Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter

Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozott

Balla Margit
a volt Hajdú-Bihar Megyei Állattenyésztési Felügyelőség nyugalmazott agrármérnökének,
az agrárium érdekében hosszú időn át végzett munkája, a Kunszentmártoni Gazdakörben a mai napig kifejtett tevékenység elismeréseként


Hegyesné dr. Vecseri Beáta

a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar tanszékvezetőjének, oktatási dékánhelyettesnek,
a sörgyártás elméleti és gyakorlati oktatása területén végzett munkájáért,


Keresztes József
a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa titkárának,
szőlőtermesztés fejlesztése és a borászat területén végzett munkája elismeréseként,


Pro Silva Hungariae Díjat adományozott

Dr. Mátyás Csaba
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar egyetemi tanárának,
az erdei fafajok ökológiai-genetikai kutatása, szaporítása, a természet-közeli gazdálkodás széleskörű bevezetése érdekében végzett munkájáért, oktatói tevékenységéért,


Sipos Géza
a volt Állami Erdészeti Szolgálat nyugalmazott osztályvezetőjének,
a magyar erdő és erdőgazdálkodás, az erdészeti természet- és környezetvédelem érdekében kifejtett munkájáért, oktatói tevékenységéért,


Vass Sándor
a Délalföldi Erdészeti Zrt. vezérigazgatójának,
a hatékony erdőgazdálkodás érdekében hosszú időn át végzett munkájáért


Fasching Antal Díjat adományozott

Ajkay Dezsőné

a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala hivatalvezető-helyettesének,
ingatlan-nyilvántartási területen végzett négy évtizedes munkája elismeréseként,


Bence István
a Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott szakmai tanácsadójának,
a földügy területén végzett jogszabályalkotási, jogértelmezési szakigazgatási tevékenységéért,


Roska László
a Geodéziai és Térképészeti Zrt. Gyöngyösi Iroda önálló irodavezetőjének,
földmérési területen hosszú időn át végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként,


Dr. Török Zsolt Győző
az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke egyetemi docensének,
a térképészet terén végzett kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos munkájáért.Ujhelyi Imre Díjat adományoz

Dr. Furó Tamás
a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága igazgató-helyettes főállatorvosának,
az élelmiszerhigiénia és az élelmiszerhigiéniai igazgatás területén végzett munkájáért, oktatói tevékenységért, a vállalkozók és kistermelők képzéséért


Dr. Füstös Zsuzsanna
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal osztályvezetőjének,
hazai kertészeti szakmai tevékenysége és közéleti munkája elismeréseként


Dr. Kardos Zoltánné
a Pannon Egyetem Georgikon Kar Gazdaságmódszertani Tanszék nyugalmazott egyetemi tanárának,
az agrárszakoktatás területén végzett négy évtizedes munkásságáért, korszerű statisztika, matematika bevezetése, alkalmazása területén kifejtett tevékenységéért,


Konrád Istvánné,

gazdaasszonynak, a  Magyar Piac Szövetkezet elnökének,
a magyar gazdák által termelt és feldolgozott áruk saját piacon történő értékesítése, az őstermelői tevékenység megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként


Kürti László
a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete tenyésztésvezetőjének,
a magyar sertéstenyésztés és  törzskönyvezés területén végzett munkájáért, a mangalicatenyésztés újraindításáért kifejtett tevékenységéért,


Rózsa Péter
biogazdának, Virágoskút Biogazdaság vezetőjének,
az őshonos magyar állatok tenyésztésében elért eredményeiért, a saját termesztésű zöldségekből, fűszerekből készített bioételek és bioitalok forgalmazásával az egészséges életmódra nevelés területén elért eredményeiért,Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjban részesített 5 szervezetet,  és a díjazást igazoló embléma termékeiken történő használatára jogosította fel

BÁNFFI & BÁNFFI Vagyonkezelő és Termelő Kft.-t (Szeged)
a 7 fős családi vállalkozás szikvízkészítéssel foglalkozik,
a díjat átvette: Bánffi István ügyvezető,


MIRELITTE MIRSA Zrt.-t (Albertirsa)
a 193 fős magyar tulajdonú vállalkozás fő profilja a gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs-,tésztás és félkész termékek gyártása
a díjat átvette: Dr. Losó József vezérigazgató,


Pápai Hús 1913 Kft
.-t (Pápa)
az 1130 fős, magyar tulajdonú vállalkozás
sertésvágás, hús- és húskészítmény gyártással és  értékesítéssel foglalkozik,
a díjat átvette: Politzer József  ügyvezető igazgató


Szatmári Konzervgyár Kft
.-t (Tyukod)
a 245 fős, hazai érdekeltségi tulajdonú vállalkozás fő profilja a gyümölcs és zöldségfeldolgozás,  valamint tartósítás.
a díjat átvette: Dr. Szórádi Sándor ügyvezető igazgató


TUTTI Élelmiszeripari Kft.-t, (Rábapatona)
a 84 fős magyar tulajdonú vállalkozás homogenizált és diétás ételek gyártásával foglalkozik,
a díjat átvette: Prohászka Ottó ügyvezető igazgató


Az emblémát a díjazottak négy évig használhatják.

A korábbi díjazottak közül 
a díjazást igazoló embléma termékeiken történő további  használatára jogosította fel


a DÉLKERTÉSZ Kft.-t (Szentes)
az UNIVER Product Zrt.-t (Kecskemét) és
a GéSz Gaál és Sziklás Kft.-t (Debrecen)
Gyémánt Életfát a 100. életévüket betöltők, Arany Életfát a 90. életévet betöltők, Ezüst Életfát a 80. évüket betöltők, és Bronz Életfát a „legfiatalabbak”, a 70 évesek kaphatnak.

Az Életfa Emlékplakett Gyémánt fokozata
kitüntetést adományozta


K. Szabó Sándor

az izsáki Sárfehér Szövetkezet  nyugalmazott elnökének,
a magyar földért, a kertészetért végzett áldozatos, önzetlen munkájáért.Az Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést
adományozta

Hódi István
a  Gemenc  Zrt. Szekszárdi Erdészete nyugalmazott műszaki vezetőjének,az erdőgazdálkodás területén hosszú időn át végzett munkájáért, a kitüntetést átvette: Ferencz László, a Zrt. osztályvezetője,

 

Az Életfa Emlékplakett  Ezüst fokozata
kitüntetést adományoz

Czebei Sándor

a Balatonfelvidéki Erdő és Fagazdaság nyugalmazott vezérigazgatójának,
az erdőgazdálkodás, illetve a fagazdálkodás területén hosszú időn át végzett munkájáért,


Csipkó Sándor
a  Keceli Szőlőfürt Szakszövetkezet ny. elnökének,
a Duna-Tiszaközi homokhátság szőlő és bortermelői sikeres együttműködése érdekében végzett munkájáért, a kitüntetést később veszi át.


Dr. Király Pál
szakujságírónak,  a Magyar Mezőgazdaság Kft. nyugalmazott szerkesztőjének,
hosszú időn át végzett szakmai, szakírói, lapszerkesztői munkássága elismeréseként


Leveleki István
a Délalföldi Erdészeti Zrt. nyugalmazott erdészetvezetőjének,
a Holt-Fekete-Körös-menti erdők telepítése, kezelése érdekében hosszú időn át végzett munkájáért


Dr.  Török Imre

a Génbank-Semex Magyarország Kft. nyugalmazott igazgatójának, a tejelő és kettőshasznú szarvasmarha fajták tenyésztése érdekében végzett genetikai fejlesztési munkája elismeréseként


Varga Béla

az Egererdő Zrt. nyugalmazott osztályvezetőjének,
az erdőművelés, az erdővédelem és a vadkárelhárítás területén végzett munkája elismerésekéntAz Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést
adományozta


Dr. Bakonyi Győző
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága nyugalmazott ajkai kerületi főállatorvosának,
az állategészségügyi fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként


Dr. Baltay Mihály

az Országos mezőgazdasági Minősítő Intézet nyugalmazott állattenyésztési igazgatójának,
az  állattenyésztési informatikai rendszerek kidolgozása érdekében végzett munkájáért,


Bognár Miklós
a VADEX Mezőföldi Zrt. nyugalmazott erdészetvezetőjének,
az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás összehangolása érdekében hosszú időn át végzett munkájáért,


Borbély László
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. nyugalmazott erdészeti igazgatójának,
az erdőművelés és erdőgazdálkodás területén hosszú időn át végzett munkájáért,


Korbonski Kazimierz
az Ipoly Erdő Zrt. nyugalmazott erdészetvezetőjének,
az erdőgazdálkodás korszerűsítése, a határmenti kapcsolatok fejlesztése terén végzett munkájáért,


Kovács Gábor
az Erdőtáj Kft. ügyvezetőjének,
az erdőkezelés és a vadgazdálkodás összehangolása érdekében hosszú időn át végzett munkájáért,


Lakatos Antalné
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott  munkatársának,
adminisztratív területen hosszú időn át végzett munkájáért,


Mogyorósi József
a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott osztályvezető-helyettesének,
az aprítéktermelés modernizálása területén hosszú időn át végzett munkájáért


Osskó András
a Földmérési és Távérzékelési Intézet nyugalmazott szakmai tanácsadójának,
a kataszter és földügyi igazgatás területén hosszú időn át végzett munkájáért


Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó

a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti, Faipari és Földméréstani Gyűjteménye nyugalmazott  múzeumigazgatójának,
a gyűjtemény létrehozásáért és  bemutatásáért, a selmeci hagyományok ápolásáért végzett munkájáért.Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Dr. Árvay Imréné
a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelőség műszaki ügyintézőjének,
négy évtizedes vízügyi és környezetvédelmi hatósági munkája elismeréseként


Bodó Sándor

festőnek,
hazájától távol is megőrzött magyarságtudatát megörökítő és kifejező alkotásaiért,


Böszörményi Ede

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat  nyugalmazott vezető-főtanácsosának,
növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezése területén hosszú időn át végzett munkájáért,


Dr. Cseuz László
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. főosztályvezetőjének,
búzafajták nemesítése, kalászos génbankok létrehozása területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,


Ersók Norbert
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejlesztési Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
az ÚMVP támogatások ügyviteli folyamatainak fejlesztése terén végzett tevékenységéért


Dr. Fenes Péter
a  Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága járványügyi és állatvédelmi igazgató-helyettes főállatorvosának,
a kerületi hivatalok munkájának irányítása, számítógépes rendszereik működtetése érdekében végzett munkájáért


Gál Péter
a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztály szőlő és borpiaci referensének,
a hazai borvidékek eredetvédelme érdekében végzett munkája elismeréseként


Gulyásné Nagy Zsuzsanna
a  Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály fejlesztéspolitikai referensének,
az Európai Területi Együttműködés határ menti programjai végrehajtásának koordinációjáért


Hajdu Sándor József
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége kirendeltségvezetőjének,
a kirendeltségi  kérelem ügyintézés  színvonalas irányításáért,


Hollár Istvánné
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének,
a vízügy területén végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő tevékenységéért,


Horányiné Ignatoff Andrea
a  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal költségvetési igazgatójának,
a Hivatal integrált gazdálkodási rendszerének megszervezéséért,


Juhász Ágnes
a  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal élelmiszerbiztonsági felügyelőjének,
az ökológiai gazdálkodás fejlesztése érdekében végzett munkájáért


Dr. Kenyeres Ambrus
a Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma osztályvezetőjének,
tudományos célú geodinamikai vizsgálatok, és a GPS rendszer működtetése érdekében végzett munkájáért


Dr. Kiss József

a Nyugat-magyarországi Egyetem Növénybiológiai Intézet egyetemi docensének,
a biológiai alapok megőrzése és fejlesztése terén végzett kutató munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként,


Klément György
az Aranyhegyi Szőlő-Gyümölcs Gazdák Egyesülete telepvezetőjének, hegybírónak,
a szőlő- és gyümölcstermelő magángazdaságok összefogása területén elért eredményeiért,


Kozsdi Ferencné
a Duna menti Regionális Vízmű Zrt. munkatársának, titkárnőnek,
négy évtizedes adminisztratív és protokoll munkája elismeréseként,


