedő munkájáért,Mravecz Gábornak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság túravezetőjének,
az Ipoly-völgy,  különösen az Ipolytarnóci Ősmaradványok védelme, megőrzése, bemutatása területén végzett munkája elismerésekéntDr. Nyilas Krisztinának, az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. osztályvezetőjének,
hulladékgazdálkodás területén elért eredményei, szervezési munkája elismeréseként,Pados Róbertnek, a  Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség osztályvezetőjének,
hulladékgazdálkodási területen végzett kiemelkedő hatósági munkája elismeréseként,Páldi Tamás Attilának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat környezetgazdálkodási, térségfejlesztési referensének,
a „Tisza-tavi templomok útján” című pályázat  szervezésében végzett kiemelkedő munkájáért,Palotás Jánosnak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége helyszíni ellenőrének,
 a termelőkkel való együttműködés és támogatási szerződések ellenőrzése  területén végzett munkájáért,Papp Katalinnak, a  Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztálya környezettechnológiai referensének,
a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megalkotása, megvalósítása érdekében végzett munkájáért,Pecze Lászlónak, a HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. ágazati igazgatójának,
a sertéstenyésztés területén, a költséghatékony gazdálkodás megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként,Dr. Purnhauser Lászlónak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. osztályvezetőjének,
a növényi szövettenyészetek hajtásregenerációjának serkentésére kidolgozott, szabadalmaztatott módszeréért és szabadalmaztatott búzafajtáiért,Rácz Ibolyának, a Nyírségi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetőjének,
a hamisítatlan falusi hagyományokat megelevenítő Napkori Nemzetközi Böllérverseny megrendezése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,Spisák Dezsőnek, a  Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgató-helyettesének,
a korszerű mezőgazdasági termelés megalapozását biztosító agrárszakember képzés területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, gazdálkodókat segítő tevékenysége elismeréseként,Suriné Hittner Máriának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ügyintézőjének,
humánerőforrás-gazdálkodási  területén végzett munkája elismeréseként,Szebellédi Ferencnek, a HIKSZ Kft. ügyvezető igazgatójának, tulajdonos alapítónak,
a hagyományos kézműves technikával saját termelésű tejből előállított különleges minőségű bokri juhsajt és juhtúró gyártása és forgalmazása terén elért eredményeiért,Sztanev Bertalannak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztálya szakreferensének,
a szőlő és borpiac hazai és uniós szabályozása során végzett kiemelkedő munkájáért,Tóth Szilviának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztálya hulladékgazdálkodási referensének,
hulladékgazdálkodási szabályozás területén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért,Dr. Vértes Csabánénak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya szakreferensének,
vetőmagvak és szaporítóanyagok előállításával, minősítésével, forgalomba hozatalával  kapcsolatos szakmai tevékenységéért, stratégiai anyagok elkészítésében végzett munkájáért,


   
Vollmuth Péternek,  Badacsonytördemic polgármesterének,
a település fejlesztése, helyi értékeinek védelme, hagyományainak megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.   

Miniszteri Dicséret elismerést adományozDr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárkodifikációs és Támogatás-szabályozási osztálya vezetőjének,
a földtörvény előkészítése során végzett kiemelkedő munkájáért, valamintDr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Földvédelmi és Földhasználati Osztálya vezetőjének,
szintén a földtörvény előkészítése során végzett kiemelkedő munkájáért.