Honvédelmi Minisztérium (2013. március 14.)

Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül, Nemzeti Ünnepünk, 2013. március 15-e alkalmából

BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT SZOLGÁLATI JELET KAPOTT

Sáfár Albert dandártábornok,                                      
MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Parancsnokság,
légierő haderőnem főnök (pk.h.)Gajdosi Róbert alezredes,
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, Vezető Szervek, Törzs,
Kiképzési Osztály osztályvezetőA SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL ARANY FOKOZATÁT KAPTA

Szabó Tibor János mk. ezredes,
HM, Védelmi Tervezési Főosztály, Stratégiai Elemző és Értékelő Osztály, osztályvezető

Lakó Zoltán mk. alezredes,
HM, Honvéd Vezérkar, Haderőtervezési Csoportfőnökség, Haderőfejlesztési és Transzformációs Osztály, kiemelt főtiszt (ovh.)Dr. Udvardi Endre őrnagy,
HM Közigazgatási Államtitkár Titkárság, szakreferens
(titkárságvezető-h.)Gottschall András főhadnagy,
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis,Harcoló Alegységek, Harcászati Repülő Század (GRIPEN), 5. Harcászati Repülőraj,
repülőgép-vezető

Soltész János törzszászlós,
MH 93.Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj, Vezető Szervek, Parancsnokság, vezénylő zászlós


A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL EZÜST FOKOZATÁT KAPTA

Ács János őrnagy,
MH 64.Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, Vezető Szervek, Törzs, Személyügyi Főnökség, személyügyi főnök

Dr. Dénes Kálmán László okl. mk. őrnagy,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Természettudományi Tanszék, adjunktus

Dreiszig Jenő István mk. őrnagy,
MH Geoinformációs Szolgálat, Végrehajtó Szervek, Szabályzatkiadó Osztály, főtiszt (ov.h.)

Pótor Attila mk. őrnagy,
Honvéd Vezérkar, Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség, Informatikai Osztály, kiemelt főtiszt

Sebestyén Szilárd Róbert őrnagy,
MH 25. Klapka György Lövészdandár, Harcoló Alegységek, 36. Páncéltörő Osztály, Parancsnokság, Személyügyi és Munkaügyi Részleg, részlegvezető

Somlai-Kiss András őrnagy,
MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Parancsnokság, Vezetési Főnökség, főtiszt

Sziksz Gábor őrnagy,
MH Bakony Harckiképző Központ, Híradó és Informatikai Főnökség, híradó és informatikai főnök
 
Hodoniczki Mátyás százados,
MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 62. Lövészzászlóalj (Hódmezővásárhely), Vezető Szervek, Törzs, Kiképzési Részleg,
beosztott tiszt (rlg.vez.)

   
A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL BRONZ FOKOZATÁT KAPTA

Chmelik Ernő alezredes,
MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Parancsnokság, Szárazföldi Hadműveleti és Kiképzési Főnökség, kiemelt főtiszt

Polyák András alezredes,
MH 5. Bocskai István Lövészdandár, Vezető Szervek, Törzs,
törzsfőnök-helyettes

Szentes Gábor alezredes,
MH 25. Klapka György Lövészdandár, Harcoló Alegységek,
36. Páncéltörő Rakéta Osztály, Parancsnokság, osztályparancsnok

Kuti Ferenc mk. őrnagy,
MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred, Végrehajtó Alegységek, 11. Radarszázad Kihelyezett Alegység (Kup), századparancsnok
 
Ötvös Lajos őrnagy,
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Biztosító Alegységek, Hadműveleti Központ, központparancsnok helyettes

Szeles Béla őrnagy,
MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 62. Lövészzászlóalj (Hódmezővásárhely), Törzs, Hadműveleti Részleg, részlegvezető

Visnyei Ignác őrnagy,
MH Béketámogató Kiképző Központ, Biztosító Alegységek, Bázisüzemeltető Részleg, részlegvezető

Bazsó Orsolya Csilla százados,
MH Egészségügyi Központ, Végrehajtó Szervek, Központi Szolgálatok, Kórházhigiéniai Osztály, egészségügyi tiszt

Durucz Gábor okl. mk. százados,
MH Altiszti Akadémia, Vezető Szervek, Törzs, Híradó és Informatikai Főnökség, rendszerbiztonsági tiszt

Juhász László százados,
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, Vezető Szervek, Parancsnokság, kommunikációs tiszt

Kiss Gyula százados,
MH Pápa Bázisrepülőtér, Végrehajtó Alegységek, Hadműveleti Központ, 1-5. Hadműveleti Váltás, váltásparancsnok

Kuti Balázs százados,
MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Központ, Vezető Szervek, Támogató Csoport, beosztott tiszt (csop.pk.h.)

Nagyné Szabó Katalin Judit főhadnagy,
MH Egészségügyi Központ, Végrehajtó Szervek, Felkészítő és Továbbképző Központ, Felkészítő és Továbbképző Osztály, Felkésztő Alosztály, egészségügyi tiszt

Dr. Tóth Gergely sz. főhadnagy,
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Parancsokság, Jogi és Igazgatási Főnökség, főnök helyettes

Ducza Zoltán törzszászlós,
MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred, Vezető Szervek, Logisztikai Főnökség, beosztott zászlós (ruházat)

Gyarmati Ágnes törzszászlós,
MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, Parancsnokság, Biztosító Szervek, Központi Hadköteles Nyilvántartó Osztály, kidolgozó

Pappné Szarvas Mónika törzszászlós,
MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Légierő Hadműveleti és Kiképzési Főnökség, beosztott zászlós

Boda Zsuzsanna zászlós,
MH Ludovika Zászlóalj, Vezető Szervek, Törzs, Hadműveleti és Kiképzési Részleg, főelőadó

Csánk Tamásné zászlós,
MH 5. Bocskai István Lövészdandár, Személyügyi Főnökség, Személyügyi és Munkaügyi Részleg (Hódmezővásárhely), beosztott zászlós

Srám Péter zászlós,
MH Altiszti Akadémia, Logisztikai és Támogató Alegységek, Logisztikai Zászlóalj, Ellátó és Szállító Század, Raktárak, raktárvezető (vegyivédelmi)

Szigeti Zsolt százados,
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, Végrehajtó Alegységek, 1. Légvédelmi Rakéta Osztály (KUB), 1. Légvédelmi Rakétaüteg, ütegparancsnok

Vilmányiné Kiss Brigitta zászlós,
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, Vezető Szervek, Jogi és Igazgatási Főnökség, adatfeldolgozó

Hujberné Turai Ildikó főtörzsőrmester,
MH Logisztikai Ellátó Központ, Végrehajtó Szervek, Páncélos és Gépjármű Raktár, Főanyagellátó Raktárcsoport, Tároló Raktár (gk.áf.), raktárvezető helyettes

Hodossy György szakaszvezető,
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Ellátó szervek, HM Objektum Üzemeltetési Igazgatóság, II. Objektum Üzemeltető Osztály (Lehel út), Étkezde, felszolgálónak


I. OSZTÁLYÚ
HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET KAPOTT

Borsodi Ilona Margit kormánytisztviselő,
HM, Védelmi Tervezési Főosztály, Védelmi Tervezési Osztály, ügyintéző

Dr. Orosz László kormánytisztviselő,
HM, Belső Ellenőrzési Főosztály, Költségvetési Gazdálkodást Ellenőrző Osztály, ügyintéző (belső ellenőr)

Tóth János közalkalmazott,
MH Egészségügyi Központ, Végrehajtó Szervek, Üzembentartási Osztály, Elhelyezési és Rendszerüzemeltetési Alosztály, alosztályvezető

 

II. OSZTÁLYÚ
HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET KAPOTT

Balla András közalkalmazott,
MH Egészségügyi Központ, Végrehajtó Szervek, Mentőállomás, gépjárművezető

Kaszásné Ferenczi Anna Ilona közalkalmazott,
MH Pápa Bázisrepülőtér, Biztosító Alegységek, Őr és Kommendáns Század, Kulturális és Sport Részleg, részlegvezető

Nagy Zoltánné közalkalmazott,
MH 25. Klapka György Lövészdandár, Helyőrségtámogató Parancsnokság, Logisztikai Támogató Alosztály, Étkezde, felszolgáló

Valkó Zoltánné közalkalmazott,
MH Katonai Közlekedési Központ, Személyügyi Főnökség, nyilvántartóIII. OSZTÁLYÚ
HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET KAPOTT

Büki László közalkalmazott,
MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred, Végrehajtó Alegységek, 2. Gerinc Radar Mérőpont (TUBES), Támogatócsoport (Juta), gépjárművezető

Cserbák Mihályné közalkalmazott,
MH 5. Bocskai István Lövészdandár, Helyőrségtámogató Parancsnokság (Debrecen), Bázis Üzembentartó Alosztály (Hajdúhadház), Étkezde, szakács

Csjernyik Pálné közalkalmazott,
MH Egészségügyi Központ, Végrehajtó Szervek, Egészségügyi Hatósági és Haderőnemi Igazgatóság, Felülvizsgáló Intézet, Másodfokú Felülvizsgáló és Minősítő Osztály, szakasszisztens
 
Dörflinger Mónika közalkalmazott,
HM, Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal, Számviteli és Ellenjegyzési Igazgatóság, Központi Költségvetési és Finanszírozási Osztály, előadó

Dr. Gáti Jánosné dr. Bartók Katalin közalkalmazott,
MH Egészségügyi Központ, Végrehajtó Szervek, Központi Szolgálatok, Diagnosztikai Szolgálat, Patológiai és Kórszövettani Diagnosztikai Osztály, főorvos

Hornyák Edit közalkalmazott,
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Ellátó szervek, HM Objektum Üzemeltetési Igazgatóság, I. Objektum Üzemeltető Osztály (Balaton utca), Ruházati Részleg, előadó
 
Horváth Ferencné közalkalmazott,
MH 43. Híradó és Vezetés Támogató Ezred, Vezető Szervek, Törzs, Személyügyi Főnökség, tervező beosztott

Németh Gábor közalkalmazott,
MH Logisztikai Ellátó Központ, Végrehajtó Szervek, Mérésügyi Bázis (Budapest), Ellátó-tároló Részleg, raktáros

Polgár Mihály Tibor közalkalmazott,
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, Biztosító Alegységek, Művelettámogató Zászlóalj (STO), Híradó és FRISZ Század, FRISZ Szakasz, Szervizraj, technikus

Dr. Székely Gergely közalkalmazott,
NKE, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Természettudományi Tanszék, adjunktus

Szőke Marietta közalkalmazott,
MH Veszélyesanyag Ellátó Központ, Vezető Szervek, Személyügyi Főnökség, főelőadó

Tóthné Szabó Tímea közalkalmazott,
MH Geoinformációs Szolgálat, Végrehajtó Szervek, Katonaföldrajzi és Szakkiképzési Osztály, főelőadó

Varga Antalné közalkalmazott,
MH Egészségügyi Központ, Logisztikai és Kiszolgáló Szervek, Végrehajtó Szervek, Kiszolgáló Szervek, Kecskeméti Repülorvosi Alkalmasságvizsgáló és Kutató Intézet (Kecskemét), Üzemeltetési Osztály, előadó.