Kővári Anna
a Szolnok-Panel c. lap újságírójának, az MTVA gyártásvezetőjének
Jász-Nagykun-Szolnok megye életét,  vízvédelmi létesítményeinek fejlesztését bemutató tudósításaiért,


Dr. Lakatos Tibor
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága hatósági állatorvosának
élelmiszerlánc-biztonsági hatósági munkája elismeréseként,


Magyari József Máté
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai referensének,
a vizek és a vizes élőhelyek védelme érdekében végzett munkája elismeréseként,


Marczin Örs Szilárd
a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya fejlesztési referensének,
természetvédelmi fejlesztési programok kidolgozása, megvalósítása érdekében végzett munkájáért,


Dr. Máté Viktor
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogi szakreferensének,
a hivatal munkájában meghatározó jelentőségű hatósági munkájáért,


Mester István
a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelőség vízvédelmi felügyelő
vízminőség-védelmi engedélyezési területen végzett munkája elismeréseként,


Molnár Endre
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége helyszíni ellenőrének,
a kirendeltségi  kérelem-ügyintézés  ellenőrzése során végzett munkája elismeréseként,


Németh Tibor
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei Kirendeltség kirendeltség-vezetőjének,
a kirendeltségi  kérelem-ügyintézés  színvonalas irányításáért,


Dr. Percze Zsófia
a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya birtokügyi referensének,
a védett lápok, szikes tavak, helyi jelentőségű természeti területek országos nyilvántartásának felülvizsgálatáért,


Plachta Olga
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Költségvetési Igazgatósága osztályvezetőjének,
gazdálkodási területen végzett eredményes munkájáért,


Dr. Simon Péter
az Agrármarketing Centrum igazgatójának,
a 75. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás szervezésében nyújtott tevékenységéért, a kitüntetést átvette felesége: dr. Frank Ágnes.


Sipos Dominika
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága területalapú támogatások jogcímfelelősének,
a végrehajtási rendszerek kidolgozása, koordinálása területén végzett munkájáért, a kitüntetést később veszi át.


Stégerné dr. Máté Mónika
a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Konzervtechnológiai Tanszék egyetemi docensének,
oktatói, kutatói munkájáért, a Magyar Élelmiszerkönyv Tartósítóipari Bizottsága elnökeként végzett tevékenységéért,


Szalai Lidia
a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztálya adó- és pénzügyi referensének,
az agrárgazdaságot érintő adózás, a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentése érdekében végzett munkájáért,


Dr. Szarvas Gábor
a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya jogi referensének,
természetvédelmi igazgatási munkája elismeréseként,

Szekeres Ádám
a Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer osztályvezetőjének,
az Országos Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetése érdekében végzett munkájáért,


Szilágyi Ildikó
a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének,
vízügyi és környezetvédelmi hatósági munkája elismeréseként,


Tolnai Jánosné dr. Szatmári Katalin
az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megbízott főigazgató-helyettesének,
közigazgatási tevékenysége,  különösen a zöldhatóságok gazdálkodásának koordinálása érdekében végzett munkája elismeréseként,


Dr. Tóth Balázs
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hidroökológiai referensének,
a Duna, az Ipoly folyók, és más vízfolyások, vizes élőhelyek védelme érdekében végzett munkája elismeréseként,


Tóth Éva

az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének,
hatósági és szakigazgatási munkája elismeréseként,


Dr. Tóth Tamás
a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Tanszéke egyetemi docensének,
az agrármérnök és a vidékfejlesztési agrármérnök képzés kiépítése, működtetése érdekében végzett munkája elismeréseként,


Tótok Hajnalka
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vidékfejlesztési jogcímfelelősének,
a közösségi finanszírozású UMVP végrehajtási rendszer megvalósítása érdekében végzett munkájáért


Varga Istvánné
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelőség illetményszámfejtőjének, TB ügyintézőnek,
gazdasági területen végzett másfél évtizedes munkájáért


Zbigniew Ungeheuer
a Porcius Társaság elnökének,
a lengyelországi Krosno és Tokaj hegyalja közötti gyógyfürdő- és borturizmus megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként.