Magyar Érdemrendek átadása

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából


a MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adományozza

több évtizedes, a kereskedelem- és gazdaságfejlesztést és új munkahelyek teremtését szolgáló munkája, egyedülálló, a magyar kultúrát, oktatást és sportot támogató tevékenysége elismeréseként
DEMJÁN SÁNDOR, a Trigranit Fejlesztési Zrt. Állami-díjas elnöke részére,
a számelméleten, a kombinatorikán és a számítástudományon átívelő kiemelkedő kutatásaiért, nemzetközileg is a legmagasabbra értékelt világhírű eredményeiért
SZEMERÉDI ENDRE Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet professor emeritusa részére.
A MAGYAR ÉRDEMREND középkereszt a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozza

a magyarországi demokratikus átmenetben játszott szerepéért, valamint az Alkotmánybíróság tagjaként, korábbi elnökeként végzett munkája elismeréseként
DR. BIHARI MIHÁLY, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Alkotmánybíróság volt elnöke részére,
iskolateremtő építészeti munkásságáért, történelmi hagyományaink és a modern technika ötvözésével készült épületeiért, oktatói és közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként
CSETE GYÖRGY Kossuth-díjas építész részére,
a vallásos néphagyomány, a népköltészet szimbolikájának kutatása és megismertetése érdekében végzett munkássága, közéleti szerepvállalása és nemzetközileg is nagyra becsült életműve elismeréseként
ERDÉLYI ZSUZSANNA Kossuth-díjas néprajztudós, folklorista részére,
világszerte nagyra becsült, egyedülálló technikai tudással tolmácsolt, a magyar zeneművészet és zenekultúra hírnevét öregbítő szerepformálásaiért, rendkívül eredményes zenepedagógiai tevékenységéért
HAMARI JÚLIA operaénekes részére, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át,


a néprajz, a magyar népművészet és a magyar kultúrtörténet örökségének új értéket teremtő közvetítéséért, műfajgazdag, világszerte nagyra becsült művészi alkotómunkája, közéleti tevékenysége, életpályája elismeréseként
JANKOVICS MARCELL Kossuth-díjas rajzfilmrendező, grafikus, művelődéstörténész részére,
nemzetközileg is nagyra becsült, a XX. századi magyar balettművészetet meghatározó és reprezentáló művészi pályafutásáért, kiemelkedő művészetoktatói tevékenysége elismeréseként
KUN ZSUZSA Kossuth-díjas balettművész részére,
világszerte nagyra becsült sportolói pályafutásáért, a sakk népszerűsítése és pedagógiai alkalmazása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
POLGÁR JUDIT sakkozó, nemzetközi nagymester részére,
sokoldalú, hazánk irodalmi életét gazdagító munkásságáért, publicisztikai tevékenységéért, példamutató életpályája elismeréseként
SÁRKÖZI MÁTYÁS József Attila-díjas író, újságíró részére,
a tudásalapú nemzetgazdaság megteremtése érdekében végzett sokoldalú munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként
SZÉLES GÁBOR üzletember részére.

A MAGYAR ÉRDEMREND középkereszt a csillaggal katonai tagozata kitüntetés adományozza

a hagyományápolás, a bajtársi közösségek összefogása érdekében végzett kitartó, átlagon felüli tevékenysége, példaértékű pályafutása elismeréseként
DR. VÉGH FERENC nyugalmazott vezérezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Tanácsadó Testületének elnöke részére.

A MAGYAR ÉRDEMREND középkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozza

az érsebészet területén végzett – nemzetközileg is elismert – tudományos kutatói munkásságáért, új gyógyító műtéttechnikák bevezetéséért, orvosgenerációk képzéséért, valamint intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
DR. ACSÁDY GYÖRGY, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikájának volt igazgatója, egyetemi tanár részére,a magyar és a világirodalom remekművei, a nemzeti önazonosságot szolgáló hiánypótló művek közkinccsé tételéért, több mint fél évszázados, a könyvkiadásban végzett értékmegőrző és értékalkotó tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként
BEDŐ GYÖRGY könyvkiadó, a Kairosz Kiadó alapító tulajdonosa részére,
rendkívül sokoldalú, közönségét varázslatos alakításaival megörvendeztető, több mint fél évszázados, a magyar színházművészetet gazdagító művészi életpályája elismeréseként
BÉRES ILONA Kossuth-díjas színművész részére,
több mint fél évszázados, nagy népszerűségnek örvendő művészetéért, legendás film- és színházi szerepek emlékezetes megformálásáért, művészi életpályája elismeréseként
BITSKEY TIBOR Kossuth-díjas színművész részére,
az antikvár könyvkultúra megismertetésében és fejlesztésében játszott meghatározó szerepéért, a kultúra- és értékmentő, a könyv tiszteletére nevelő történelmi-irodalmi kincseinket megőrző fáradhatatlan munkássága elismeréseként
BORDA LAJOS antikvárius, könyvkiadó részére,
nemzetközileg is nagyra becsült sportolói pályafutásáért, az utánpótlás nevelésében szerzett érdemeiért, edzői tevékenységéért
DUNAI ANTAL labdarúgó, edző részére,
sokoldalú, az építészeti hagyományokat továbbvivő, egyben új értéket teremtő tervező munkája, példamutató oktatói tevékenysége elismeréseként
FERENCZ ISTVÁN Kossuth-díjas építész, tervezőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára részére,
több évtizedes kimagasló művészettörténészi és muzeológiai tevékenységéért, jelentős publikációiért, a nagy szakmai és közönségsikert arató Cézanne és a múlt című nemzetközi nagykiállítás megrendezéséért
DR. GESKÓ JUDIT művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum osztályvezetője részére,
a legnemesebb építészeti hagyományokat megőrző, s azt az újjal ötvöző tervezőmunkája, közel öt évtizedes eredményes munkássága, életpályája elismeréseként
JANÁKY GYÖRGY Ybl Miklós-díjas építész, a Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt. alapítója, tulajdonosa részére,
a régi magyar irodalom és színjátszás terén végzett több évtizedes tudományos kutatói munkássága, oktatói és ismeretterjesztői tevékenysége elismeréseként
DR. KILIAN ISTVÁN irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa részére,
Kodály Zoltán szellemi és tárgyi hagyatékának megőrzését, ápolását szolgáló elhivatott, példamutató életútja elismeréseként
KODÁLY ZOLTÁNNÉ PÉCZELY SAROLTA énekművész részére,a szilárd testek mechanikája területén elért kimagasló, a tudományterület fejlődését elősegítő elméleti eredményeiért, továbbá a mechanika műszaki egyetemi oktatásának sokoldalú fejlesztéséért, tudományos közéleti tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként
KOZÁK IMRE Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Miskolci Egyetem Mechanikai Tanszékének professor emeritusa részére, aki helyett a díjat fia, Kozák Péter veszi át,
sokoldalú és szerteágazó irodalmi munkásságáért, pedagógiai, szerkesztői és közéleti tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként
DR. KULIN FERENC író, irodalomtörténész, politikus részére,

sokoldalú irodalmi munkássága, az igazság szolgálatában végzett több évtizedes szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
MEZEY KATALIN József Attila-díjas prózaíró, költő, műfordító részére,
a fényszabályozott növényi életfolyamatok molekuláris alapjai és a növényi molekuláris foto- és kronobiológia vizsgálatáért, határainkon túl is számon tartott iskolateremtő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
NAGY FERENC Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének tudományos tanácsadója, igazgatóhelyettese részére,
az operairodalom szoprán főszerepeinek varázslatos tolmácsolásáért, határainkon túl is méltán népszerű előadóművészi pályafutásáért
PITTI KATALIN Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész részére,
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszméinek ápolása terén szerzett érdemeiért, életútja elismeréseként
SERÉNYI ISTVÁN újságíró részére,
a magyar úszósportban végzett, olimpiai bajnokokat nevelő eredményes tevékenysége elismeréseként
SZÉLES SÁNDOR úszó szakedző részére, aki helyett a kitüntetést édesanyja, SZÉLES SÁNDORNÉ PUTNOKI KLÁRA veszi át.

a nukleáris, biológiai, vegyi-és hagyományos fegyverzetkorlátozás, non-proliferáció és leszerelés területén végzett több évtizedes kiemelkedő diplomáciai munkássága elismeréseként
TÓTH TIBOR nagykövet, az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete Előkészítő Bizottságának végrehajtó titkára részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át,


a magyar gyógyszeripar vállalataival folytatott több évtizedes eredményes együttműködéséért, eredményes kutatómunkájáért, a gyógyszerkémiai oktatás megújításáért, továbbá a magas szintű ismeretekkel rendelkező szakmai utánpótlást biztosító oktatói tevékenységéért
TŐKE LÁSZLÓ Állami-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerveskémia és Technológia Tanszékének professor emeritusa részére,
több évtizedes tudományos, kutatói és oktatói munkássága, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark létrehozása érdekében végzett sokirányú tevékenysége elismeréseként
DR. TROGMAYER OTTÓ Széchenyi-díjas muzeológus, régész, a történettudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi tanár részére.


A MAGYAR ÉRDEMREND középkereszt katonai tagozata kitüntetést adományozza

a független, demokratikus Magyarország megteremtése érdekében, a diktatúra ellen vívott önfeláldozó harcáért, példaértékű életútja elismeréseként
PETRUSZ TIBOR ezredes, a Politikai Elítéltek Közösségének társelnöke részére.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2013. március 15-én a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést adta át Sepsiszentgyörgyön Egyed Ákos történész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja részére, a XIX-XX. századi erdélyi társadalom, valamint az 1848-as erdélyi forradalom történetének, a székely társadalom sajátos kérdéseinek kutatásáért, tudományos, pulikációs tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként.