Legfőbb Ügyészség

A Legfőbb Ügyészségen március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitűntetést vette át:

 

Dr. Csohány Margit
címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész
fővárosi főügyészségi csoportvezető ügyész

1980-ban avatták doktorrá az egykori József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ugyanezen év márciusában budapesti kerületi ügyészségre fogalmazóvá, majd 1983. július 1. napjával ügyésszé nevezték ki a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségre. 1989 augusztusától a Fővárosi Főügyészség Nyomozás Felügyeleti Osztályán tevékenykedik, 1995 januárjától csoportvezető ügyészi feladatokat lát el. Az ügyészség szolgálatában eltöltött több mint három évtized alatt kiemelkedő elméleti felkészültségét és gyakorlati készségét ügyintézői munkájában és vezetői feladatainak ellátása során egyaránt kiválóan hasznosította. Segítőkész, higgadt, megfontolt egyénisége és vezetői tapasztalatai a szakterület eredményes működését nagymértékben elősegítették. Határozott és jól felkészült vezető, aki döntéseit hivatástudattal, önállóan, mások és a szervezet problémáinak figyelembevételével, az összes alternatíva gondos mérlegelésével és egybevetésével hozza meg. Revíziója alapos és elmélyült. Figyelmet fordít arra, hogy munkájának hatékonysága és szakmai színvonala tartósan kiegyenlített legyen. Rendszeresen lát el instruktori feladatokat. Fogalmazók nemzedékeit tanította az ügyészi hivatás tiszteletére és a szakma szabályaira. 2005. május 9-től az Ügyészi Tanács tagja. Munkája elismeréseként 1992-ben és 1998-ban Eredményes Munkásságért Oklevelet, valamint 2002-ben és 2006-ban Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevelet kapott, most a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést veheti át.

 

  

Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitűntetést vette át:

 
Demusné dr. Bakalár Anna
címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész
balassagyarmati járási vezető ügyész

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1979-ben. Ugyanezen év április 1. napján nevezték ki fogalmazóvá a Balassagyarmati Városi-Járási Ügyészségre, ahová 1981. július 1-jén ügyészi kinevezést is nyert. Kezdetben magánjogi és közigazgatási jogi szakágban, 1984. november 1-jétől büntetőjogi szakágban dolgozik. 1986 októberétől 1992 júliusáig a Nógrád Megyei Főügyészségen a büntetés-végrehajtási, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat látta el. 1992. április 1-jétől vezeti a járási ügyészséget. Kezdetektől fogva kiegyensúlyozott, kiváló szakmai és emberi képességekkel rendelkező vezető. Elméleti és gyakorlati tudása, a szakma iránti elkötelezettsége példamutató. Jó munkakapcsolatot tart fenn mind a főügyészség, mind a helyi ügyészség dolgozóival, valamint a társszervek képviselőivel is. Hozzáértéssel és sikeresen vesz részt az ügyészségi fogalmazók szakmai képzésében. Rendszeresen tart előadást a külső szervek dolgozói, valamint a pártfogók részére a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésének helyzetéről. Vezető ügyészi pályafutása alatt a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntető ítélkezési gyakorlat alakításában a megye meghatározó személyiségévé vált. Tevékenységét több alkalommal ismerték el: 1995-ben Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevelet kapott, eredményes vezetői munkájáért pedig 2002-ben címzetes főügyészségi ügyészi címmel jutalmazták. 2012. január 1. napjától címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész. A köztársasági elnök több mint három évtizedes, eredményesen és magas színvonalon végzett, emberközpontú szakmai tevékenységét értékelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel.