Birodalom, Irodalom, Forradalom!

Időpont: 2012. március 15., 11.00–14.00
Helyszín: Szent Háromság tér, Szent István szobor

 

Tisztelt s Nagyérdemű Publikum!

Márczius tizenötödikén délelőtt 11 órakor kezdetét veszi egy háromszor egy órás, zenés irodalmi kirándulás, mely elkalauzolja az érdeklődő hallgatóságot 1848-ba Pestnek városába.

Közreműködő, játszó és zenélő személyek:

- Kubik Anna, Benkő Péter, Tóth Tamás, Kautzky Armand és Habóczki Máté, ezen ünnepre összeállott alkalmi társulat színművészei

- L. Kecskés András és a Kecskés Együttes, kik a talpalávalót szolgáltatják

- Filippinyi Éva és Liptay Katalin azon irodalmat értő úri hölgyek, kik elcsevegnek a megjelent nagyérdeművel, gardírozzák a társulatot s a meglepetés vendégeket is szóra bírják.

Előadatnak Petőfinek, Vörösmartynak s még számos magyar és külhoni költőknek versei!

Mit írott Jókai és Mikszáth 48-ról, a forradalom történéseiről s az abban részt vevő személyekről.

Itt hallható továbbá, mely hirdetmények és humoros újságczikkek jelentek meg azokban a napokban a lapokban!

Jókedvet és mosolyokat csalnak bizton az orcákra nevezetes Szigeti József, Dobsa Lajos és Obernyik Károly uraknak fergeteges vígjátékai, mellyekből részletek adatnak elő neves művészeink tolmácsolásában.

Jöjjenek, csak jöjjenek! Honleányok, Honfiak, gyermekek s kisdedek!

A belépés ingyenes!