Magyar Érdemrenddel kitüntetettek

A MAGYAR ÉRDEMREND nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

 

MARÓTH MIKLÓS Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke, több mint fél évszázados, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatói pályafutása, szerteágazó oktatói tevékenysége, valamint a tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

 

A MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta:

 

DR. BÁNÁTI JÁNOS ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az Országos Bírói Tanács tagja, címzetes egyetemi tanár, az ügyvédi hivatásrend társadalmi szerepének erősítését, a magyar igazságszolgáltatás színvonalának emelését szolgáló kamarai elnöki tevékenysége, a büntető eljárásjog területén végzett jogtudományi munkája, valamint a jövő jogásznemzedékeinek oktatása és a jogi kultúra terjesztése terén is meghatározó szakmai tevékenysége elismeréseként.

 

DR. BÉRES JÓZSEF vegyész, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke, a magyar emberek egészségének megőrzését, a természetes gyógyászati módszerek alkalmazásával és az emberi szervezet ellenálló képességének erősítésével szolgáló munkája elismeréseként.

 

DR. FARAGÓ TAMÁS a nemzet sportolója, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edző, a magyar vízilabdasportágban elért kimagasló eredményei, olimpiai bajnoki címe, valamint edzői és sportvezetői tevékenysége elismeréseként.

 

DR. PARRAGH LÁSZLÓ vállalkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a KAVOSZ-Széchenyi Kártya Igazgatóságának elnöke, a magyar gazdaságpolitika alakításában, különösen a magyar vállalkozók érdekeinek megóvása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként.

 

DR. SCHMIDT MÁRIA Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum, valamint a XX. és a XXI. Század Intézet főigazgatója, egyetemi tanár, volt kormánybiztos, a magyar tudományos és kulturális életet gazdagító történészi és intézményvezetői munkája, a nemzet sorsfordító eseményeinek hiteles bemutatását és méltó feldolgozását egyaránt szolgáló szakmai tevékenysége elismeréseként.

 

A MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

 

ÁGH ISTVÁN a nemzet művésze, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, nemzedékek számára példaként szolgáló költői, írói és műfordítói munkája elismeréseként.

 

BARANYAY LÁSZLÓ közgazdász-tanár, az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának tagja, nyugalmazott és tiszteletbeli alelnöke, a Magyar Fejlesztési Bank volt elnök-vezérigazgatója, a pénzügyi szektorban végzett, nemzetközi szinten is elismert munkája, különösen a Magyar Fejlesztési Bank versenyképességének növeléséért végzett tevékenysége elismeréseként.

 

BARNABÁS BEÁTA MÁRIA Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutató professor emeritusa, a biotechnológia területén folytatott, nemzetközi szinten is jelentős kutatásai, valamint értékes oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

 

DR. BÓDIS JÓZSEF szülész-nőgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rector emeritusa, kuratóriumi elnök, volt államtitkár, példaértékű kutatói-oktatói és gyógyítómunkája, a hazai felsőoktatás fejlesztését és a jövő tudós nemzedékeinek kibontakoztatását is szolgáló tevékenysége elismeréseként.

 

DR. CSATH MAGDOLNA ANNA Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója, intézetvezető, a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott oktatói és kutatói munkája elismeréseként.

 

HAJNAL JENŐ a nyelvtudományok magisztere, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet volt igazgatója, a vajdasági magyar közösség érdekében folytatott több évtizedes, sokoldalú munkája, a magyar nyelv és kultúra ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként.

 

DR. HORKAY FERENC szívsebész szakorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, több évtizedes, kimagasló színvonalú szakorvosi munkája és a szívsebészet területén elért eredményei, illetve oktatói tevékenysége elismeréseként.

 

DR. MEZŐSI GÁBOR a földrajztudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa, a geográfia területén folytatott iskolateremtő oktatói és vezetői munkája, a szakmai utánpótlás képzését megalapozó tudományos életműve elismeréseként.

 

MONOSTORI LÁSZLÓ Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, professor emeritusa, gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatása terén elért eredményei, széles körű tudományszervezői és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként.

 

OSZVALD MARIKA Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, operetténekes, érdemes művész, a magyar kultúra jó hírnevét és az operett műfaj nemes hagyományait felejthetetlen szerepjátékával éltető, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő művészi pályája elismeréseként.

 

REVICZKY GÁBOR a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a közönség szeretetét és a szakma nagyrabecsülését egyaránt kiérdemlő művészi munkája elismeréseként.

 

DR. SZAPÁRY GYÖRGY közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, volt alelnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes professzora, Magyarország korábbi washingtoni nagykövete, a közgazdaság-tudomány és a diplomácia területén egyaránt kimagasló és értékteremtő életútja elismeréseként.

 

DR. SZIKORA JÁNOS Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója, a drámairodalom legjelentősebb művei mellett operákat és musicaleket is magába foglaló, kiemelkedően gazdag színházi rendezői és színházigazgatói tevékenysége elismeréseként.

 

TÖRÖK ÁDÁM közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pannon Egyetem professor emeritusa, a közgazdaság-tudomány elméleti és gyakorlati fejlesztéséhez hozzájáruló, a tehetséggondozásra és a kutatói pálya népszerűsítésére is kiemelt figyelmet fordító oktatói munkája elismeréseként.

 

A MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje katonai tagozat kitüntetést kapta:

 

HORVÁTH ANDRÁS nyugállományú rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főtanácsadója, több mint öt évtizeden keresztül végzett, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.