Nemzetgazdasági Minisztérium

- KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA -


Miniszteri kitüntetésben részesülők
2018. március 15.

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE (polgári tagozat)
kitüntetésben részesül

DR. HAVAS JENŐ a kémiai tudomány doktora, a Budapesti Iparszövetség elnöke, a Radelkis

Elektroanalitikai Műszergyártó Kft. igazgatója, címzetes egyetemi tanár

Öt évtizedes kimagasló színvonalú ipari tevékenysége, valamint a hazai vállalkozások fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként.

JÓZSA JÁNOS BALÁZS a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem rektora, az Építőmérnöki Kar Vízépítési és 

Vízgazdálkodási Tanszékének egyetemi tanára

A tavak és folyók hidrodinamikája területén végzett nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint a mérnökképzésben folytatott kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként.

DR. URBÁN LÁSZLÓ ISTVÁN a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese, a Magyar Innovációs 

Szövetség alelnöke 

A magyar gazdaság fejlesztését a járműipar és az innováció-menedzsment területén elért eredményeivel szolgáló, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE (polgári tagozat)
kitüntetésben részesül

DR. HORNYÁNSZKY ZOLTÁN az egykori Hotel Duna Intercontinental szálloda volt vezérigazgató-helyettese 

A magyar szálloda- és vendéglátóipar területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája, valamint a hazai turizmus és gasztronómia külföldi képviseletét és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

DANIEL KORIOTH a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója, a magyarországi Bosch csoport vezetője

A magyar-német gazdasági kapcsolatok erősítésében és a hazai befektetések ösztönzésében betöltött jelentős szerepe, valamint példamutató vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként.

DR. KRANKOVICS ISTVÁN a Kravtex-Kühne Csoport ügyvezető igazgatója

A cégcsoport fejlesztése és versenyképességének növelése által az iparág és egyben a magyar gazdaság fejlődését is elősegítő tevékenysége elismeréseként.

DR. NÉMETH ISTVÁN az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ szombathelyi 

koordinációs rektorhelyettese, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar Fizikai Intézet Savaria Fizikai Tanszékének egyetemi docense

A régió gazdasági növekedését, valamint a kis- és középvállakozások humánerőforrás-fejlesztését rugalmas és előremutató képzési rendszerek kidolgozásával segítő munkája elismeréseként.

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat)
kitüntetésben részesül

GABORA ATTILA a Gyradiko Kft. felszolgálója

Több évtizedes szakmai pályája, valamint a magyar vendéglátás hely- és szakmatörténeti értékeinek felkutatását szolgáló tevékenysége elismeréseként.

MAGYAR GAZDASÁGÉRT DÍJ
kitüntetésben részesül

SZILVÁSI ANDRÁS a Szilvási Trans Kft. tulajdonosa, Szilvási Holding Kft. ügyvezető igazgatója

A több mint három évtizedes családi vállalkozásban működő, gépgyártó cégcsoport vezetőjeként stratégiai célja a vállalkozás versenyképességének, piaci pozíciójának megtartása és megerősítése megbízható, magas színvonalú szolgáltatások biztosításával.  

DR. SZERENCSÉS LÁSZLÓ a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A gazdaság fejlődésének előmozdítása, a tisztességes piaci magatartás megőrzése, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek képviselete érdekében folytatott tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a duális képzéssel és a pályaorientációval összefüggő feladatokra.

SOMLAI PÉTER nyugalmazott vegyészmérnök

Több mint három évtizedes pályafutása során innovatív szemlélettel végzett tevékenységével, új eljárások alkalmazásával nagymértékben hozzájárult a BUDAFAX Lenfonó és Szövőipari Vállalat győri gyárának nemzetközi elismeréséhez. 

DR. SZILÁGYI BÉLA, az M1 vezető szerkesztője és gazdasági szakújságírója

Aki még a legbonyolultabb gazdasági összefüggéseket is közérthetően és hitelesen mutatja be a televíziónézők számára, több évtizedes pályafutása alatt végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

DR. JAKUBÁSZ TAMÁS, a Magyar Idők lapszerkesztője, gazdasági szakújságírója,

Aki a szinte napi gyakorissággal megjelenő cikkeivel a gazdaság folyamatainak megértéséhez járul hozzá; közérthető stílusával közelebb hozza az adózást és a pénzügyi ismereteket az olvasókhoz.

LÓNYAY DÍJ
kitüntetésben részesül

1. LINCZMAYER SZILVIA   Sajtó és Kommunikációs Titkárság sajtóreferens

2. PETRI SZABOLCSNÉ DR. Társadalmi és Miniszteri Parlamenti Kapcsolatokért Felelős Titkárság közkapcsolati referens

3. MÉSZÁROS LÁSZLÓ Számviteli és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető

4. DR. TOMCSÁNYI ÍRISZ   Adó- és Vámigazgatási Főosztály osztályvezető 

5. NAGY ROZÁLIA    Személyügyi Főosztály személyügyi szakreferens

6. GEMELA ERIKA   NFA Pénzügyi Főosztály kiemelt pénzügyi ügyintéző

7. BURIKNÉ KISS GABRIELLA  Munkaerőpiaci Programok Főosztály tervezési referens

8. DR. BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS  Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály
munkaerőpiaci referenns

9. BÁLINT ÁGNES   Költségvetési Összefoglaló Főosztály kiemelt főosztályvezető-helyettes

10. BORISZA GYULA    Egészségügyi és Szociális Főosztály főosztályvezető-helyettes

11. CSÁNYI ESZTER Közszolgáltatási, Közüzemi Költségvetési Főosztály személyszállítási
költségvetési referens 

12. HOPKA VIKTÓRIA Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály főosztályvezető-helyettes

13. DR. KOVÁCS LAJOS  Pénzügyi Szabályozási Főosztály kiemelt hitelintézeti szakreferens

14. DR. VÁRPALOTAI VIKTOR Makrogazdasági Főosztály kiemelt főosztályvezető-helyettes

15. POGÁCSÁS PÉTER ÁGOSTON Vállalkozásfejlesztési Főosztály vállalkozásfejlesztési referens

16. KATZ RENÁTA  Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Főosztály nemzetközi projekt szakreferens

17. CZINEGE ATTILA  NAV Központi Irányítás Ellenőrzési Szakfőigazgatóság szakfőigazgató

18. SINKÁNÉ DR. CSENDES ÁGNES NAV Központi Irányítás Adóügyi Szakfőigazgatóság szakfőigazgató

19. HÉZSŐNÉ DR. KOHÁRI ÉVA NAV Fellebbviteli Igazgatóság Közép-magyarországi Hatósági  Főosztály II. főosztályvezető

20. BALÁZS ESZTER ÁGNES NAV Központi Igazgatóság Folyószámla-felügyeleti Főosztály főosztályvezető

21. JÓNÁS ILONA MÁRIA Magyar Államkincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztály főosztályvezető

22. SZARVAS LÁSZLÓ FERENCNÉ Magyar Államkincstár Központi Humánpolitikai Főosztály főosztályvezető-helyettes

23. DR. OROSZNÉ RÓNAI SZILVIA NSZFH Szakképzési Főosztály szakképzési szakreferens

24. CSIZMÁR ERIKA KEF Gazdasági Igazgatóság gazdasági vezető 

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
kitüntetésben részesül

1. VALENTINYI PÁL Miniszteri Titkárság, politikai tanácsadó                       

2. KUTI MARIANN Protokoll Titkárság, protokoll referens

3. MEGYERINÉ SZŰCS ÁGNES Sajtó és Kommunikációs Titkárság, sajtóreferens

4. SZABÓ MÁRIA Miniszteri Titkárság, titkársági referens

5. DR. VADAS BEATRIX RITA NGM Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály kutatási referens

6. DR. DUKKON ESZTER Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztály felügyeleti referens

7. BIRÓNÉ ZELLER JUDIT Számviteli és Felügyeleti Főosztály közigazgatási főtanácsadó

8. KONRÁD PÉTERNÉ Biztonsági és Igazgatási Főosztály irattáros szakreferens

9. DR. JÁMBOR PÉTER GÁBOR Jogi és Kodifikációs Főosztály osztályvezető

10. SZVITÁCS ANDREA ÉVA Gazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezető

11. OCSKAINÉ TORNYAI ZITA Intézményi Gazdálkodási Főosztály pénzügyi referens

12. DR. PUSZTAI ZSUZSANNA Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezető

13. DR. VASS TÍMEA Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály jogi és igazgatási referens

14. KANGYALNÉ GARAI ERZSÉBET Munkavédelmi Főosztály munkafelügyeleti referens

15. TURBUCZ EMÍLIA Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály titkársági asszisztens

16. BAGÓ VERONIKA Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya ME költségvetési referens

17. BODNÁR-LACZKÓ ESZTER ANETT Államháztartási Szabályozási Főosztály államháztartási számviteli referens

18. PALÁNSZKY ZOLTÁN GÉZÁNÉ Költségvetési Összefoglaló Főosztály kiemelt főosztályi összefoglaló titkárnő

19. MERKEL KRISZTINA EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya költségvetési szakreferens

20. SPIEGELBERGER ÁDÁM Oktatási, Kulturális és Tudománypolitikai Költségvetési Ügyek Főosztálya felsőoktatási költségvetési referens

21. DR. TÓTH ZSÓFIA Egészségügyi és Szociális Főosztálykiemelt családtámogatási és szociálpolitikai szakreferens II.

22. ZSIGRI ERIKA Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály titkárnő

23. DR. RUBI ESZTER Pénzügyi Szabályozási Főosztály hitelintézeti referens

24. BALOG DÁNIEL Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály versenyképességi szakreferens

25. HERTELENDY KRISZTINA Makrogazdasági Főosztály pénzpiaci elemző

26. MOLNÁR ZSUZSANNA Makrogazdasági Főosztály kiemelt általános ügyintéző

27. SÁRA MAGDOLNA MELINDA Kereskedelmi Főosztály főosztályvezető-helyettes

28. KOVÁCS PÉTER Iparstratégiai Főosztály ágazati szabályozási referens

29. KOMÁROMI EDIT Kiemelt Vállalati Kapcsolatok Főosztály főosztályvezető-helyettes

30. DR. CSISZÁR ANDREA Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Főosztály nemzetközi referens

31. SÁNTA ANDREA Gazdaságtervezési Főosztály stratégiai tervező referens

32. DR. CZENE ZSOLT Területfejlesztési Tervezési Főosztály kiemelt főosztályvezető-helyettes

33. UDVARDINÉ SZENDRŐDI ORSOLYA RFP Ellenőrzési és Módszertani Főosztály pénzügyi kontroller

34. LASZLI ZITA RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály szabálytalanságkezelési referens

35. DÁNFI DOMINIK GFP Operatív Irányítási Főosztály főosztályvezető-helyettes

36. BERECZNÉ ILLÉS DÓRA Versenyképességi Főosztály nemzetközi versenyképességi szakreferens

37. BUZÁSI TIBOR JÓZSEF pénzügyőr alezredes NAV Repülőtéri Igazgatóság Utólagos Vámeljárási Főosztály főosztályvezető

38. MÉRÉSZ FERENC pénzügyőr alezredes NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóság, Rendészeti Főosztály főosztályvezető-helyettes

39. TERELMES SÁNDOR pénzügyőr őrnagy NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság, Vámigazgatási Osztály osztályvezető

40. DR. FUNTEK ZSOLT NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály főosztályvezető-helyettes 

41. TIRINGER ATTILA NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztálya főosztályvezető

42. KOVÁCSICS ISTVÁN NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság adóügyi igazgatóhelyettes

43. RAGÁLYINÉ DR. KARLOVITZ KINGA pénzügyőr őrnagy NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság Vizsgálati Osztály XII. osztályvezető

44. PÉCSI VIKTÓRIA pénzügyőr alezredes NAV Informatikai Intézet Ellenőrzési és Külső Online Rendszerek Fejlesztési Főosztály főosztályvezető

45. DR. HŐNYI ZOLTÁN NAV Baranya Megyei Adó-és Vámigazgatóság, Jogi-koordinációs és Törvényességi Osztály osztályvezető

46. DR. NAGY-PFENNING TÍMEA NAV Központi Irányítás, Biztonsági Főosztály jogi szakértő referens, NAV integritás tanácsadó

47. BORBÉLY VILMOSNÉ Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Iroda illetmény-számfejtési felülvizsgálati ügyintéző

48. LENDVAINÉ KESZEI KLÁRA Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Iroda irodavezető

49. PEGLER ISTVÁNNÉ Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Pénzügyi és Koordinációs Iroda irodavezető

50. BARABÁS ANNAMÁRIA Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Központi Dokumentációs Szolgáltatások  Főosztály főosztályvezető

51. SALAMONNÉ EBELE ESZTER Magyar Államkincstár Közvetlen Támogatások Főosztálya  főosztályvezető-helyettes

52. DR. VENCZEL SÁNDOR Magyar Államkincstár, költségvetési főfelügyelő

53. JÁSZAYNÉ SZIKLAI GERTRUD Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Vizsgáló-, Tanúsító- és Ellenőrző Szervezetek Akkreditálási Főosztály főosztályvezető-helyettes

54. HOLBUSZ TÍMEA EUTAF Különleges Vizsgálatokért Felelős Igazgatóság igazgató-helyettes

55. RÉVAI BALÁZS FERENC EUTAF  Stratégiai és Módszertani Igazgatóság igazgató-helyettes

56. DÉSI TAMÁS KEF Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatóság Üzemeltetéstámogatási Önálló Főosztály szakértő, osztályvezető

57. MILE MÁRK KEF Közbeszerzési Igazgatóság Intézményi Közbeszerzési Főosztály főosztályvezető

58. DR. BOTOS-PENYIGEY KRISZTINA SZTNH Elnökségi Kabinet stratégiai főtanácsadó

59. KOVÁCS JÁNOS Miskolci Szakképzési Centrum, Baross Gábor Szakgimnázium igazgató