Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Magyarország köztársasági elnökének megbízásából, március 15-e alkalmából, Dr. Réthelyi Miklós miniszter, Halász János parlamenti államtitkár és Dr. Jávor András közigazgatási államtitkár, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a

 

Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetést adták át:


Bakos István művelődéskutatónak, tanárnak, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma kurátorának,

Dr. Bertényi Ivánnak, az ELTE professor emeritusának,

Dr. Cey-Bert Róbert Gyula pedagógusnak, a Gasztronómiai Világszövetség tiszteletbeli elnökének,

Dr. Dézsi Csaba Andrásnak, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosának, a Széchenyi István Egyetem magántanárának,

Dr. Dobos Krisztinának, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanárának, volt országgyűlési képviselőnek,

Dr. Gábris Gyulának, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet egyetemi tanárának,

Dr. Gyarmati Andrea világcsúcstartó úszónak, gyermekorvosnak,

Károlyi Györgynek, a Károlyi József Alapítvány alapítójának,

Dr. Kiss Ádámnak, az ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet egyetemi tanárának,

Dr. Lánczi Andrásnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Politikatudományi Intézet igazgatójának, egyetemi tanárnak,

Novotny Zoltán sportújságírónak, rádióriporternek, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap szerkesztő-műsorvezetőjének,

Dr. Pál Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektor-helyettesének, egyetemi tanárnak,

Dr. Rókusfalvy Pál pszichológusnak, nyugalmazott egyetemi tanárnak

Dr. Romics Imrének, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak,

Szerednyey Béla Jászai Mari-díjas színművésznek, rendezőnek,


Tabányi Mihály harmonikaművésznek,

Dr. Tahy Ádámnak, a Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete elnökének, a Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Osztálya orvosának, a Budapesti Szent Ferenc Kórház Alapítványa kuratóriumi elnökének,

Tóbiás Áron irodalomtörténésznek, újságírónak, szerkesztőnek,

 

Dr. Vasy Géza József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, szerkesztőnek;

 

Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést
adták át:

 

Prof. Dr. Albert Leventének, a Nyugat-magyarországi Egyetem általános rektor-helyettesének, egyetemi tanárnak,

Dr. Baráth Lajosnak, a szegedi Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának,

Dr. Colin Foster szobrászművésznek, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar dékánjának, tanszékvezető egyetemi tanárnak

Deák Bill Gyula előadóművésznek

Demeter Vilmos nyugalmazott középiskolai testnevelő tanárnak,

Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona mentálhigiénikusnak, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar – oktató közössége örökös tagjának

Dr. Fejér Lászlónak, a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete Felügyelő Bizottsága elnökének,

Fekete Pál emlékírónak, nyugalmazott tanárnak,

Dr. Ferenczy Józsefnek, az ÁNTSZ Tolna Megyei Szervezete nyugalmazott osztályvezető főorvosának,

Gereben Ferencné Dr. Várbíró Katalinnak, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet főiskolai tanárának,

Prof. Dr. Gulyás Gusztávnak, az Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak Állcsont, Rekonstrukciós Plasztikai Sebészet és Laser SebészetiOsztály tanácsadó főorvosának, címzetes egyetemi tanárnak,

Dr. Gyimesi Andrásnak, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosának,

Hofher József jezsuita szerzetesnek, a Jezsuita Roma Szakkollégium lelki vezetőjének,

Hűvösvölgyi Ildikó színművésznek,

Dr. Kacz Károlynak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete egyetemi tanárának,

Dr. Kutor Lászlónak, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézete egyetemi docensének,

Dr. László Ádám szülésznek, nőgyógyásznak, a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosának, egyetemi magántanárnak,

Lóránt Károly mérnök-közgazdásznak, a Magyar Közgazdasági Társaság tagjának,

Dr. Márki Lászlónak, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete volt elnökének, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Algebra Osztálya vezetőjének,

Dr. Máthé Imrének, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi tanárának,

Miklóssy Endre írónak, műfordítónak,

Nagy Benedek szobrászművésznek,

Dr. Németh Péternek, a Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézet vezetőjének, egyetemi tanárnak,

Pál Gábornak, a Vasutas Zene- és Képzőművészeti Iskola igazgatójának,

Dr. Pallós Imrének, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docensének,

Dr. Pandula Attilának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárának,

Dr. Pávai István néprajzkutatónak, zenetudósnak, a Hagyományok Háza tárvezetőjének,

Perlik Pálnak, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának,

Pintér Tamás kaszkadőrnek, testnevelő tanárnak, öttusaedzőnek, vívó szakedzőnek, a Magyar Kaszkadőr Szövetség elnökének, nyugalmazott egyetemi docensnek, a díjat felesége veszi át,

Pusztainé Dr. Podmaniczky Erzsébetnek, az Országos Onkológiai Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya vezetőjének,

Restár Sándor írónak, költőnek,

Rosdy Pálnak, az Új Ember katolikus hetilap szerkesztőjének,

Rubovszky Ritának, a budapesti Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,

Dr. Stoyan Gisbertnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszék egyetemi tanárának,

Dr. Szabó Sándornak, a Magyar Gyógyszerészi Kamara tiszteletbeli elnökének,

 

 

Dr. Szentirmay Zoltánnak, az Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Központ igazgatójának,

Dr. Szepes Lászlónak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Szervetlen Kémiai Tanszék egyetemi tanárának

Szepesi Attila József Attila- és Babérkoszorú-díjas költőnek, szerkesztőnek,

Vadász József Mihálynak, a Szekszárdi Nyomda nyugalmazott ügyvezető igazgatójának,

Varga Gábor keramikus- és szobrászművésznek;

 

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés került átadásra:

Dr. Bordás Imrének, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet főosztályvezetőjének,

Csere Istvánnak, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola igazgatójának,

Dr. Erdélyszky Zsigmondné nyugalmazott pedagógusnak,

Frajna Miklósnak, az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott igazgatójának,

Dr. Fuxreiter Margitnak, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Stratégiai Igazgatóság igazgató-helyettesének,

Dr. Gyene Istvánnak, a Budapesti Gazdasági Főiskola tanárának,

Dr. Harangi Ferenc Andrásnak, a Tolna Megyei Önkormányzat szekszárdi Balassa János Kórháza osztályvezető főorvosának,

Hartmann Józsefnek, az oroszlányi Ságvári Endre Általános Iskola igazgatójának,

Hornyánszkyné Becht Erikának, a Budapest II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskola zongoratanárának, főiskolai gyakorlatvezetőnek

Kiss Albertnek, a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda igazgatójának,

Kovács Tibornak, a Budapest XV. kerületi Károly Róbert Általános Iskola igazgatójának,

Juhász Józsefnek, a debreceni Váci Mihály Középiskolai Kollégium nyugalmazott igazgatójának,

Madarassy István ötvös- és szobrászművésznek,

Nagy Györgynének, a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának,

Orendi Mihálynak, a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának,

Schnaider Lászlónénak, az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány ügyvezető igazgatójának,

Szabó Gyulának, a debreceni Epreskerti Általános Iskola igazgatójának,

Szörényi Zoltánnak, a keszthelyi Vajda János Gimnázium igazgatójának,

Dr. Tar Károlynénak, a Debreceni Művelődési Központ igazgatójának;

 

Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés került átadásra:

 

Antal Istvánnénak, az egri Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola tanárának,

Bagyinszki Zoltánnénak, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula intézetvezetőjének,

Barhács Anna Évának, a Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának,

Dezső Ferencnek, a nagykanizsai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,

Gelencsér Ferencnek, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum fotóművészének,

Gyimesi László nyugalmazott tanárnak,

Halász Tamásnak, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet muzeológusának, a Parallel Kortárs Művészeti Magazin főszerkesztőjének,

Homor Gizellának, a Budapest II. kerületi Káldor Miklós Kollégium igazgató-helyettesének,

Ihos József írónak, előadóművésznek, humoristának,

Jeszenyi Mihályné festőművésznek, nyugalmazott tanárnak,

Nagy-Czirokné Horváth Ildikónak, a kiskunhalasi Szűts József Általános Iskola igazgató-helyettesének,

Dr. Olexik Lászlónénak, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Egészségügyi és Szociális Tagintézmény nyugalmazott tanárának,

Rácz Barnabás hangszerkészítő mesternek, a Vox – Pharma Kft. ügyvezető igazgatójának,

Réti István súlyemelő magyar bajnoknak, a Tiszaújvárosi Sport Club elnökének,

Szalay Tamás Péternek, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. nemzetközi igazgatójának,

Szemán Imrénének, a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítójának,

Dr. Wesztergom Viktornénak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Dékáni Hivatal vezetőjének, ügyvivő szakértőnek;

 

Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adták át:

 

Ócsag Annának, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola balettmesterének,

Tóth Imrénének, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály osztályvezetőjének, ügyvivő-szakértőnek,

Vámos László Harangozó Gyula-díjas táncművésznek, a Duna Művészegyüttes tánckarvezetőjének.