Magyar Érdemrenddel kitüntetettek

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapott:

    Buda Ferenc, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja példaértékű erkölcsi tartást tükröző költészete, illetve gyermekverseket, prózai alkotásokat és műfordításokat is magába foglaló, nagy hatású irodalmi életműve elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:

    Baán László közgazdász, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa a rendszerváltozás utáni magyar kulturális élet újjáéledését szolgáló sokrétű szakmai munkája, különösen kimagasló színvonalú múzeumigazgatói és felsővezetői tevékenysége, illetve a Seuso-kincs hazahozatala és a Városliget kulturális központtá alakítása érdekében végzett világszínvonalú és maradandó értékű munkája elismeréseként.
    Baráth Etele építész, címzetes egyetemi tanár, volt miniszter és országgyűlési képviselő, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlésének elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlesztéspolitikai Szakosztályának elnöke Magyarország európai képviselete és sikeres integrációja, illetve a magyar fejlesztéspolitika alapjainak megteremtése érdekében végzett nagy jelentőségű munkája, valamint a magyar kajak-kenu sportág fejlesztését több évtizeden át szolgáló, kiemelkedő vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

    Belovics Ervin, a Legfőbb Ügyészség legfőbbügyész-helyettese közel negyven éven át példaértékű hivatástudattal végzett bírói, ügyészi és ügyészségi felső vezetői munkája, valamint tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként.
    Fekete György gyermekgyógyász, klinikai genetikus, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, nyugalmazott egyetemi tanára a veleszületett kromoszóma-rendellenességek és a rosszindulatú daganatképződés összefüggéseinek vizsgálata terén végzett munkája, valamint több évtizedes, nemzetközi szinten is jelentős gyógyítói, oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként.
    Haszonicsné Ádám Mária, a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója a közigazgatás területén, a demokratikus jogrend védelmében évtizedeken át végzett, kiemelkedően magas színvonalú munkája elismeréseként.
    Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal volt vezetője, a Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti Társaság alapító elnöke, az Első Magyar–Dán Termelőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke az igazságszolgáltatás és a közigazgatási hivatás iránti szakmai alázattal végzett, kiemelkedő pályafutása, valamint a térség és lakói érdekében elkötelezetten végzett tevékenysége elismeréseként.
    Konkoly Norbert, Magyarország moszkvai nagykövete kiemelkedő diplomáciai tevékenysége, illetve a koronavírus elleni vakcinák beszerzése érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
    Kubassek János Móra Ferenc-díjas geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója a földrajztudomány terén kiemelkedő, határainkon túl is számon tartott, különösen a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel és a Kárpát-medence magyar feltáróival kapcsolatos kutatásai, valamint szakmai és irányító tevékenysége elismeréseként.
    Lukijan Pantelić, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye megyéspüspöke a magyar és a szerb nép közötti kapcsolatok erősítése és a közös kulturális kincsek megőrzése érdekében tett erőfeszítései, illetve a hazánkban élő szerb ortodox közösség körében két évtizede végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként.
    Ókovács Szilveszter operaénekes, művésztanár, zenekritikus, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a magyar operakultúra megújítását, illetve a műfaj hazai és külföldi népszerűsítését nagy sikerrel szolgáló, kimagasló színvonalú intézményvezetői munkája, valamint a hiánypótló művészeti központnak számító Eiffel Műhelyház kialakításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként.
    Pál József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az Olasz Köztársaság szegedi székhelyű tiszteletbeli konzulja a magyar–olasz kapcsolatokat példaadó módon építő tevékenysége elismeréseként.
    Rockenbauer Zoltán etnológus, művészettörténész, kurátor, volt miniszter és országgyűlési képviselő a magyar kultúra kutatása, valamint nemzetközi és hazai népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
    Rosivall László orvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézete Nemzetközi Nephrológiai Kutató és Képző Központjának vezetője nagy hatású és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint innovatív oktatói-nevelői, tudományszervezői és tudományos közéleti munkája elismeréseként.
    Sepsey Tamás Benedek jogász, volt országgyűlési képviselő, az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnöke, az Állami Számvevőszék volt főigazgató-helyettese több évtizedes közszolgálati pályafutása során kiemelkedő szakmai színvonalon, mély elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként.
    Simai Mihály Széchenyi-díjas közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, az Egyesült Nemzetek Szervezete Társaságok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke a hosszú távú világgazdasági folyamatok, a kölcsönös függőségi viszonyok és a globalizáció komplex, jövőformáló gazdasági és társadalmi hatásainak kutatása, illetve oktatása területén végzett hét évtizedes, nemzetközi és hazai szinten is iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.
    Tél Tamás Széchenyi-díjas fizikus, a fizikatudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és Fizika Doktori Iskolájának korábbi vezetője, az MTA–ELTE Elméleti Fizikai, illetve Fizika Tanítása Kutatócsoportjainak volt vezetője a magyarországi káoszelméleti kutatásokban betöltött vezető szerepe, valamint a fizikatanítás oktatásának megújítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést kapott:

    Tóth László Tibor nyugállományú országgyűlési vezérőrnagy, az Országgyűlési Őrség volt parancsnoka a rendvédelmi pálya és a haza szolgálata iránt elhivatott, több évtizedes tevékenysége, különösen az Országgyűlési Őrség 2012-es megalakulása során, illetve a szervezet parancsnokaként végzett munkája elismeréseként.
    Tömböl László nyugállományú vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar volt főnöke a Magyar Honvédség szolgálatában folytatott kimagasló tevékenysége, különösen Magyarország NATO-csatlakozásának előkészítése, illetve a magyar légierő és hazánk nemzetközi katonai kapcsolatainak fejlesztése terén kiemelkedő munkája, példamutató életútja elismeréseként.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:

    Szilágyi Áron kardvívó a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló, sporttörténelmi jelentőségű eredményei, újabb olimpiai bajnoki címe és harmadik helyezése elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:

    Bánhidi Ákos válogatott edző, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpiai keret menedzsere a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként.
    Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kimagasló, sporttörténelmi jelentőségű eredményei, újabb olimpiai bajnoki címe és harmadik helyezései elismeréseként.
    Liu Shaolin Sándor rövidpályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése elismeréseként.
    Zhang Jing válogatott vezetőedző a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott:

    Jászapáti Petra rövidpályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése elismeréseként.
    Kónya Zsófia Lilla rövidpályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése elismeréseként.
    Krueger John-Henry Hirth rövidpályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése elismeréseként.
    Ifjabb Telegdi Attila László, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorskorcsolya ágazati sportigazgatója a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott:

    Puskás Sándor felkészítő edző a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként.
    Szabó Krisztián felkészítő edző a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként.