Miniszterelnökség Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt

Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatára Áder János úr, Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket adományozott, melyeket megbízásából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úr adott át:


a MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozatát


a haszonállatok asszisztált reprodukciós programjainak megvalósításában játszott meghatározó szerepe, a humán orvosi kutatásokban való részvétele, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Cseh Sándor
állatorvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszéke vezetőjének, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át;


a diszkrét matematikában elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint sokrétű tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Győri Ervinnek,
a matematikai tudományok doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete tudományos tanácsadójának, osztályvezetőjének;


a nagyenergiás magfizikai kutatásokban elért világhírű eredményei, illetve a magyar-amerikai magfizikai együttműködés megerősítése, valamint a magyar kutatók nemzetközi elismerésének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Gyulassy Miklós
fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának, a New York-i Columbia Egyetem egyetemi tanárának, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontja kutatóprofesszorának;

a kémiai metallurgiai tudományterületen évtizedek óta kivételesen magas színvonalon végzett oktatási-kutatási, valamint példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Kékesi Tamás
kémiai metallurgusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Miskolci Egyetem rektorhelyettesének, a Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatójának, tanszékvezető egyetemi tanárnak;


a statisztikus fizikai módszerek evolúciós játékelméletben, társadalmi-gazdasági mozgások és mikrobiológiai jelenségek leírásában történő alkalmazása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó György
fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Komplex Rendszerek Kutatócsoportja tudományos tanácsadójának, osztályvezetőjének;


az avar kori régészet területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatásai, valamint a Magyar Kódex című művelődéstörténeti munkája elismeréseként
dr. Szentpéteri József
régésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete tudományos főmunkatársának;Bartók Béla életművének kutatása, gondozása és újraértelmezése terén végzett zenetörténészi kutatómunkája elismeréseként
dr. Vikárius László
zenetörténésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete tudományos főmunkatársának, a Bartók Archívum osztályvezetőjének, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnökének;a középkori Magyarország történetének feltárása érdekében végzett több évtizedes, nemzetközileg is jelentős, iskolateremtő kutatómunkája elismeréseként
Zsoldos Attila
történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete kutatóprofesszorának, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárának;a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozatát


a külhoni magyarok történetének kutatásában, illetve a Kárpát-medence XX. századi magyar közösségeinek elemzésében végzett tudományos munkája, valamint több hazai és külföldi egyetemen folytatott kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként
Bárdi Nándor
történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete tudományos főmunkatársának, osztályvezetőjének;a közigazgatás területén végzett négy és fél évtizedes példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Bartucz Sándornak,
a Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának;


a hazai mikrotechnológiai kultúra fenntartásában és fejlesztésében szerzett érdemei, valamint a kutatási eredmények terjesztése és gazdasági hasznosítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dücső Csaba
vegyésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudományos főmunkatársának;


az energetikai oktatás és kutatás egységének előmozdítása érdekében végzett több évtizedes vezetői, valamint tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gróf Gyula István
gépészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke tanszékvezető egyetemi docensének;az európai integráció makroökonómiája és a strukturális reformok gazdaságtana területén elért eredményei, jelentős nemzetközi kereskedelmi és agrárközgazdaságtani kutatásai, valamint oktatásfejlesztési és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Halmai Péter Tamásnak,
a közgazdaság-tudomány doktorának, a Pannon Egyetem Közgazdasági Intézete igazgatójának, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Nemzetközi Gazdaságtan Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara tanszékvezető egyetemi tanárának;páratlan anyagismerettel, szakmai alázattal és példás pontossággal több mint négy évtizeden át folytatott kézirattárosi tevékenysége elismeréseként
dr. Mázi Béla Imre
történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja főkönyvtárosának;a bukovinai székely művészi hagyományokon alapuló, a magyar festő- és tűzzománcművészetet egyedülálló módon gazdagító alkotói pályája elismeréseként
Lőrincz Vitus
festőművésznek;


jelentős irodalmi pályája, valamint a magyar kultúra szlovéniai népszerűsítése és az ott élő magyarok identitásának megőrzése érdekében végzett pedagógiai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Varga József
nyelvésznek, írónak, költőnek, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Intézete nyugalmazott tanszékvezetőjének, a Magyar Kultúra Lovagjának;


jelentős művelődés- és helytörténeti munkái, valamint kimagasló oktatói-nevelői és tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként
Id. dr. Virágh Gábor
művelődés- és helytörténésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak;


kimagasló színvonalú, az operáktól az operetteken át a magyar nótákig terjedő sokoldalú művészi pályafutása, valamint jelentős zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként
Vitkayné Kovács Verának,
az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház magánénekesének, az Újvidéki Művészeti Egyetem rendes tanárának;


a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát


Budapest I. kerületének felújítása, építészeti örökségének megóvása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Aczél Péter
építészmérnöknek, Budavár volt főépítészének;a közigazgatás területén végzett sokrétű szakmai, valamint vezetői tevékenysége elismeréseként
Barlanginé dr. Kelemen Idának,
az Országgyűlés Hivatala Képviselői Információs Szolgálata főosztályvezetőjének;a települési önkormányzatok törvényességi felügyelete érdekében végzett három évtizedes kiemelkedő, példaértékű munkája elismeréseként
dr. Csontos Bélának,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya vezetőjének;a délvidéki magyarság anyanyelvű tájékoztatását szolgáló több évtizedes újságírói és szerkesztői pályája, valamint a délvidéki magyarság XX. századi sorskérdéseinek bemutatása és az ifjabb pályatársak szakmai támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Kabók Erikának,
a Magyar Szó újságírójának;a szórványmagyarság megmaradása és kulturális életének gyarapítása, valamint a magyar gyerekek anyanyelvre való oktatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Vajda Sándornak,
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Borosjenői Fiókszervezete elnökének;a közigazgatás területén példamutató kötelességtudattal, magas szakmai színvonalon végzett munkája elismeréseként
dr. Vastag Kornéliának,
az Országgyűlés Hivatala Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Iroda osztályvezetőjének;


a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát


a Steindl Imre Program keretében elkészült létesítmények építésében és a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójában végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Nagy Miklósnak,
az Országgyűlés Hivatala Építészeti Osztálya csoportvezetőjének, művezetőnek;


a közigazgatás területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Struve Gabriellának,
az Országgyűlés Hivatala Külügyi Igazgatósága hivatali koordinátorának, titkárságvezetőjének;


a gyermekek és családok védelme érdekében végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Varga Mártának,
a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőjének;


a MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát


kivételesen magas szakmai színvonalon végzett ügyintézői tevékenysége elismeréseként
Horváthné Rácz Erikának,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala Okmányirodai Osztálya ügyintézőjéneka gyermekvédelem területén végzett, három évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként
Pintér László Józsefnének,
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala gyámügyi ügyintézőjénekaz államigazgatás reformjának sikeréhez való hozzájárulása, valamint példamutató, kivételesen magas színvonalú munkája elismeréseként
Tóth Juditnak,
Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatal Okmányirodai Osztálya ügyintézőjének.