Magyar Érdemrenddel kitüntetettek

A MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE A CSILLAGGAL POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT:

 

DR. DIENES-OEHM EGON jogász, volt alkotmánybíró és nagykövet, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének korábbi helyettes állandó képviselője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi docense.


NAGY ELEK a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a magyar gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint az erdélyi magyar kultúra és közösség támogatása iránt különösen elhivatott, sokrétű tevékenysége elismeréseként.


DR. POKOL BÉLA a szociológiai tudomány doktora, jogtudós, politológus, volt alkotmánybíró és országgyűlési képviselő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, az államelmélet, a jogbölcselet és a politikatudományok területét is gazdagító tudományos pályája, a szociológia és a demográfia, illetve a társadalom alrendszereinek vizsgálata terén folytatott kutatásai, valamint értékes közéleti tevékenysége elismeréseként.


DR. SZÍVÓS MÁRIA jogász, volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, a büntetőjog területén bíróként és oktatóként egyaránt példaadó felkészültséggel végzett, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.


VENETIANER PÁL állami díjas biológus, biokémikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és egykori Szegedi Biológiai Központjának igazgatója, a biológia területén végzett kiemelkedő tudományos életpályája, különösen a biokémia és a molekuláris biológia kutatása terén elért, nemzetközileg is figyelmet érdemlő kutatásai, valamint elkötelezett és példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként.

 

A MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT

 

BÖLCSKEI IMRE ANDRÁS villamosmérnök, volt helyettes államtitkár, az egykori Magyar Távközlési Vállalat szabályozási igazgatója a magyar hírközlési struktúra rendszerváltoztatást követő megújításában vállalt szerepe, valamint a hazai mobiltelefon-hálózat kiépítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

 

GULYÁS BALÁZS orvos, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Magyar Kutatási Hálózat elnöke, a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem egyetemi tanára több évtizedes, nemzetközileg is kimagaslóan eredményes és elkötelezett kutatói pályafutása, példaadó oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint a magyar–szingapúri tudományos és oktatási kapcsolatok fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként.

 

DR. KELLERMAYER MIKLÓS Szent-Györgyi Albert-díjas orvos, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa az egyedi molekulamódszerek fejlesztése és alkalmazása, valamint a nanobiotechnológia területén folytatott kutatói és oktatói munkája elismeréseként.

 

KONDOROSI ÉVA Széchenyi-díjas kutatóbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Academia Europaea alelnöke, a Magyar Kutatási Hálózat kutatóprofesszora nemzetközileg is nagyra értékelt kutatómunkája, különösen a növények és baktériumok együttélésének kutatásában elért nagy jelentőségű eredményei, az általa alapított meghatározó tudományos műhely vezetőjeként végzett tevékenysége, példaértékű tudományos életpályája elismeréseként.

 

LÁZÁR VILMOS tizenkétszeres fogathajtó világbajnok, a magyar lovassport örökös bajnoka, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke a lovassportban elért páratlan nemzetközi és hazai eredményei, valamint a sportág sikeressége és népszerűsége érdekében példaadó alázattal végzett, kimagasló szakmai munkája elismeréseként.

 

DR. MAGYARICS TAMÁS történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, Magyarország volt dublini nagykövete kimagasló diplomáciai, kutatói, műfordítói és oktatói pályafutása, a transzatlanti kapcsolatok ápolása terén végzett sokoldalú tevékenysége, illetve példaadó tudományos és szakmai közéleti munkája elismeréseként.

 

DR. RACZKY PÁL Széchenyi-díjas régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, egyetemi tanár kivételesen értékes és eredményes kutatásai, a polgár-csőszhalmi kőkorszaki település leleteinek nemzetközi együttműködés keretében történő tudományos feltárása és láthatóvá tétele érdekében végzett odaadó munkája, valamint a birtokában lévő régészeti lelőhely tulajdonjogának a Magyar Nemzeti Múzeumra való átruházásával a nemzeti értékek tárát gyarapító, önzetlen és példamutató tevékenysége elismeréseként.


A MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE KATONAI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT

 

DR. RÓKUSZ LÁSZLÓ JÓZSEF nyugállományú orvos ezredes, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház osztályvezető főorvosa az orvoslás, a kutatás és az oktatás terén egyaránt széles körű elméleti tudással és több évtizedes gyakorlati tapasztalattal végzett szakmai munkája, különösen a belgyógyászat és az infektológia területén elért eredményei, valamint kivételesen empatikus és elkötelezett gyógyító tevékenysége, példaadó életútja elismeréseként.

 

2023. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT

 

DR. MISKOLCZI-BODNÁR PÉTER PÁL jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanára felsőoktatás területén végzett négy évtizedes, magas szintű oktatói és vezetői tevékenysége, valamint nemzetközi és hazai szinten egyaránt jelentős tudományos munkája elismeréseként.