Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, március 15-e alkalmából kitüntetéseket adott át.

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át a miniszter

dr. Diófási Lajos
a mezőgazdasági tudomány doktorának, az FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet ny. igazgatójának
A minőségi szőlőtermesztés biológiai alapjainak kutatása, fejlesztése területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

dr. Juhász Ferenc
nyugalmazott közgazdásznak
Hazánknak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez történő csatlakozása, valamint a magyar jogrendszer környezetvédelemmel kapcsolatos normáinak az OECD-hez hasonló joganyagával történő harmonizálása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Rakk Tamás István
erdőmérnöknek 
A hazai erdő- és vadgazdálkodást szolgáló több évtizedes tevékenységéért, a „vállalkozó erdész” rendszer életre hívásáért és kidolgozásáért.

dr. Somogyi György
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit Kft. tudományos osztályvezetőjének
Hosszú időn át végzett tudományos munkája, különösen a fűszerpaprika-nemesítés terén elért eredményei elismeréseként.

Zambó János Péter
a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatójának, az Országos Erdészeti Egyesület elnökének
A természetszerű erdőgazdálkodási módszerek részeként a természetes felújítások technológiáinak szakmailag színvonalas és hatékony alkalmazásáért, az erdővagyon-gazdálkodás lehetőségeinek mind jobb kihasználásáért.

 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át a miniszter

dr. Berey Attila
a Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal nyugalmazott főigazgatójának
Az állategészségügy fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából.

dr. Csonki István
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának
A 2010. évi kolontári vörösiszap-tároló gátszakadása okozta veszélyhelyzet elhárítása, az élet újraindítása során kifejtett kiemelkedő tevékenysége, közel három évtizedes árvíz- és belvízvédelmi, környezetvédelmi munkája elismeréseként.

dr. Dulovics Dezső
a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség ügyvezető igazgatójának
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. egyetemi docensének, a vízgazdálkodás, vízellátás, szennyvíztisztítás, csatornázás területén végzett több mint öt évtizedes szakmai és publikációs tevékenysége, egyetemi oktatói munkája elismeréseként.

dr. Hajtós István
az állatorvos-tudomány kandidátusának, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága hatósági főállatorvosának, a fertőző állatbetegségek elleni védekezés és megelőzés területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

Hilke Höhn
a Türingiai Mezőgazdasági, Erdészeti, Természetvédelmi és Környezeti Minisztérium osztályvezetőjének
Egy évtizeden át a türingiai–magyar kétoldalú együttműködés területén, különösen a környezetvédelem, az erdészet és a vidékfejlesztés érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

dr. Májer János
a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatójának
A szőlészet és borászat területén végzett szakmai-, kutatási és közéleti tevékenysége elismeréseként.

Som László
az Állami Erdészeti Szolgálat Zalaegerszegi Igazgatósága nyugalmazott osztályvezetőjének
Az erdőgazdálkodás, különösen az erdőtelepítések koordinációja területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át a miniszter

Galabáts Zoltán
vízépítő mérnöknek, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettes főmérnökének
A Körös-vidék ár- és belvízvédelmi biztonságának megteremtése, a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése terén végzett több mint három és fél évtizedes munkássága, életútja elismeréseként.

Hodobay-Böröcz András
földmérő mérnöknek, a Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott osztályvezetőjének
a Geodézia és Kartográfia c. folyóirat szerkesztőjének.
A Nemzeti Kataszteri Program tervezésében és ellenőrzésében végzett munkája, a Geodézia és Kartográfia című folyóirat szerkesztőjeként kifejtett tevékenysége elismeréseként.

dr. Izsák Gyula
agrármérnöknek, a Tolna Megyei Kormányhivatal nyugalmazott osztályvezetőjének
Az agrárgazdálkodás, az állattenyésztési támogatási rendszerek működtetése területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

dr. Podmaniczky Gábor
agrármérnöknek, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága igazgatójának
A növényegészségügy és talajvédelem területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

Rácz Károly
agrármérnöknek, családi gazdálkodónak, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete elnökének
Közel másfél évtizede sikeres magyartarka szarvasmarha és sertés törzstenyésztői tevékenységéért, a hagyományos ízek megőrzéséért végzett munkája elismeréseként.

dr. Széll Endre
agrármérnök, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott tudományos osztályvezetőjének
A  hibrid specifikus kukorica termesztés kutatás területén hosszú időn át végzett munkájáért.

 

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át a miniszter

Dancsházy Zsuzsanna
mérnöknek, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárvédelmi Igazgatóság mérnök-szakértőjének
A növény-egészségügy szakterületen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

dr. Fekete Endre
vegyészmérnök, orvos-biológus doktornak
Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság környezetvédelmi szaktanácsadójának, több mint három évtizedes környezetvédelmi, vízminőség-védelmi szakterületen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Huszár Zoltán
agrármérnöknek, a Fejér Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága nyugalmazott osztályvezetőjének
A vetőmag- és szaporítóanyag-előállítás fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

Kovács István
termelésmenedzsment közgazdásznak, a PROMEN Tanácsadó Kft. cégvezetőjének a Pannon Projektum Bt. ügyvezetőjének, az Oszkói Hegypásztor Kör elnökének Értékteremtő vidékfejlesztési tevékenysége, különösen a népi örökség megőrzése, a vidéki élet rangjának helyreállítása érdekében végzett munkája elismeréseként.

Laki József
építőmérnöknek, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettes főmérnökének
Közel négy évtizedes vízügyi szakmai munkája elismeréseként, kiemelten a Bodrogköz ár- és belvízvédelmi rendszerének fejlesztése érdekében végzett munkájára.

Lipcsey Zoltán Attila
közgazdásznak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesének
A vízügyi ágazatban végzett három évtizedes munkája elismeréseként.

Németh László
vízellátási és csatornázási mérnöknek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott szakaszmérnökség vezető-helyettesének.
Közel négy évtizedes vízügyi munkássága, a Sopron környéki vízgazdálkodás, a Fertő tó turisztikai és jóléti hasznosítása, önkormányzati koordinációs tevékenysége elismeréseként.

dr. Szántó Tibor
állatorvosnak, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága kerületi főállatorvosának
A járványvédelem, valamint a fertőző állatbetegségek megelőzése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

dr. Szeőke Kálmán
növényvédelmi zoológusnak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága mérnök-szakértőjének.
Az állati kártevők elleni védekezési technológiák fejlesztése területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

dr. Tüske Ferenc
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága állatorvosának
Közel négy és fél évtizedes szakmai munkája elismeréseként.

Varga András
agrármérnöknek, a Kölesdi Agrár Kft. ügyvezetőjének
A térség fejlesztése területén, valamint a Kölesdi Népfőiskola szervezésében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Zoltai Anna Ilona
élelmiszer-biztonsági szakmérnöknek, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság osztályvezetőjének
Az élelmiszerlánc-biztonság érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

 

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetését adta át a miniszter

Tandiné Terenyi Magdolna
a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyintézőjének.
A három és fél évtizedes példamutató szakmai munkája elismeréseként.

Pro Alimentis Hungariae-díjat adományozott a miniszter

dr. Balla Csaba
egyetemi docensnek, a Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszék tanszékvezetőjének,
Az élelmiszermérnök-képzés érdekében végzett munkája elismeréseként.

dr. Négyessy István
a Fővárosi és Pest Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság osztályvezető főállatorvosának.
Élelmiszer-biztonsági területen végzett munkája elismeréseként.

Fischer Béla
a Cukoripari Egyesülés ügyvezető igazgatójának
A cukoripar területén kifejtett tevékenysége elismeréseként.

 

Pro Silva Hungariae-díjat adományozott a miniszter

Barátossy Gábor
FVM Központ Erdészeti Hivatala nyugalmazott főosztályvezetőjének
Az erdővagyon megőrzése, fejlesztése, az erdészeti kultúra megismertetése érdekében végzett munkájáért.

Takács Zoltán
Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának
Az erdőgazdálkodás, erdőtervezés területén hosszú időn át végzett munkájáért.

dr. Ódor József
egyéni vállalkozónak, a Bácska Erdőszövetkezet, Tilia Kft., valamint a Magyar Erdőgazda Szövetkezet elnökének
Az erdőgazdálkodási vállalkozások fejlesztése érdekében végzett munkájáért.

 

Fashing Antal-díjat adományozott a miniszter

dr. Birkás János
a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar nyugalmazott főiskolai adjunktusának 
A topográfiai és a geomorfológiai tudományok oktatása terén hosszú időn át végzett munkájáért.

dr. Kurucz Mihály
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docensének
Az ingatlan-nyilvántartás fejlesztése érdekében végzett munkájáért.

Nagy István
a Hungarogeo Kft. ügyvezető igazgatójának, a földmérés területén végzett munkájáért.

 

Ujhelyi Imre-díjat adományozott a miniszter

dr. Lázár László
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztály szakmai főtanácsadójának
A növényfajta-vizsgálat területén végzett munkájáért.

Soós Zoltán
a Soós Tésztaipari Kft. ügyvezető igazgatójának
A házias ízek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként.

Földi Péter
a Baromfi Termék Tanács szaktanácsadójának
A baromfi-ágazat fejlesztése érdekében végzett munkájáért.

dr. Virányi Ferenc
a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézet egyetemi tanárának
A növénykórtani területen kifejtett oktatói, kutatói tevékenységéért.

Németh Vilmos
a NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (Vác) elnökének
A magyar tej feldolgozása, értékesítése érdekében kifejtett munkásságáért.

Csóka Lajos
az ISV Hústermelést Szervező Zrt. tenyésztési igazgatójának
A magyar állattenyésztés, különösen a sertéstenyésztés területén végzett munkájáért.

 

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjban részesítette és a díjazást igazoló embléma termékeiken történő használatára feljogosítja

Az Agárdi Pálinkafőzde Kft.-t, a díjat átveszi: Szabó László, a Kft. ügyvezetője

A Miskolci Likőrgyár Zrt.-t, a díjat átveszi: Dr. Oroszné Dr. Prekop Erzsébet, a Zrt. vezérigazgatója

A jászdózsai Tarnamenti-2000 Zrt.-t, a díjat átveszi: Kovács István, a Zrt. vezérigazgatója

Tarpa Bio-Manufactura és Pálinkafőzde Kft.-t, a díjat átveszi: Várady György, a Kft. ügyvezetője

 

Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott a miniszter

dr. Ferenczi Sándor
a Borgazdaságok Kísérleti Laboratóriuma nyugalmazott igazgatójának
Borászati tevékenységéért.

Illés Antal
az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum nyugalmazott igazgatójának
A mezőgazdaság érdekében végzett oktatói munkájáért.

dr. Major Ferenc
a Gabonatermesztési Kutató Intézet nyugalmazott ügyvezető igazgatójának
A kutatóintézet érdekében végzett munkájáért.

Rucz Jánosné
az Orosházai Körzeti Földhivatal ny. ingatlan-nyilvántartási ügyintézőjének
Földügyi igazgatási munkájáért.

Somló József
a (volt) Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Földügyi Főosztály nyugalmazott osztályvezetőjének
Földmérési területen végzett munkájáért.

 

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozott a miniszter

dr. Gál István
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állategészségügyi Állomás nyugalmazott állatorvosának Az állategészségügy érdekében végzett munkájáért.

dr. Gyuró Ferenc
a Kertészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának
Üzemi gyümölcstermesztési munkájáért.

dr. Kádár Gyula
a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárának 
A borászat területén végzett munkájáért.

Suhayda Jenő
a Kisállattenyésztési Kutatóintézet Gödöllő nyugalmazott tudományos osztályvezetőjének Főként méhészeti területen végzett munkájáért.

 

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott a miniszter

dr. Dömötör Sándor
a Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Zirci Kerületi Hivatal nyugalmazott állatorvosának
Állatorvosi munkájáért.

Frey Ferenc
a (volt) Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium nyugalmazott gépészmérnökének Sütőipari beruházások, műszaki fejlesztések területén végzett munkájáért.

Koczkás István
a Jászberényi Körzeti Földhivatal nyugalmazott csoportvezetőjének
Az ingatlan-nyilvántartás területén végzett munkájáért.

Mongyi Aladár
Halasi Hegyközség Kiskunhalas hegybírójának
A szőlő- és bortermelők érdekében végzett tevékenységéért.

Pintér Zoltánné Varjassy Valéria
a Szolnoki Körzeti Földhivatal nyugalmazott főelőadójának
Kárpótlási, részarány-kiadási területen végzett munkájáért.

dr. Rácz Endre
a (volt) Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Élelmiszeripari Főosztály nyugalmazott osztályvezetőjének
Élelmiszer minőség-politikai irányelvek kidolgozásában végzett munkájáért.

Schrődl László
az Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának Erdészeti szolgálatáért.

Szántó Istvánné
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott laboránsának
Lisztminőség-vizsgáló laboránsi munkájáért.

dr. Tóth Gyula
a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szentesi Élelmiszerhigiéniai Kirendeltség nyugalmazott főállatorvosának
Állatvédelmi- élelmiszer-biztonsági területen végzett munkájáért.

dr. Vass Tibor
a Baranya Megyei Földművelésügyi Hivatal nyugalmazott főfalugazdászának
Szakmai tevékenységéért.

 

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a miniszter

Bors Imre
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság számviteli és pénzügyi ügyintézőjének
Beruházások előkészítése érdekében végzett munkájáért.

dr. Cser János
egyetemi docensnek, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar intézetigazgatójának,
Oktatói munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából.

Csiszár László
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetőjének
Felszíni vízgyűjtő-gazdálkodási szakágazati tevékenysége elismeréseként.

dr. Földi Zsolt
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság szakmai főtanácsadójának
Állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági területen végzett munkájáért.

Gacsályi Ágnes
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága igazgatósági koordinátorának
Közösségi finanszírozású támogatásokkal kapcsolatos munkájáért.

Halmai Judit
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága osztályvezetőjének
Szakmai munkájáért.

Kamarás Sándorné
titkárnőnek, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársának
Több évtizedes vízügyi ágazati munkájáért.

Kendelényi Péter
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének.
A vízvédelem területén hosszú időn át végzett munkájáért.

Kiss Ádám Jenő
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Intervenciós Intézkedések Igazgatósága osztályvezetőjének
Intervenciós értékesítési területen végzett munkájáért.

Kleszó András
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetőjének
A Bükkalja természetvédelme érdekében végzett munkájáért.

Kocsis Péter
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének Őshonos állatállományok megőrzése érdekében végzett munkájáért.

dr. Kozári József
a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet egyetemi docensének,
Több évtizedes oktatói-kutatói munkájáért.

Máté-Kovács Orsolya
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elnök-helyettesi Titkárság titkárának
Szakmai munkájáért.

Murai Józsefné
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság művezetőjének
Vízügyi beruházási tevékenysége elismeréseként.

Péchy István
a Garten Kft. ügyvezető igazgatójának
A zöldség- valamint gyümölcstermesztés és kereskedelem érdekében végzett munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából.

Pusztai László
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátőrének
A Szekszárd-Palánki gátőrjárásban hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

Szabó László
a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség zajmérő szakmai vezetőjének
Hatósági zajmérési munkájáért.

Szekeres Anita
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyeleti ügyintézőjének
Természetvédelmi hatósági munkájáért.

Szodorai Kálmán
a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság technikusának
Több mint négy évtizedes vízügyi szolgálata elismeréseként.

Szűcs Gábor
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelési szakreferensének
Az agrár-környezetgazdálkodási pályázatok megvalósítása érdekében végzett munkájáért.

Szűcs Pál
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság növényvédelmi felügyelőjének
Növény-egészségügyi tevékenysége elismeréseként.

dr. Telekesi Ágnes Ibolya
a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala osztályvezetőjének
Ingatlan-nyilvántartási tevékenysége elismeréseként.

Tóth Endre
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közönségszolgálati referensének
Határokon átnyúló fejlesztési programok kidolgozásáért.

Tóth Sándor
a Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság igazgató-helyettesének Földművelésügyi területen végzett munkájáért.

dr. Újmári Tóth Béla
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság hatósági állatorvosának
Az élelmiszerhigiénia biztosítása érdekében végzett munkájáért.

Vida Ildikó
a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyezési ügyintézőjének
Hatósági munkája elismeréseként.

Csatári Sándornak

Hermann Mihálynak

Erdei Csabának

Tevesz Andrásnak

Török Szilárdnak

Dercsényi Zoltánnak

Róde Péternek

Szentgyörgyi Zoltánnak

Mészáros Lórántnak