Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15. alkalmából

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át

Gyapjas Károlynak, a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. igazgatójának,
a minőségi magyar fűszerpaprika, különösen a „szegedi fűszerpaprika” termesztése és fenntartása érdekében végzett több évtizedes szakmai és közösségi munkájáért,Hidvégi Béla László üzletembernek, a Safari Club International vadászati világszervezet tiszteletbeli külügyi igazgatójának,
a magyar vadászati hagyományok ápolásáért, múzeumalapító, ismeretterjesztő tevékenységéért, példaértékű életőtja elismeréseként,Dr. Lőrincz György borásznak, a St. Andrea Szőlő-, Bortermelő és Értékesítő Kft., St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet ügyvezetőjének,
a természetes, hagyományos eljárással készített egyedi, minőségi borok előállításával elért eredményei, a hazai borkultúra fejlesztése, az egri borvidék itthon és külföldön történő népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként,Dr.  Szentmihályi Szabó Péter író, költő, közírónak,  a Szépirodalmi Könyvkiadó ügyvezető igazgatójának,
hosszú időn át kifejtett közírói, publicisztikai munkássága, írói sokszínűsége elismeréseként, 

 

Miniszter Úr a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át 

Dr. Bussay László borásznak, a Bussay Szőlő és Bortermelő Kft. ügyvezetőjének, háziorvosnak, 
kiváló kistermelői tevékenysége, a hazai borkultúra fejlesztése, a zalai borvidék itthon és külföldön történő népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként,  a Mura vidék öt faluja háziorvosi teendőinek magas színvonalú ellátásáért,
Dr. Kállay Miklósnak, a Magyar Bor Akadémia elnökének, a Budapesti Corvinus Egyetem  tanszékvezető egyetemi tanárának, a Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatójának,
a Magyar Bor Akadémia elnökeként, valamint egyetemi oktatóként a hazai borászat és borkultúra fejlesztése, nemzetközi területen történő elismertetése érdekében hosszú időn át végzett munkája, tudományos tevékenysége és szakirodalmi munkássága elismeréseként,Kondora Istvánnak, Sárvár Város polgármesterének,
a kistérség sokszínű kulturális, turisztikai életének továbbfejlesztése,  a több mint három évtizede minden évben megtartott  sárvári Nemzetközi Folklór Fesztivál szervezésében kifejtett elévülhetetlen érdemei elismeréseként,Olbrich Ferencnek, a Tondach Magyarország Zrt. igazgatósági elnökének,
két évtizedes társadalmi és gazdasági szerepvállalása, sokoldalú karitatív tevékenysége elismeréseként - később veszi át a kitüntetést,

Dr. Sass István Huba Atilla csillagásznak, a Nagybányai Északi Egyetem Metematika és Informatika Tanszéke egyetemi docensének,
a csillagászat területén, főként a galaktika- és a csillagstruktúrák kutatásában hosszú időn át kifejtett tevékenysége, elért eredményei, a szórványmagyarság körében végzett egyetemi oktatói munkája elismeréseként,Zilai Zoltánnak,  a Magyar Bor Akadémia főtitkárának, a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának,
a hazai borászat és borkultúra fejlesztése és nemzetközi elismertetése érdekében végzett eredményes tevékenység elismeréseként.

Miniszter Úr a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át


Cseke Sándornak, az Európai Vadászújságírók Szövetsége alapító elnökének, a Magyar Vadászlap kiadó – főszerkesztőjének,
a magyar vadászati kultúrát szolgáló tevékenységéért, vadászati konferenciák, kiállítások szervezéséért, az Országos Vadásznapok rendezvénysorozat elindításáért,Dr. Herdovics Mihálynak, a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet főigazgató-helyettesének,
a mezőgazdasági szemes- és szálas takarmányok fejlesztése területén végzett négy évtizedes munkássága, elért eredményei elismeréseként,Kása Béla fotóművésznek,
a paraszti életforma megismertetését és megörökítését, továbbá a határon túlra irányuló népművészeti érdeklődését ábrázoló fényképeiért,Kiss Jánosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés nyugalmazott alelnökének,
a megye fejlesztését, szakképzésének, oktatásának korszerűsítését szolgáló több évtizedes kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenysége elismeréseként,Dr. Mezei Ottónénak, a Biodinamikus Közhasznú Egyesület tiszteletbeli elnökének,
a hazai bio- és biodinamikus mozgalom fejlesztése,  népszerűsítése,  a  biokertészet széles körű alkalmazása érdekében végzett három évtizedes oktatói és közösségi munkája  elismeréseként,
    a kitüntetést később veszi át,

Dr. Molnár Istvánnak, a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatójának,
a közoktatásban végzett áldozatos munkájáért, a Tápió-vidék természeti és környezeti értékeinek megőrzése érdekében kifejtett közösségi tevékenysége elismeréseként,Dr. Nádai Magda  környezet- és természetvédelmi szakírónak, a Balatoni Gyermekközpont nyugalmazott  vezetőtanárának,
több mint öt évtizedes áldozatkész környezeti nevelési, kutatói tevékenységéért, környezetvédelmi, természetvédelmi szakírói munkásságáért,Tamás Zoltánnak, a Jászberényi Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatójának,
a Jászságban, kiemelten Jászberény városában közel két évtizeden át végzett példamutató társadalmi tevékenységéért, a vidéki kultúra és a hagyományok megőrzése, valamint az oktatás területén végzett kimagasló munkájáért,Dr. Temesváry Tamásnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal karcagi nyugalmazott  kerületi főállatorvosának,
az állategészségügy és az élelmiszerhigiénia területén Karcag és Tiszafüred térségében végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, az állatvédelmet és mezőgazdaságot szolgáló közösségi tevékenysége elismeréseként,Varga Ottónak, Őriszentpéter római katolikus plébánosának, az Őrségi Esperesi Kerület esperesének,
az Őrségben teljesített missziója keretében a térségben élők lelki és szellemi életének, életminőségének emelése érdekében végzett munkája, a szülőföld értékeinek megismerését és megtartását, a helybenmaradást szorgalmazó tevékenysége elismeréseként,Woki Zoltánnak, a Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egyesület (PRONAS) volt elnökének ,
különböző környezeti fenyegetések ellen folytatott társadalmi munkájáért, különösen a Rába-habzás, a Lapincs-sózás és a heiligenkreuzi hulladékégető megvalósítása elleni küzdelem teljes folyamatában való aktív részvételéért.
 

Miniszter Úr a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át

Dr. Árvay Gyulának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Talajbiológiai Laboratóriuma nyugalmazott laboratóriumvezetőjének,
az országos illetékességű laboratórium létrehozásáért, két és fél évtizedes vezetői munkájáért, a talajvédelem és talajbiológiai területen végzett innovációs, tudományos és oktatási tevékenységéért,

Csorbai Károlynak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal földügyi szakreferensének,
a földművelésügy területén végzett három évtizedes szakmai munkája elismeréseként,Dr. Dienes Sándor vasvári nyugalmazott állatorvosnak,
a vidéken, különösen  a Vasváron és környékén élők  életminőségének javítása érdekében hosszú időn át kifejtett közösségi munkájáért, odaadással végzett gyógyító állatorvosi munkájáért - később veszi át a kitüntetést,

Dorner Józsefnek, a Dorner Földmérési Bt. ügyvezetőjének,
a Tápió-vidéke területrendezése érdekében végzett közel négy évtizedes munkássága, a kárpótlási és szövetkezeti földarányok kiadása során kifejtett tevékenysége elismeréseként,Dr. Flink Ferencnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott főállatorvosának,
az állattenyésztési biotechnika hazai megvalósításáért, a szaporodás egészségügyi szakmai jogi kereteinek kidolgozásáért, a szakterület Uniós integrációjában kifejtett eredményes nemzetközi tevékenységéért,Horváth József nyugalmazott állattenyésztési ágazatvezetőnek, az  Orosháza és Térsége Gazdakör elnökének,
a térség hagyományainak, ízeinek megőrzése, népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenysége, a Kárpát-medencei Vidékstratégia kidolgozásában végzett munkája elismeréseként,Kecskemétiné Pauliscsák Ibolyának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal növénytermesztési szakreferensének,
a földművelésügy területén a növénytermesztésért és a családi gazdaságokért végzett kimagasló szakmai munkájáért,Kunos Lajosnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szolnoki Talajvédelmi Laboratóriuma nyugalmazott laboratóriumvezetőjének,
a talajvédelem, különösen a fenntartható mezőgazdaság megvalósítása és a termőföld védelme érdekében végzett három és fél évtizedes szakmai munkája,  közel három évtizedes vezetői tevékenysége elismeréseként,Szabados Zsuzsannának, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport vezetőjének,
a minta értékű helyi hálózati együttműködés meghonosításáért, a vidék fejlesztése érdekében végzett munkájáért,Vér János tápiószentmártoni egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági gépkereskedőnek,
a Tápió-vidék mezőgazdasági életének fellendítéséért, hagyományainak megőrzéséért, a környék közösségi élete, az erdélyi magyarsággal való kapcsolattartás szervezése érdekében végzett munkája elismeréseként.