Széchenyi-díj

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából

a SZÉCHENYI-DÍJAT adományozza

 

a magyar néprajztudomány egészét átfogó – a népi gazdálkodás szinte valamennyi ágát, a népköltészetet, a néprajzi csoportok együttélését, a néphagyomány jelentőségét és ápolását is érintő – nemzetközileg is számon tartott tudományos kutatásaiért, publikációiért, oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
DR. ANDRÁSFALVY BERTALAN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, néprajzkutató, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa részére,
a magyar és a nemzetközi zenetudományt egyaránt gazdagító, az egyetemes operatörténetet, Kodály Zoltán és Liszt Ferenc munkásságát feldolgozó, forrásanyag-értékű munkásságáért, meghatározó jelentőségű több évtizedes intézményvezetői tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként
DR. EŐSZE LÁSZLÓ, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a zenetudomány kandidátusa, Erkel Ferenc-díjas zenetörténész részére,
a Heidegger-kutatás és a filozófiai hermeneutika terén elért – határainkon túl is számon tartott – eredményeiért, több évtizedes hazai és nemzetközi tudományos, tudományszervezői és oktatói tevékenységéért, szakterületének fejlődéséhez való tevőleges hozzájárulásáért
FEHÉR M. ISTVÁN filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Intézetének egyetemi tanára részére,
a szintetikus szerves kémia, az innovatív gyógyszerkutatás terén, a következő nemzedék magasan kvalifikált szakembereinek utánpótlásában és a gyógyszerészképzésben elért, világszerte nagyra becsült tudományos eredményeiért, valamint annak színvonalas publikálásáért, rendkívül aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
FÜLÖP FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, vegyész, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerkémiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
népművészeti örökségünk ápolásáért, a népzeneoktatás megszervezésében való tevőleges részvételért, a Táncház Archívum létrehozásáért, a hagyományok megőrzésében és továbbadásában meghatározó jelentőségű, a szellemi kulturális világörökség részét képező táncházmódszer megalkotásáért és elterjesztéséért, rendkívül sokrétű tevékenysége elismeréseként
DR. HALMOS BÉLA, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a zenetudomány kandidátusa, népzenekutató, előadóművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó tanára részére,
a vasbeton tartószerkezetek analízise, tervezése területén végzett négy és fél évtizedes oktatói, kutatói és publikációs munkásságáért, számos tervezett és megépült szerkezet független vizsgálatában végzett szakértői tevékenységéért, a szakember-utánpótlás neveléséért és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
DR HEGEDŰS ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének professor emeritusa részére,
a gyógyszerkutatás, azon belül elsősorban a jelátviteli terápia területén végzett igen eredményes, úttörő jelentőségű kutatómunkájáért, a peptidhormon-származékok, illetve az antitumor hatású kinázgátló hatóanyagok kutatása területén elért eredményeiért, valamint a TT232 jelű peptidszármazék mint tumorellenes gyógyszer-hatóanyag és egy új vezető molekulakereső technológia kifejlesztéséért
DR. KÉRI GYÖRGY a Magyar Tudományos Akadémia doktora, biokémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének kutatóprofesszora részére,
a gyermekgyógyászat genetikai kérdései, a genetikailag sérült csecsemők, kisgyermekek kórfelismerése és gyógyítása terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói és oktatói munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
KOSZTOLÁNYI GYÖRGY, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, orvos, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai és Gyermek-fejlődéstani Intézetének professor emeritusa részére,
a magyar zsidóság háború utáni társadalomtörténete, a kisebbségszociológia, a kisebbségek identitása terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói és oktatói munkássága elismeréseként
DR. KOVÁCS ANDRÁS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos tanácsadója, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára részére,
a középület-tervezés széles skálájára – különösen a kórháztervezésre – kiterjedő, újító jellegű funkcionális és szerkezeti megoldásaival, valamint a részletek pontos kimunkálásával példaként szolgáló gazdag életművéért, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
MAROSI MIKLÓS, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Ybl Miklós-díjas építész, a KÖZTI Zrt. főépítésze részére,
a neutronkutatásban elért, nemzetközileg kimagasló eredményeiért és a magyar ipar által nagy értékben exportált neutronoptikai berendezések kifejlesztéséért, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkássága elismeréseként
MEZEI FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Jenő Fizikai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója részére,
a magyar néprajztudomány területén végzett iskolateremtő munkásságáért, tudományszervező tevékenységéért, a Magyar néprajz nyolc kötetben című kézikönyv szerkesztőbizottsági elnökeként végzett munkájáért, nemzetközi szinten is kiemelkedő, szintézisteremtő eredményeiért
PALÁDI-KOVÁCS ATTILA, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének professor emeritusa részére,
öt évtizedes iskolateremtő munkásságáért, az úttörő jelentőségű hazai szervátültetési program megvalósításáért, speciális sebészi – többek között máj-, endokrin, colorectális és vesetumor-sebészetet érintő – profilok kialakításáért, új műtéti eljárások alkalmazásáért, a sebészutánpótlás nevelése érdekében végzett oktatói tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként
DR. PERNER FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Állami-díjas orvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának professor emeritusa részére,
a prímszámok elméletében, különösen az ikerprím-sejtés és a Goldbach-sejtés megoldása irányában elért, világviszonylatban is nagyra becsült eredményeiért, tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
PINTZ JÁNOS, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora részére,
a jogelmélet valamennyi területét felölelő, nemzetközileg is számon tartott több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, eredményes oktatói, közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként
DR. VARGA CSABA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, jogász, jogfilozófus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa részére.
A SZÉCHENYI-DÍJAT MEGOSZTVA adományozza

a krisztallográfiai fázisprobléma megoldására alkalmas, világszerte alkalmazott új eljárás kidolgozásáért, tudományos eredményeik elismeréseként

DR. OSZLÁNYI GÁBOR, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója részére, valamintDR. SÜTŐ ANDRÁS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének fizikusa részére.