Külképviseleteken átadott kitüntetések

Bacskai József főkonzul 2012. március 13-án az Ungvári Főkonzulátuson megrendezésre került nemzeti ünnepi fogadás keretében az alábbi kitüntetéseket adta át:


A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át:

Gönczy Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Eszenyi Alapszervezetének elnöke, a Kárpátaljai Tankönyv- és Taneszköz Tanács elnöke – a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás fennmaradása, a fiatal nemzedék magyar identitásának erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Horkay Sámuel, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nagyválasztmánya tagja – a kárpátaljai magyar kulturális és politikai jelenlét megerősítése, a beregi magyarság érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Milován Jolán, a Nagyszőlősi Járási Tanács Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ukrajnai Magyar Párt frakciójának vezetője – az oktatás, a kultúra és a hagyományok ápolása érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként.


A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át:

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének alapító tagja, elnöke – pedagógusi munkássága, a nagyszőlősi járásban a magyar oktatás és kultúra fejlesztésének érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Forgon László, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola igazgatója – a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola fenntartásáért, példamutató igazgatásáért, a Felső-Tisza-vidéki magyar közösség támogatásáért;

Kész Barnabás, a Salánki Mikes Kelemen Középiskola tanára – példamutató oktatói és hagyományőrző tevékenysége elismeréseként;

Kocserha János, Aknaszlatina alpolgármestere – Aknaszlatina magyar közössége érdekképviseletéért, kulturális jelenléte megerősítéséért és összetartásáért végzett tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

New York

Dán Károly, New York-i főkonzulunk 2012. március 13-án a Főkonzulátuson rendezett nemzeti ünnepi fogadás alkalmával az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

Dr. Némethy Kesserű Judit, a New York University egyetemi tanára, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Intézőbizottságának tagja a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át, a Külföldi Magyar Cserkészszövetségben végzett több évtizedes munkásságáért, a magyar nemzeti értékek ápolásáért;

Fischer Viktor, nyugalmazott középiskolai matematika tanár, cserkészvezető a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült, a Külföldi Magyar Cserkészszövetségben végzett több mint fél évszázados vezetői munkásságáért, a cserkészeszme, a magyar nemzeti értékek és 1956 szellemének ápolásáért;

Gorondi János, a New Brunswick-i Széchenyi Magyar Iskola igazgatója, a New Jersey Állami Rutgers Egyetem informatikai tanácsadója a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vette át, az amerikai magyar oktatásban végzett magas szintű szervezői tevékenysége, valamint a magyar közösségek érdekében végzett munkája elismeréseként.Mexikóváros


Dehelánné Dörömbözi Teréz, mexikóvárosi nagykövetünk 2012. március 14-én a nagykövetségen rendezett nemzeti ünnepi fogadás alkalmával átadta

Arturo Molina Gutiérrez, a Technológico de Monterrey (ITESM) egyetem rektorának a még 2011 októberében adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést a Magyarország és Mexikó közötti kétoldalú oktatási, műszaki-tudományos és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.Kassa

Czimbalmosné Molnár Éva, kassai főkonzulunk 2012. március 14-én a Löffler Múzeumban tartott nemzeti ünnepi fogadás alkalmával átadta

Gyüre Lajos költő, közíró részére a sokoldalú irodalmi munkásságáért, a szlovákiai magyar kultúra és irodalom szolgálata érdekében végzett áldozatos tevékenységéért adományozott Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést.

****************************************************************

Németh Zsolt külügyi parlamenti államtitkár 2012. március 13-án, a pozsonyi magyar nagykövetség Dunaszerdahelyen rendezett nemzeti ünnepi fogadásán az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

Dr. László Béla, a nyitrai Konstatntin Filozófus Egyetem volt dékánja, a Katedra Társaság alapítója, a MTA külső köztestülete tagja a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vette át, a szlovákiai magyarság érdekében hosszú időn át végzett tudományos, oktatói, pedagógiai, kulturális és közéleti munkássága elismeréseként, a nyitrai Konstatntin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának létrehozásában, a nyitrai (magyar) pedagógus képzés színvonalának egyetemi rangra való emelésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért;

Méry Gábor fotóművész, a Méry-Ratio Könyvkiadó tulajdonosa a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta, a kárpát-medencei magyar kulturális örökség megőrzése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként;

Dolník Erzsébet, nyugalmazott pedagógus, publicista a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a szlovákiai magyarság érdekében hosszú évtizedeken át végzett áldozatos pedagógiai és közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

Jégh Izabella, a CSEMADOK Pozsonyi Városi Választmányának volt titkára a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta, sokoldalú és változatos, a szlovákiai magyarság, ezen belül a pozsonyi magyar közösség megmaradását, összetartozását elősegítő önzetlen közösségi munkája elismeréseként

****************************************************************

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az isztambuli Magyar Főkonzulátus által szervezett nemzeti ünnepi megemlékezés keretében 2012. március 16-án kitüntetéseket adott át:


Erdoğan Erken, Magyarország rodostói tiszteletbeli konzulja a Magyar Érdemrend TisztiKeresztje kitüntetést vehette át a magyar-török kulturális kapcsolatok terén végzett több évtizedes erőfeszítéseiért, a Rákóczi-kultusz és a bujdosók emlékezetének fenntartásáért,

Günes Gürseler ügyvéd, a rodostói Magyar-Török Baráti Társaság elnöke pedig a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült a magyar-török sokoldalú kapcsolatok fejlesztése és ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Forrai Kristóf helsinki nagykövetünk 2012. március 17-én Helsinkiben, a Finlandia Palotában rendezett koncert alkalmával átadta

Einojuhani Rautavaara részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, amelyet a finn zeneszerző a magyar-finn kulturális kapcsolatok fejlesztéséért, Bartók, Kodály és Liszt munkásságának finnországi népszerűsítéséért, az 1956-os magyar forradalmat feldolgozó Kaivos című operájáért vehetett át.

****************************************************************


Tunisz

Pántos György tunéziai nagykövetünk 2012. március 14-én a tuniszi nagykövetségen rendezett fogadás alkalmával átadta

Ali Sebei, a Tunéziai-Magyar Baráti Társaság alapító tagja, a Gafsai Állami Foszfátbányák nyugalmazott vezető mérnöke részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést, a magyar-tunéziai és a civil szférára kiterjedő együttműködés fejlesztéséért, valamint a humán és gazdasági kapcsolatok építése érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként.


Pretória

László Béla pretóriai nagykövetünk a március 15-ei ünnepi megemlékezés alkalmával átadta

Dr. Riskó Zoltán, a Tambo Memorial Hospital sebészorvosa részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést, a Dél-afrikai Köztársaságban élő magyar közösséget segítő önzetlen tevékenysége elismeréseként.


Bécs

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára 2012. március 21-én a bécsi nagykövetségen rendezett díszvacsora keretében átadta

dr. Gerhard Benn-Ibler, az Osztrák Ügyvédi Kamara elnöke részére 2011-ben adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, a magyar és az osztrák ügyvédi kamarák közötti együttműködés fejlesztése, valamint a magyar kamara nemzetközi pozícióinak erősítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.


Los Angeles

Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzulunk 2012. március 21-én a Főkonzulátus megnyitásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi fogadás során átadta

Dr. Gidófalvi Zoltán, a CSR Printing Division fejlesztési főmérnöke, a San Diego-i Magyar Ház elnöke részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, a magyar származású közösség összetartásáért, a magyar kultúra széleskörű támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Szilágyi Mátyás főkonzul a kolozsvári Magyar Operában 2012. mácius 15-e alkalmából rendezett ünnepi gálaelőadás alkalmával az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

Dávid Lajos, a nagybányai Teleki Magyar Ház munkatársa, a GENIUS Kft. főmunkatársa a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át a Teleki Magyar Ház létrehozása és működtetése érdekében végzett áldozatos tevékenységéért, művelődésszervező és kultúrateremtő munkássága elismeréseként;

Dr. Gaal György Elemér, irodalom- és művelődéstörténész, nyugállományú tanár, kutató a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át sokoldalú irodalomtörténeti, helytörténeti munkássága, különösen a Házsongárdi temető történetének kutatása, feldolgozása és megismertetése érdekében végzett munkássága elismeréseként;

Kézdi Imola, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Jászai Mari-díjas színművésze a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta sokoldalú művészi munkássága elismeréseként;

Mózes Attila, író, irodalomkritikus, szerkesztő a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta a magyar próza modern elemekkel való megújításáért, irodalmi munkássága elismeréseként;

Pataky József, a tordai Honvéd és Hagyományőrző Bizottság elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vette át a két világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének megörökítése és ápolása terén végzett munkálkodásáért, a romániai magyar hadisírok, honvédemlékművek létesítésében, illetve az elhanyagolt sírhelyek, síremlékek rendbetételében végzett sokéves munkássága elismeréseként;

Tolna Éva Gizella, nyugállományú tanár, gyermekvers- és prózaíró, művelődésszervező a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta az erdélyi magyarság szolgálatában végzett több évtizedes tanári, prózaírói és művelődésszervezői munkássága elismeréseként;

Asztalos Lajos helytörténész a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át irodalmi fordításaiért és átfogó helytörténeti munkássága elismeréseként;

Buú József Olivér, fafaragó, nyugállományú technikus a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta a magyar történelem és a magyar történelmi személyiségek fába álmodásáért, életpályája elismeréseként.

****************************************************************


Dél-Korea

Schmitt Pál köztársasági elnök dél-koreai útja során 2012. március 28-án átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Cho Yang-rai, a Hankook Tire vállalat elnöke részére a magyar nemzetgazdaság fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű munkahelyteremtő, korszerű technológiát meghonosító, az ország exportkapacitását jelentős mértékben bővítő beruházás megvalósításában játszott döntő szerepe elismeréseként.

****************************************************************

Korsós Tamás szabadkai főkonzulunk 2012. március 14-én a Főkonzulátus által szervezett nemzeti ünnepi fogadás alkalmával az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

Dr. Gábrity Molnár Irén, az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át, szerteágazó társadalomtudományi munkásságáért, a délvidéki magyar közösség szolgálatáért, valamint a tehetséggondozásban betöltött szerepéért;

Kovács Frigyes, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának Jászai Mari-díjas színművésze, rendező a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át, több évtizedes előadóművészi tevékenységéért, valamint a délvidéki színházi élet szervezésében elért kimagasló eredményei, a színészutánpótlás nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként;

Teleki Julianna, a becsei Vajdasági Békemozgalom elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség keretén belül működő Nők Fóruma elnöke pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át a szerbiai Csurgón kivégzett ártatlan áldozatok emlékének ápolása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként.


****************************************************************

Románia

Dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul a Csíkszeredai Főkonzulátuson rendezett ünnepség alkalmával az alábbi személyek részére adott át az állami kitüntetéseket 2012. április 25-én:

Nagy László, az Erdélyi Unitárius Egyház lelkésze, főjegyzője, püspök-helyettese a Magyar Érdemrend Lovagkereszje kitüntetést vette át a marosvásárhelyi kulturális és közösségi élet áldozatos és folyamatos támogatásáért, az erdélyi közügyek melletti kiállásáért, eredményes gyülekezetépítő és esperesi munkásságáért;

Bíró Béla, esztéta, irodalomtörténész a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta irodalmi munkássága elismeréseként;

Pál Ibolya Mária nyugalmazott zenetanár, karvezető a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át a magyar zenei anyanyelv ápolása és továbbörökítése, a gyergyószéki zenei kultúra ápolása és gazdagítása, a zenei kapcsolattartás és a magyar nemzeti összefogás erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Szabó Éva, népi táncos, nyugalmazott tánctanár, népi iparművész a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta a romániai magyar táncházmozgalom és népi tehetségkutató rendezvények szervezésében végzett munkája, néptánc- és néphagyománygyűjtő tevékenysége elismerésként.

Németh Zsolt külügyi parlamenti államtitkár 2012. május 12-én Kolozsváron átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést

Boros János, a Szent Mihály Plébánia főgondnoka, az RMDSZ Kolozs megyei szervezete volt elnöke, Kolozsvár volt alpolgármestere részére, a kolozsvári magyar közösség érdek- és jogvédelme érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként.Csehország

Dr. Szőke László prágai nagykövet 2012. április 26-án a Magyar Nagykövetségen rendezett ünnepség keretében átadta Dr. Naděžda Kavalírová, a Volt Politikai Foglyok Csehországi Konföderációjának elnöke részére a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést, Esterházy János, a mártírsorsú csehszlovákiai magyar politikus emlékének ápolása érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként.


Azerbajdzsán

Csutora Zsolt bakui nagykövet 2012. április 30-án ünnepélyes keretek között megrendezésre került koncert alkalmával a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adta át Dr. Nargiz Pashayeva Arif Kizi, a filológiai tudományok doktora, a Moszkvai Állami Egyetem Bakui Karának rektora, az államfői család színházának művészeti vezetője részére, a magyar kultúra azerbajdzsáni megismertetése és terjesztése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként.


Lengyelország

2012. május 4-én a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a Wittner Mária országgyűlési képviselő és Törcsi Péter, Rétvári Bence KIM államtitkár munkatársának részvételével Szczawnica-ban megrendezésre került Magyar Napok rendezvénysorozat alkalmával Krystyna Papież, Jan Wiercioch, valamint Stanisław Kołodziejski, nyugalmazott jogászprofesszor, az 1956-os magyar menekültek életének megmentése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként.

****************************************************************

Kiss Róbert varsói nagykövetünk 2012. március 18-án a varsói Királyi Várban rendezett nemzeti ünnepi rendezvénysorozat záró eseményén a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetéseket adta át:

Esztényi Szabolcs, zeneszerzőnek, a Varsói Zeneakadémia zenei improvizáció tanárának, a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok fejlesztése és ápolása érdekében végzett tevékenysége, művészi munkássága elismeréseként;

Dr. Körmendy Adrienne Erzsébet, a Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszékének történelem professzorának, a magyar-lengyel tudományos és egyházi kapcsolatok ápolása és fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Dr. Petneki Áron, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottságának elnökének, a magyar-lengyel tudományos és egyházi kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Martonyi János külügyminiszter 2012. május 13-án hivatalos argentínai látogatása során átadta a Buenos Aires-i nagyköveti rezidencián rendezett ünnepség alkalmával a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Haynalné Kesserű Zsuzsanna, a Buenos Aires-i Hungária Magyar Egyesület tagja, az Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége vezetőségi tagja részére, a latin-amerikai magyarság identitásának megőrzése érdekében végzett áldozatos tevékenysége, valamint lapkiadói- és szerkesztői munkássága elismeréseként.

****************************************************************

Bacskai József ungvári főkonzul 2012. május 26-án Karácsfalván a Sztojka Sándor Görög Katolikus Gimnázium tanévzáró ünnepsége alkalmával átadta Szabó Konstantin, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia prefektusa részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést a magyar görög katolikus közösség megerősítésében végzett kiemelkedő pasztorációs munkája elismeréseként.

****************************************************************

Forrai Kristóf helsinki nagykövetünk 2012. június 5-én az Espooban megrendezésre került XII. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencia ünnepélyes megnyitója alkalmával egyúttal átadta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Dr. Urpo Kalevi Kivikari professzor, Magyarország turkui tiszteletbeli konzulja részére, a magyar-finn kapcsolatok fejlesztése és ápolása terén végzett sokoldalú munkássága elismeréseként.

****************************************************************

Csák János londoni nagykövetünk 2012. június 6-án ünnepélyes keretek között átadta Londonban a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést Paul Johnson történész, író, újságíró részére sokoldalú irodalmi és történészi munkássága, életműve elismeréseként.

****************************************************************

Csutora Zsolt bakui nagykövetünk 2012. június 12-én az azeri Állami Televízióban stúdióbeszélgetés alkalmával átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Murad Huseynov zongoraművész, a Bakui Állami Zeneakadémia tanára részére, a magyar kultúra azerbajdzsáni megismertetése és terjesztése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként.

****************************************************************

Dr. Kovács Tamás Iván brüsszeli nagykövetünk 2012. június 22-én átadta a Mgyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést Somssich Pongrácz, a belga Máltai Szeretetszolgálat tagja, a Mannesman Konszern belga főképviseletének nyugalmazott vezetője részére, a nemzet szolgálatában, az egyetemes és a magyar kultúra gyarapítása, a magyar történelem külföldi megismertetése terén végzett munkássága, karitatív tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Dr. Szent-Iványi István ljubljanai nagykövetünk 2012. június 28-án a Magyar Nagykövetségen rendezett ünnepség alkalmával átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést Marjanca Mihelič műfordító, a Mladinska Knijga Kiadó szövegírója, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem volt szlovén lektora részére, a kortárs magyar irodalom jelentős alkotásainak szlovén nyelvre történő fordításaiért és a magyar-szlovén irodalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

2012. május 29-én Attendornban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét Arndt Günter Kirchhoff, a Kirchhoff Automotive GmbH. ügyvezetőségi elnöke vehette át, a magyar-német gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Iván Gábor zágrábi nagykövetünk 2012. szeptember 29-én Újbezdánban átadta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Varga Géza, a magyar hívekért felelős püspüki helynök, pápai káplán részére, a horvátországi magyar ajkú katolikus hívek lelki gondozásában végzett hét évtizedes áldozatos tevékenysége, életútja elismeréseként.

****************************************************************

Martonyi János külügyminiszter 2012. október 24-én Varsóban átadta

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét Jacek Kaznowski, Varsó Białołeka kerületének polgármestere részére, a magyar-lengyel önkormányzati kapcsolatok ápolása és a két ország közös történelmi emlékeinek megörökítése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Latala-Zięba Lucyna, a Piwnicznai Lengyel-Magyar Társaság elnöke részére, a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

****************************************************************

Kovács Tamás Iván brüsszeli nagykövetünk 2012. október 24-án átadta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetést Dr. Kállay Oszkár Pál, nyugalmazott szemsebész, a Belgiumi Magyarok Szövetségének elnöke részére, a belgiumi magyarság összetartásáért, nemzeti önazonosságuk megőrzése érdekében végzett közösségalkotó és szervező munkájáért, valamint az anyaországbeli, illetve a határon túli rászoruló magyarok anyagi és erkölcsi támogatásáért.

****************************************************************

Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára 2012. október 27-én Sao Pauloban átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Dénes Francisco Tibor, a Sao Paulo-i Állami Egyetem tanára részére, a Sao Paulo-i magyar közösség érdekében végzett több évtizedes sokirányú tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2012. október 28-án Kölnben átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Peter Bremer, a ROTAX cég tulajdonosa részére, Magyarország iránti elkötelezettségéért, a magyar-német kapcsolatok erősítéséért és bővítéséért, hazánk gyarapodásának előmozdításáért, karitatív tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Áder János köztársasági elnök egyesült államokbeli látogatása alkalmával 2012. szeptember 25-én a New Yorki-i Magyar Főkonzulátuson átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Dr. Vermes Gábor történész, a newarki Rutgers Egyetem professzor emeritusa részére, több évtizedes tudományos és oktatói munkássága, valamint a magyar történelem és kultúra amerikai megismertetése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Trócsányi László párizsi nagykövetünk 2012. december 18-án a párizsi Magyar Nagykövetségen átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Dr. Catherine Feidt, a Francia Köztársaság volt Pécs székhelyű tiszteletbeli konzulja részére, a magyar-francia kapcsolatok fejlesztéséért, a Pécs-Lyon testvérvárosi szerződés megkötéséhez való hozzájárulásáért, tiszteletbeli konzuli tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Varga Mihály, Miniszterelnökséget vezető államtitkár 2012. május 2-án Kazahsztánban átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Papp Sándor, a Kazahsztáni Magyarok Kulturális Egyesületének alapítója, elnöke, a Kelet Rt. nyugalmazott vezérigazgatója részére, a kazahsztáni magyarság megmaradása, a kazah-magyar kapcsolatok fejlesztése, a magyar kulturális értékek kahazsztáni közvetítése terén végzett két évtizedes munkája elismeréseként.

****************************************************************

Csák János londoni nagykövet 2012. július 24-én a nagykövetségen átadta a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést dr. Tárcy Árpád, magánvállalkozó, az Endresz Alapítvány alapítója és vezetője részére, a brit-magyar kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztéséért és ápolásáért, az Endresz Alapítványban végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Riskó Nagy László a londoni Magyar Nagykövetség vezető konzulja 2012. július 17-én átadta a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Lady Joan Philips, a Londoni Egyetem nyugalmazott munkatársa részére lakóhelyén, Dorsetben, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után Nagy-Britanniába menekült több száz magyar diáknak nyújtott felbecsülhetetlen segítségéért és támogatásért.

****************************************************************

Szerdahelyi István tokiói nagykövet 2012. június 29-én Japánban, a Tojama megyei Kormányzóság dísztermében, ünnepélyes keretek között átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Koizumi Hirosi, producer, színházi rendező, színművész, a Tojama Megyei Művészeti és Kulturális Szövetség elnöke részére, a magyar-japán kulturális kapcsolatok fejlesztése és ápolása érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként.

****************************************************************

Dán Károly nagykövet, New York-i főkonzulunk 2013. szeptember 15-én átadta a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést a detroiti Szent Kereszt Plébánia templombúcsújának ünnepén, detroiti lelkipásztori szolgálata 20. évfordulóján Ligeti Angelus ferences szerzetesnek, a windsori Páduai Szent Antal Magyar Plébánia (Ontario, Kanada) plébánosának, az amerikai magyarok magyarságtudatának ápolása, a Mindszenty-hagyaték megőrzése és feldolgozása terén végzett tevékenysége elismeréseként. 

****************************************************************

Kövér László az Országgyűlés elnöke 2013. október 2-án ünnepélyes keretek között lengyelországi látogatás alkalmával az alábbi állami kitüntetéseket adta át a Varsói Magyar Nagykövetségen:

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vette át

Jacek Purchla, a Krakkói Nemzetközi Kulturális Központ igazgatója, a magyar-lengyel gasztronómiai és kulturális kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,   

Piotr Uszok, Katowice város főpolgármestere, a magyar-lengyel történelmi, kulturális és önkormányzati kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át

Robert Choma, Przemyśl város polgármestere, a magyar-lengyel történelmi és társadalmi kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,   

Michał Luty, Katowice város alpolgármestere, a magyar-lengyel történelmi, kulturális és önkormányzati kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vette át

Bolesław Drozd, a "Zajazd Magyar" étterem (Rzeszów-Czudec) tulajdonosa, a magyar-lengyel gasztronómiai és kulturális kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;   

a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át    

Henryk Trepka technikus, helytörténész, a magyar-lengyel történelmi és társadalmi kapcsolatok ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként.

****************************************************************

Szapáry György washingtoni nagykövet 2013. október 15-én St. Louisban átadta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Julius Joe Adorjan, az Adven Capital pénzügyi befektető cég elnöke részére, az amerikai magyarság közösségi életének szervezéséért, magyarországi diákok amerikai tanulmányi ösztöndíjas programjának támogatásáért, valamint a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok mélyítése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként.

****************************************************************

Mydlo Tamás főkonzul 2014. február 27-én átadta Münchenben

a Magyar Arany Érdemkereszt (katonai tagozat) állami kitüntetést

Kurt Berger törzsőrmester, a Német Szövetségi Hadsereg Tartalékos Egyesülete Unterfranken Megyei Csoportjának elnöke részére, amelyben kimagasló karitatív tevékenysége, a német-magyar tartalékos katonai és társadalmi rendezvények szervezésében végzett munkája elismeréseként részesült.

****************************************************************

Martonyi János külügyminiszter 2013. július 14-én átadta Bécsben

a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést

Erwin Pröll alsó-ausztriai tartományfőnöknek (tartományi miniszterelnöknek). Az osztrák politikus az osztrák–magyar kétoldalú együttműködés, különösen a Magyarország és Alsó-Ausztria közötti kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében végzett, több évtizedes tevékenységének elismeréseként vehette át a kitüntetést.