Magyar Tudományos Akadémia

„Nincs nagyobb tisztesség…”: Állami kitüntetéseket adott át az MTA elnöke

Tizenegy kutató vehetett át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyarország köztársasági elnöke által adományozott elismerést a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét és lovagkeresztjét Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a tudósoknak.

 

Nyolc kutató eredményeit ismerték el a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével.

 

"A kitüntetés hírére gondolataimban az életemet és munkásságomat meghatározó, a csak felelősségteljesen és alázattal végezhető kutatói és oktatómunka, valamint a közösség szolgálatára példát adó mestereim, Pócza Jenő, Cornides István, Faragó Péter és Selényi Pál idéződött fel. A díj nemcsak nekem szól, hanem mindazoknak a munkatársaimnak is, akik az évtizedek során, akár ellehetetlenült körülmények között és anyagi hátrányok ellenére is vállalták az elmélyült műhelymunkát" – nyilatkozta az mta.hu-nak Barna B. Péter, az MTA doktora. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont professor emeritusa az anyagtudományban a vékonyrétegek növekedési jelenségeinek, valamint a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának kutatása során elért kiemelkedő eredményeiért, iskolateremtő tevékenységéért a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

Munkássága elismerésének tartja a kitüntetést a szintén a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével díjazott Hajdú Zoltán, az MTA doktora. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója a politikai és a közigazgatási földrajz területén végzett, több évtizedes, kiemelkedő kutató- és oktatómunkájáért részesült a kitüntetésben. Tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a magyar államterület történeti-fejlődési folyamatainak és a közigazgatási területszervezés összefüggéseinek a feltárásához.

Elsősorban családjának, feleségének és négy fiának mondott köszönetet a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett Jolánkai Géza, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem tanára, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutatói Intézet Nonprofit Kft. (VITUKI) tudományos tanácsadója. "A vízi-környezetvédelmi határterületi kutatás különösen erős csapatmunkát igényel, ezért nem tudom mindenkinek megköszönni, de köszönöm a VITUKI-ban, a Debreceni Egyetem Műszaki Karán, illetve az ELTE Természettudományi Karán dolgozó kollégáim segítségét és biztatását" – fogalmazott a hazai ökohidrológiai kutatások megalapozásáért, a tudományos eredmények széles körű gyakorlati alkalmazásáért, továbbá a magyar vízgazdálkodás nemzetközi elismertetésében végzett meghatározó tevékenységéért díjazott kutató.

"Felemelő érzés, hogy a kitüntetést Arany János műveinek kritikai kiadásával foglalkozó munkámért kapom, és az Akadémia épületében vehetem át: ott, ahol egykori főtitkára dolgozott és lakott, ahol kéziratainak többségét őrzik. Nagy és rendkívül felelősségteljes feladat a magyar múlt klasszikus kincseit közvetíteni a világ számára. Köszönöm mindazoknak, akik ezt lehetővé tették és teszik számomra, s azoknak is, akik – az elődöktől és munkatársaktól a családomig, legfőképpen pedig Arany János Akadémiájáig – megbecsülik" – összegezte gondolatait Korompay H. János, az MTA doktora. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főtanácsadója, aki jelentős eredményeket ért el a magyar irodalom klasszikus műveinek kutatásában és kiadásában, valamint sorozatszerkesztőként irányította Arany János Összes Műveinek tudományos kiadását, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

"Nincs nagyobb tisztesség annál, mint hogy az ember munkáját elismerik" – nyilatkozta Kovács L. Gábor akadémikus, a Pécsi Tudományegyetem, Laboratóriumi Medicina Intézetének és Diagnosztikai Intézetének egyetemi tanára. A klinikai laboratóriumi diagnosztika nemzetközileg elismert képviselőjét kiemelkedő tudományszervezői munkásságáért a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki az államfő. A professzor hangsúlyozta: Bár a díjat egy-egy kutató kapja, valójában a megtiszteltetés munkacsoportoknak is szól, így a kitüntetés egyúttal munkatársai számára is elismerést jelent.

Nagy örömmel fogadta a megtiszteltetést a daganatképződés molekuláris mechanizmusainak kutatásában elért kiváló eredményeiért, az örökletes daganatok molekuláris kóreredetének feltárásáért, továbbá a daganatterápia új alapelveinek kidolgozásáért a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett Oláh Edit akadémikus, az Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Osztály osztályvezetője. "A családi és fiatalkori emlőrákra és különböző ritka, örökletes daganatos megbetegedésekre hajlamosító genetikai változások kutatása során olyan eredményeink születtek, amelyek azonnal hasznosíthatók a nagy genetikai kockázattal élők azonosítására, ezáltal segítve a betegség megelőzését, korai felismerését és a személyre szabott orvoslást – emelte ki pályafutása legjelentősebbnek ítélt mozzanatát a kutató. – A kitüntetés biztatást és megerősítést jelent a további munkámhoz."

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vette át az MTA elnökétől Szőkefalvi-Nagy Zoltán, a fizikai tudomány doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet volt igazgatója is. A tudós az elmúlt 45 évben a Van de Graaff-gyorsító mellett végzett eredményes kutatómunkájáért, a kulturális örökség részét képező műtárgyak roncsolásmentes vizsgálatában és a fémtartalmú fehérjék analízisében elért, nemzetközi figyelmet kiváltó eredményeiért, kiváló intézetvezetői tevékenységéért kapta az elismerést. "A hír hallatán első gondolataim szüleim felé szálltak. Szinte hallottam édesanyám mosolygós hangját: Meglepsz, fiam! Édesapámat pedig, aki előtt éppen ebben az évben tiszteleg a matematikusvilág születésének századik évfordulója alkalmából, úgy érzem, örömmel tölti el ott fönt ez a most kapott kitüntetés. De visszatérve a földre, jóleső érzés, hogy a hazai eszközökkel, itthon elért szerény eredményeimet, de talán még inkább a munkatársaim és az intézet eredményességét segítő vezetői munkámat ilyen szintű elismerésre találták méltónak" – osztotta meg érzéseit, gondolatait az mta.hu-val a fizikus.

Kiemelkedő jelentőségű társadalomkutatói, egyetemi oktatói és szakmai közéleti tevékenységéért kapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést Utasi Ágnes, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára. "Kevés kitüntetést kaptam életemben, ám több évvel nyugdíjazásom után valóban nem számítottam rá, meglepett. Igaz, a kutatás és oktatás ma is hozzátartozik a mindennapjaimhoz. De önzésből is teszem, mert az önként vállalt, mindig új feladatok értelmet adnak az életemnek" – nyilatkozta az mta.hu-nak Utasi Ágnes, aki reméli, a kitüntetés annak elismerése, hogy nemcsak a maga örömére, hanem mások hasznára is dolgozott.

 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét hárman vehették át:

 

Balogh Margit, a történettudomány kandidátusa, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a magyar katolikus egyház 19-20. századi történetének kutatásában elért kiemelkedő eredményeiért, különösen a Mindszenty Józsefről írt monográfiájáért, továbbá a "Magyarország az ezredfordulón" című akadémiai sorozat szerkesztéséért, illetve eredményes tudományszervezési tevékenységéért kapta meg az elismerést. "Meglepődve, egyúttal meghatódva fogadtam kitüntetésem hírét, amelyre az elmúlt több mint tíz évben végzett csapatmunka elismeréseként tekintek. Akadémiai kutatóként és tudományszervezőként elért eredményeimet egy kollektíva tagjaként értem el" – hangsúlyozta Balogh Margit, akit több kutatótársa is elkísért a kitüntetési ünnepségre.

Kulcsár Bélának, a műszaki tudomány kandidátusának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorának az ipari logisztikai rendszerek kutatásában elért kiváló eredményeiért, a logisztika tudományágának hazai megalapozásában végzett meghatározó tevékenységéért, valamint a járműmérnöki és logisztikai mérnöki BSc-alapszakok képzési követelményeinek kidolgozásáért adományozta az MTA elnökének javaslatára a díjat az államfő. "A magas szintű kitüntetés számomra és az általam képviselt tudományterület számára egyaránt nagy megtiszteltetés" – fogalmazott Kulcsár Béla, aki az elmúlt négy és fél évtizedben végzett oktatói és szakmai tudományos tevékenysége elismeréseként tekint a lovagkeresztre.

A vákuumtechnikára épülő ipari szivárgásmérés hatékony módszereinek kidolgozásáért, az alacsony-hőmérsékleti fizika és a kriotechnika területén elért kutatási eredményeiért, illetve a nukleáris módszerekre épülő környezetanalitikának a Paksi Atomerőmű és a magyarországi atomhulladék-tárolók biztonságos működtetésében való hatékony gyakorlati alkalmazásáért vehette át a kitüntetést Mészáros Sándor, a fizikai tudomány kandidátusa, az MTA Atommagkutató Intézet főosztályvezetője. "Az MTA ATOMKI a kísérleti kutatások terén nagy hagyományokkal bíró intézet. Kutatóként és kutatóintézeti vezetőként is fontosnak tartottam, hogy a kutatásokhoz kapcsolódó technikai fejlesztések két módon is hasznosuljanak: Legyenek hozzáférhetőek az országban a kutatási szféra számára, továbbá próbáljuk meg őket gazdaságilag is hasznosítani. Örülök, hogy a kriotechnika, a vákuumtechnika, valamint a radioaktív izotópok kutatása terén az én közreműködésemmel elért és a tudományos közösség számára hozzáférhetővé tett eredmények az ipari és a gazdasági felhasználók révén az egész társadalom hasznára váltak" – mondta Mészáros Sándor, aki a kitüntetést e tevékenység elismerésének is tartja.