Hajdú Miklós

Hajdú Miklós a börtönmisszióról, a kihívásokról és Szent Pálról

Több mint huszonöt éve foglalkozik elítéltekkel, tizenöt éve ez a „főállása.” Szent Ágostonnal szólva vallja, hogy „A bűnt utáld, a bűnöst szeresd”. Ehhez tartja magát, közben ápolja a fogvatartottak lelkét korra, felekezetre való tekintet nélkül, és tavaly hazánkban egyedülálló módon megszervezte az első Börtön Cursillo-t, ami a kereszténység lényegi elemeiről szóló lelkigyakorlat rabok számára.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön vezetésével még 1989 nyarán, egy ünnepi összejövetelen ismerkedett meg, ezt követően kérték fel, hogy tartson lelki, vallási foglalkozásokat elítéltek számára. Miklós atya akkoriban egy bodrogközi falu plébánosa volt és számos elfoglaltsága mellett csak heti egy-két alkalommal tudta vállalni a fogvatartottakkal való foglalkozást. 1997-ben egy Eger környéki plébániára került, így a távolság miatt nem tudta folytatni a foglalkozásokat Sátoraljaújhelyen, de a büntetés-végrehajtással ekkor sem szakadt meg a kapcsolata: heti gyakorissággal járt be a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

Tizenöt éve „hivatásos”

Magyarországon 2000. augusztus 1-jén indult újra a Börtönlelkészi Szolgálat. „Akkori sátoraljaújhelyi parancsnokom megszerezte egyházi elöljáróim engedélyét, így főállású börtönlelkészi státuszt kapva tértem vissza az intézetbe. Feladataim közé tartozik a fogvatartottakkal való egyházi, vallási foglalkozások, hitoktatások, egyházi szertartások végzése. Természetesen a szolgálatára állok az intézeti dolgozóknak, a többi fegyveres, rendvédelmi szervnek. A munkaköri leírásom szerint hozzám tartozik még a különféle egyházakkal, börtönmissziókkal, karitatív szervezetekkel való kapcsolatok kialakítása illetve a már meglévők fenntartása. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából 2006 végétől a büntető-végrehajtásban dolgozó katolikus lelkészek koordinátori feladatait is ellátom.

Keresni a kihívásokat

Hajdú Miklós atya úgy gondolja, hogy a börtönlelkészi feladat speciális egyházi szolgálat, nem annyira bátorság kérdése, inkább a kihívások vállalása, amelyet papként szívesen keres. „November végén a Sátoraljaújhelyi intézetünkben rendeztük meg az első Börtön Cursillot, mely nem csak hazánkban, hanem Európában is egyedülálló esemény.” A cursillo spanyol eredetű szó, magyarul nagyjából azt jelenti, hogy a kereszténységről szóló rövid tanfolyam. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, és a maguk módján hívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Ezt a hiányt igyekezett bepótolni a börtön-cursillo, ami egy rövid, intenzív élmény a börtön falain belül három és fél nap alatt közös programokkal, előadásokkal, lelkigyakorlatokkal. „A napi kihívásokhoz tartoznak fogvatartottak kérései, problémái, melyek nagyon vegyes összetételűek, lévén, hogy a Sátoraljaújhelyi börtön országos büntetésletöltő intézet.

Töltekezés? A mindennapi imádság és a Szentírás rendszeres olvasása rendkívül sok erőt ad nekem. Bátorság? Szent Pál apostol nyomdokait próbálom követni. Ő sem adta fel egykönnyen. Újmisés jelmondatomat is tőle választottam. „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek.” (1Kor. 9,22)