Földművelésügyi Minisztérium

- KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA -

Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter úr
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója,
alkalmából adományozott

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adja át 3 személy részére

1. Dr. Göbölös Antal, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója, 

kitüntetésben részesül az alföldi erdőművelési technológiák és gépesítések fejlesztése érdekében, valamint a dél-alföldi régió közjóléti erdőgazdálkodása és tájrehabilitációja terén végzett magas színvonalú munkájáért,

2. Dr. Neményi Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Széchenyi István Egyetem Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszékének professor emeritusa,

kitüntetésben részesül a hazai és nemzetközi felsőoktatásban négy és fél évtizede végzett oktatói munkájáért, valamint kimagasló, többek között a megújuló energiaforrások modellezésével és a klímaváltozások hatásvizsgálatával kapcsolatos tudományos kutatási eredményeiért,

3. Dr. Póti Péter, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Állattenyésztés-tudományi Intézetének igazgatója, egyetemi docens,

kitüntetésben részesül a magyar agrárium jövőjét sokoldalúan és elhivatottan szolgáló, kimagasló kutatói és oktatói munkájáért,

Miniszter Úr
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adja át 8 személy részére

1. Bak Julianna, az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. közgazdasági vezérigazgató-helyettese, az Országos Erdészeti Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke,

kitüntetésben részesül a társaság gazdálkodási feladatainak ellátásáért, valamint a természeti károk utáni helyreállítási munkák forrásigényének biztosítása érdekében végzett eredményes szakmai és vezetői munkájáért,

2. Dr. Barla-Szabó Gábor, a dél-afrikai United Seeds növénynemesítési, vetőmagkutatási és termelési igazgatója, a Fitorex Kft. társtulajdonosa, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára,

kitüntetésben részesül a gabonavetőmagvak nemesítése érdekében több évtizede végzett, nemzetközileg is elismert munkájáért, a magyar és dél-afrikai tudományos eredmények együttes hasznosításával elért eredményeiért,

3. Dr. Kocsi Emília, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának nyugalmazott igazgatóhelyettese,

kitüntetésben részesül a magyar borokkal és egyéb alkoholos italokkal kapcsolatos hatósági munka fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért, a nemzetközi és hazai élelmiszer- illetve boranalitika területén elért eredményeiért,

4. Kovácsné Schulteisz Margit, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettese,

kitüntetésben részesül az állami tulajdonú erdők fejlesztése és az erdészeti tevékenység népszerűsítése érdekében végzett magas színvonalú vezetői munkájáért,

5. Lengyel Zoltán, újságíró, a Kistermelők Lapja főszerkesztője,

kitüntetésben részesül a háztáji és kistermelő gazdálkodók szakmai képzésének elősegítéséért, naprakész szakmai információkkal való ellátása érdekében végzett széles körű szakírói, szerkesztői és kiadói tevékenységéért,

6. Pánti Ildikó Anna, a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatója,

kitüntetésben részesül a település kulturális és gazdasági fejlődése érdekében végzett magas színvonalú közéleti tevékenységéért.

7. Dr. Szieberth István, a volt Budapest Fővárosi, majd a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás nyugalmazott igazgató-főállatorvosa, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke,

kitüntetésben részesül az állategészségügy területén több évtizeden át magas színvonalon végzett munkájáért, a Kárpát-medencei állatorvosok közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló vezetői, valamint jelentős szakírói és közéleti tevékenységéért,

8. Tarján Levente, a bajai Szent László Általános Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója,

kitüntetésben részesül szülővárosa, Baja és a térség szolgálatában végzett magas színvonalú pedagógusi és intézményvezetői munkájáért, példaértékű közéleti tevékenységéért,

Miniszter Úr
Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést ad át 8 személy részére

1. Baracsi Endre, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körzetközpontjának nyugalmazott vezetője, falugazdász, a Beregdaróci Református Egyházközség presbitere,

kitüntetésben részesül az agrár-közigazgatás területén végzett magas színvonalú munkájáért, a beregdaróci református közösséget szolgáló tevékenységéért,

2. Dr. Császár Lajos Sándor, a Földművelésügyi Minisztérium nyugalmazott szakmai főtanácsadója, az egykori Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatóságának volt főosztályvezetője,

kitüntetésben részesül több mint két évtizedes közszolgálati pályájáért, a hazai agrárkutatás és agrárinnováció fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkájáért,

3. Dr. Jeney Zsigmond halbiológus, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, 

kitüntetésben részesül a haltenyésztés és halgenetika területén folytatott négy évtizedes tudományos munkája, valamint a halbetegségek megelőzésének lehetőségeivel kapcsolatos tevékenységéért,

4.Kastal László, a gyergyószentmiklósi Szent Benedek Tanulmányi Központ igazgatója, a Caritas Vidékfejlesztés gyergyószentmiklósi osztályának vezetője,

kitüntetésben részesül a székelyföldi gazdák érdekeit szolgáló tevékenységéért, a helyi sajtkészítő látványműhely és látogatóközpont működtetésében végzett munkájáért,

5. Takács Ferenc, méhész, az Aranynektár termékgyártó és Kereskedelmi Kft. alapítója és tulajdonosa, 

kitüntetésben részesül több évtizedes munkájáért, a kiváló minőségű magyar méz világszerte sikeres exportjában elért eredményeiért,

6. Thummerer Vilmos borász, a noszvaji Thummerer Pince alapítója és tulajdonosa,

kitüntetésben részesül a hazai borászati kultúra fejlődését sikeres családi vállalkozásával szolgáló több évtizedes, kimagasló színvonalú munkájáért,

7. Tóth-Szeles István, a Gabonakutató Nonprofit Kft. sajtóreferense, a Gabonakutató Híradó főszerkesztője,

kitüntetésben részesül több évtizede magas színvonalon végzett agrárszakírói és főszerkesztői munkájáért, különösen a szegedi növényfajta-újdonságok népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért,

8. Varga György festő-, szobrász- és iparművész, a Mosonmagyaróvári Képzőművész Alkotók Stúdiójának volt művészeti vezetője,

kitüntetésben részesül szülőföldje, a Szigetköz iránti elkötelezettséget tükröző alkotói pályájáért, sokrétű kulturális szervező tevékenységéért.

Miniszter Úr
Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést ad át 8 személy részére

1. Fackelmann János, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének örökös tiszteletbeli tagja, a szövetség elnökségének tagja,

kitüntetésben részesül a magyarországi röpgalambtenyésztés területén végzett több évtizedes, kiváló szakmai és vezetői tevékenységéért,

2. Filipovits Rajmund, a szentpéterfai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Művelődési Ház és Könyvtár kultúrfelelős munkatársa, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szentpéterfai alelnöke, 

kitüntetésben részesül a horvát népzene széles körű népszerűsítését szolgáló munkájáért, a magyarországi horvát közösség érdekében végzett közéleti tevékenységéért,

3. Gyenes István, a kecskeméti Gyenes Kertészet tulajdonosa, kertésztechnikus,

kitüntetésben részesül a magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett munkájáért, évtizedek óta sikeresen működő családi virágkertészetével a dísznövénytermesztésben elért eredményeiért,

4. Horváth Gábor, a Kertész Táncegylet Kulturális Egyesület vezetője, építészmérnök,

kitüntetésben részesül a magyar néptánc- és népi hagyományok megőrzéséért, illetve népszerűsítését külföldön és hazánkban is sikerrel szolgáló tevékenységéért,

5. Mészáros András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre,

kitüntetésben részesül a természeti értékek megőrzését szolgáló értékes munkájáért, botanikai tárgyú szakírói tevékenységéért,

6. Rajna István, galambtenyésztő, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége észak-dunántúli területi képviselője,

kitüntetésben részesül több évtizedes tenyésztői munkája, valamint a hazai galambfajták népszerűsítését szolgáló szakmai és szervezői tevékenységéért,

7. Reisinger Attila író, 

kitüntetésben részesül Győr-Moson-Sopron megye kulturális életében betöltött szerepéért, magas színvonalú prózaírói tevékenységéért,

8. Szabó Imre, kosárfonó népművész,

kitüntetésben részesül Bejcgyertyános község kultúrájának és a népi mesterség hagyományainak megőrzését elhivatottan szolgáló művészi munkájáért.

Miniszter Úr
Fasching Antal Díjat
adományoz 2 személy részére

1. Fister György, a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály főosztályvezető-helyettese,

kitüntetésben részesül két évtizede a földügyi ágazatban végzett kiváló tevékenységéért, eredményes vezetői munkájáért,

2. Kádár István, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nyugalmazott tudományos főmunkatársa,

kitüntetésben részesül öt évtizede a Geoinformatikai Intézetben végzett kiváló oktatói-nevelői munkájáért, információelméleti kutatásaiért, szakírói tevékenységéért, életútja elismeréseként. 

Miniszter Úr
Konkoly Thege Sándor Díjat
adományoz 3 személy részére 

1. Dr. Czeglédy Pál galambtenyésztő, nyugalmazott kirendeltségvezető főállatorvos, 

kitüntetésben részesül két évtizede a galambtenyésztésében elért eredményeiért, kiállítási sikereiért, a Budapesti Rövidcsőrű Fajtaklubban végzett kimagasló elnöki tevékenységéért, szakírói munkájáért,

2. Kiss Ferenc, a Dél-Borsodi Agrár Kft. ügyvezető igazgatója,

kitüntetésben részesül az egymásra épülő gazdasági ágazatok proaktív termelési szerkezetének biztosításáért, a növénytermesztésben, a tejhasznúszarvasmarha és a "geleji nyurga ponty" tenyésztésében elért gazdasági sikereiért,  a saját nyerstejre épülő tejfeldolgozó üzem megalapításáért, közéleti munkájáért,

3. Dr. Reibling Tamás szolgáltató állatorvos, a DUNAHYB Állattenyésztő Kft. ügyvezetője, 

kitüntetésben részesül több évtizede a sertéstenyésztésben elért kiváló eredményeiért, kiállítási sikereiért, mesteroktatói tevékenységért, vezetői munkájáért.

Miniszter Úr
Pro Alimentis Hungariae Díjat
adományoz 3 személy részére

1.Császár Gábor, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. általános igazgatóhelyettese, laboratóriumvezetője,

kitüntetésben részesül három évtizede az élelmiszeranalitika,  a tejhigiénia területén végzett kutatási eredményeiért, a Magyar Élelmiszerkönyv Tej- és Tejtermékek Szakbizottságában végzett elnöki tevékenységéért,

2. Cseh László, a Jász-Tész Kft. nyugalmazott igazgatója, 

kitüntetésben részesül két évtizede a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetségben és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanácsban végzett kiváló vezetői munkájáért,  a magyar málnatermesztés és feldolgozásban elért sikeres tevékenységéért,

3. Dr. Lakner Zoltán, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanára, 

kitüntetésben részesül számos hazai és nemzetközi kutatási projektben, az élelmiszer- és biomérnökök képzésében végzett kiváló tevékenységéért, több mint 300 magyar nyelvű szakcikk, 40 impakt-faktoros folyóiratcikk megírásáért, 

Miniszter Úr
Újhelyi Imre Díjat
adományoz 6 személy részére

1. Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet osztályvezetője, tudományos tanácsadója,

kitüntetésben részesül több évtizede az élelmiszer- és környezetanalitika, az élelmiszerbiztonság területén végzett kutatásaiért, vezetői tevékenységéért,

2. Bálint Zoltán János, a Nagykőrösi Konzerv Kft. ügyvezetője,

kitüntetésben részesül az egészséges, adalékanyag mentes, kíméletes technológiával készült zöldség- és gyümölcskészítmények technológiájának kidolgozásáért és piaci bevezetéséért,

3. Dr. Hitka Géza, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar egyetemi docense,

kitüntetésben részesül a gyümölcsök és zöldségek tárolástechnológiájának fejlesztésében, technológiai újításaiban, valamint az élelmiszertudományok egyetemi oktatásában a postharvest tudományterület fejlesztésében végzett munkájáért, 

4. Dr. Polgár József Péter, a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánja, tanszékvezetője, egyetemi tanára,

kitüntetésben részesül két és fél évtizede a szarvasmarha- és juhtenyésztés oktatásában, a húsminőség javításában elért technológiai és termék fejlesztéseiért, kutatási eredményeiért, vezetői munkájáért,

5. Szilágyi Péter, a JÓZSI FŰSZEREI Kft. ügyvezetője,

kitüntetésben részesül az élelmiszeriparban, a fűszerek, fűszerkeverékek, ételízesítők termékfejlesztésében elért kiváló eredményeiért, az egészséges táplálkozás iránti elkötelezettségéért, vezetői munkájáért,

6. Vancsura József Antal, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének alapító elnöke, 

kitüntetésben részesül az agráriumban végzett kiemelkedő munkája, az Európai Uniós agráregzisztencia kialakítása, a növénytermesztésben dolgozók érdekképviselete terén kifejtett tevékenysége elismeréseként, nyugdíjba vonulás alkalmából.

Miniszter Úr
Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat
adományoz 3 vállalkozás részére

1.  Az Agrova Kft.-nek, az oklevelet és a táblát átveszi Horváth Tibor régióvezető,

elismerésben részesül a 38 főt foglalkoztató Agrova Kft.,  amely a talajbaktériumok forgalmazása területén végez tevékenységet.  Az üzem évente 10-15 millió liter baktériumtrágyát állít elő.

2. A Panyolai Szilvórium Zrt., az oklevelet és a táblát átveszi Lakatos Gergely vezérigazgató,

elismerésben részesül a 39 főt foglalkoztató Panyolai Szilvórium Zrt., amely a desztillált szeszesitalok előállításával, palackozásával, értékesítésével foglalkozik.

3. A Szegedfisch Kft., az oklevelet és a táblát átveszi Sztanó János ügyvezető igazgató,

elismerésben részesül a Szegedfisch Kft. amely a tógazdasági haltermelés mellett, a vadgazdálkodással, belvízvédelemmel foglakozik. A cég 2213 hektáron gazdálkodik és 100 főt foglalkozat.

Miniszter Úr
a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj címhasználat meghosszabbításáról szóló oklevelet adományoz
az adományozás óta eltelt időben végzett tevékenység alapján 4 vállalkozás részére, 

1. Az Agárdi Pálinkafőzde Kft. részére, az oklevelet átveszi Szabó László ügyvezető,

elismerésben részesül a 12 főt foglalkoztató Agárdi Pálinkafőzde Kft., amely fő tevékenységi köre a desztillált szeszes ital gyártása,

2. A Délalföldi Kertészek Szövetkezete, az oklevelet átveszi Ledó Ferenc ügyvezető-elnök,

elismerésben részesül a Délalföldi Kertészek Szövetkezete , amely 140 főt foglalkoztató zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozik,

3.A GéSz Gaál és Sziklás Kft., az oklevelet átveszi Gaál László tulajdonos-ügyvezető,

elismerésben részesül a  23 főt foglalkoztató GéSz Gaál és Sziklás Kft., amely fő tevékenységi köre az étrend-kiegészítő termékek gyártása és forgalmazása. 

4. Az Univer Product Zrt., az oklevelet átveszi Palotás Gábor startégiai és fejlesztési igazgató,

elismerésben részesül az Univer Product Zrt., amely az ételízesítők és egyéb élelmiszer termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. 669 főt foglalkoztatnak.

Miniszter úr az Életfa Emlékplakettet azoknak a legkiválóbb szakembereknek adományozza, akik kerek születésnapot ünnepelnek:
- az arany életfa a 90 éveseket, 

- az ezüst életfa a 80 éveseket, 

- a bronz életfa a „legfiatalabbakat”, a 70 éveseket illeti meg.

Miniszter Úr
Életfa Emlékplakett Arany fokozata
kitüntetést adományoz 2 személy részére

1. Dr. Kovács József, a Pannon Egyetem Georgikon Kar nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritus,

kitüntetésben részesül a hazai sertéstenyésztés érdekében végzett elkötelezett, oktatói, kutatói, vezetői tevékenységéért, közéleti munkájáért, életútja elismeréseként, 

2. Leic József, az EGERERDŐ Zrt. nyugalmazott erdészetvezetője,

kitüntetésben részesül a szilvásváradi erdőgazdálkodásban, az erdőművelés és a fahasználat összhangjának megteremtésében végzett kimagasló vezetői tevékenységéért, életútja elismeréseként.

Miniszter Úr
Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata
kitüntetést adományoz 7 személy részére

1. Dr. Bubán Tamás, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Újfehértói Kutató Állomás nyugalmazott tudományos tanácsadója, 

kitüntetésben részesül öt évtizede a gyümölcstermő növények virágzásbiológiájában elért kutatási eredményeiért, a környezetkímélő gyümölcstermesztés technológiájának hazai elterjesztésében végzett oktatási tevékenységéért, 

2. Dr. Holló Sándor, a Bonyhádi Állatkórház nyugalmazott szolgáltató állatorvosa,

kitüntetésben részesül több évtizede az állatorvoslásban, különösen a sebészetben végzett kiváló munkájáért, vezetői tevékenységéért, életútja elismeréseként, 

3. Kondor Endre, az Ipoly Erdő Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója,

kitüntetésben részesül az erdő- és a vadgazdálkodás térségi szintű egyensúlyának megteremtésében, a vadászati jogok visszaszerzésében, a sikeres gazdálkodás megalapozásában végzett kiváló munkájáért,  vezetői tevékenységéért, 

4 Dr. Mészáros István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás nyugalmazott megyei igazgató főállatorvosa,

kitüntetésben részesül öt évtizede az állategészségügyi szakigazgatás területén végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

5. Dr. Papp János, az Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritus,

kitüntetésben részesül több évtizede a kertészmérnökképzésben, a gyümölcstermesztés technológiájának oktatásában végzett kiváló tevékenységéért, kutatási eredményeiért, szakírói munkájáért,

6. Plestyák Károly, a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészete nyugalmazott erdőművelési műszaki vezetője,

kitüntetésben részesül hat évtizede az erdőművelésben, az erdősítésben végzett kiváló, áldozatos munkájáért, a magyar erdő szolgálatáért,

7. Strausz Mátyás, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott gépjárművezetője,

kitüntetésben részesül hat évtizede a Hetvehelyi és Árpádtetői Erdészetnél végzett közjóléti karbantartói és gépjárművezetői tevékenységéért, hosszú, eredményes pályafutása elismeréseként.

Miniszter Úr
Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata
kitüntetés adományoz 10 személy részére

1. Bogdán József, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott fahasználati ágazatvezetője,

kitüntetésben részesül négy évtizede a belső-Somogyi Homokvidék kocsányos tölgyes állományának fenntartásában, a síkvidéki őshonos erdőállományok természetközeli kezelésének elterjesztésében, erdőtelepítésekben végzett kiemelkedő tevékenységéért,

2. Hajdú András, a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. nyugalmazott vadgazdálkodási ágazatvezetője,

kitüntetésben részesül a Gúthon kialakított kétszeres Edmond Blanc díjas vadászterület kialakításában, a világrekord trófeákat adó dámállomány betelepítésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért, életútja elismeréseként,

3. Horváthné Dr. Almássy Katalin, a Szegedi Tudomány Egyetem Mérnöki Kar, nyugdíjazott főiskolai tanára, professor emerita,

kitüntetésben részesül három és fél évtizede az élelmiszertudomány területén végzett oktató és kutatói tevékenységéért, a minőség-biztosítási szakirány fejlesztésében, az üzemi felnőttképzésben, különösen az érzékszervi képességek fejlesztésében elért eredményeiért, 

4. Hudi János juhtenyésztő, 

kitüntetésben részesül másfél évtizede a juhtenyésztésben magas színvonalon végzett tevékenységéért, a német feketefejű húsjuhhal elért kiállítási sikereiért, életútja elismeréseként,

5. Kisteleki Péter, a VADEX Mezőföldi Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója,

kitüntetésben részesül a hosszú távú tartamos erdőgazdálkodásban, az intenzív vadgazdálkodásban végzett kiváló tevékenységéért, eredményes vezetői munkájáért,

6. Kocsonyi Dezsőné, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott laboránsa,

kitüntetésben részesül négy évtizede a kukorica kórtani kutatásában és a rezisztencia nemesítésben végzett kiváló munkájáért, életútja elismeréseként,

7. Rákosi József, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott műszaki osztályvezetője,

kitüntetésben részesül az erdőgazdasági beruházásokban, fejlesztésekben, a szakszerű erdőgazdasági feladatok irányításában végzett kiváló munkájáért, életútja elismerésként, 

8. Szabó Ernő, a Szabó és Társa Kft. ügyvezető igazgatója,

kitüntetésben részesül öt évtizede a szarvasmarhatenyésztés és tejelő tehenészet területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, a családi vállalkozásában elért eredményeiért, 

9. Dr. Tóth Tamás, a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatal Főosztály jogosult állatorvosa, 

kitüntetésben részesül több évtizede az állategészségügyi és állat-járványügyi hatósági feladatokban végzett kimagasló tevékenységéért, elhivatott munkájáért,

10. Utasi János, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott  műszaki vezetője,

kitüntetésben részesül négy évtizede a Bátaszéki Erdészetben végzett kiváló fűrésztelepvezetői munkájáért, a Ra-Fa Erdészet műszaki vezetőjeként elért  eredményeiért.

Miniszter Úr
Elismerő Okleveleket
ad át 54 személy részére

1.Agyaki Gábor György, a Karasica-Völgye Vadásztársaság hivatásos vadásza,

kitüntetésben részesül a vadászati hagyományok ápolásában, megőrzésében, a vadászkürtölés és a vadászkutyázás területén végzett kiemelkedő munkájáért,

2. Dr. Banczikné Papp Zsuzsanna, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Költségvetési Igazgatóság gazdálkodási referense,

kitüntetésben részesül másfél évtizede az állategészségügyhöz kapcsolódó költségvetési elszámolásokban végzett kiváló munkájáért,

3. Bonyhádi Zsuzsanna Zita, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály élelmiszerbiztonsági felügyelője,

kitüntetésben részesül az élemiszerlánc-biztonság és minőség-ellenőrzés területén végzett kiváló tevékenységéért,

4. Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály főosztályvezetője,

kitüntetésben részesül a Földet a gazdáknak Programban, a Vízgazdálkodási Tanácsban, a Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszer elektronikus ügyintézési módszerének kidolgozásában, a hatósági eljárásokban végzett kiváló tevékenységéért,

5. Csernátoni Tímea, a Földművelésügyi Minisztérium Költségvetési Főosztály költségvetési referense,

kitüntetésben részesül a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó háttérintézményeket érintő központi kormányzati intézkedésekkel összefüggő költségvetési feladatok ellátásában végzett kiváló munkájáért,

6. Dr. Csontos Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet kabinetvezetője,

kitüntetésben részesül két évtizede a Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlődése érdekében kifejtett magas színvonalú közigazgatási vezetői tevékenységéért,

7. Csörgits Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese, kitüntetésben részesül a természetes vizek halgazdálkodási hasznosításában, szabályozásában, a horgászati hasznosítás elfogadtatásában végzett kiváló munkájáért, vezetői tevékenységéért, 

8. Domokosné Bari Ildikó, a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Ady Endre Művelődési Ház intézményvezetője,

kitüntetésben részesül a népi kultúra, a hagyományos értékek felkutatásában, a település értékeinek megőrzésében, művelődésszervezésben, pályázatokban végzett kiváló munkájáért, sikeres vezetői tevékenységéért, generációk közötti összhang megteremtéséért,

9. Dr. Éger Pálma, a Földművelésügyi Minisztérium Agrár és Halászati Alapok Hatósági Főosztály jogi referense,

kitüntetésben részesül az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Programhoz kapcsolódó Ellenőrző Hatósági feladatok ellátásában végzett kiváló jogi tevékenységéért,

10. Falus Gabriella, a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály eredetvédelmi szakreferense, 

kitüntetésben részesül az Eredetvédelmi Program megvalósításában, a magyar élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek oltalmának elősegítésében végzett kimagasló tevékenységéért,

11. Farkas Zoltán, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály TAKARNET informatikai felelőse,

kitüntetésben részesül a magyar földügyi informatikai fejlesztés szolgálatában kifejtett kiemelkedő tevékenységért, 

12. Finy Péter, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály földművelésügyi szakügyintézője,

kitüntetésben részesül másfél évtizede a földművelésügyi igazgatás területén végzett kiváló tevékenységéért, hatósági és vezetői munkájáért,

13. Frum Zsuzsanna, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatóság sajtóreferense,

kitüntetésben részesül egy évtizede a kommunikációban végzett magas színvonalú tevékenységéért, az objektív tájékoztatáson alapuló kiváló sajtómunkájáért,

14. Gallai Zsófia, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály természetvédelmi vagyonkezelési referense,

kitüntetésben részesül a nemzeti park igazgatóságok európai uniós fejlesztési projektjeinek koordinációs feladataiban végzett kiváló tevékenységéért,

15. Griff Tamás, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság osztályvezetője,

kitüntetésben részesül a növényvédő szerek engedélyeztetésében végzett kiváló munkájáért,

16. Hacsáné Szűcs Anita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály főosztályvezetője,

kitüntetésben részesül két és fél évtizede a hatósági jogalkalmazói feladatellátásban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

17. Hajdúné Gácsi Mária Ibolya, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyugalmazott igazgatója,

kitüntetésben részesül négy évtizede a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség vezetésében végzett kiváló tevékenységéért, 

18. Dr. Helfenbein József Henrik, a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala hatósági állatorvosa,

kitüntetésben részesül két évtizede az állategészségügyben, az állat-járványügyi feladatokban,  a hatósági ellenőrzésekben végzett kiváló munkájáért, az állattartó-telepek szakszerű működését segítő tevékenységéért,

19. Dr. Horváth Szilvia, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály környezetpolitikai referense,

kitüntetésben részesül egy évtizede a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal és a fenntartható fejlődéssel összefüggő hazai és nemzetközi feladatok koordinációjában végzett kiváló munkájáért,

20. Ilonka Boldizsár, a Jász-Sütőház Kft. ügyvezető igazgatója,

kitüntetésben részesül évtizedeken át a Jászság számára a "mindennapi kenyér" biztosításában végzett áldozatos munkájáért, az egészséges termékek előállításáért és a pék szakmáért tett érdekképviseletéért,

21-22. Juhász Attila és Juhász Péter testvérpár, a Juhászvin Kft. tulajdonosai, ügyvezetői,

kitüntetésben részesülnek a borászatban végzett kiemelkedő tevékenységükért, hazánkban és külföldön elért sikereikért, értékesítési eredményeikért,

23. Károlyné Zdenkó Ildikó, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárpiaci Főosztály Agrármarketing és promóciós szakreferense,

kitüntetésben részesül az európai uniós támogatási rendszerek működtetésében, a kétoldalú agrár- és környezetügyi nemzetközi kapcsolatok terén elért eredményeiért,

24. Keresztyénné Nagy Mariann, Tiszaörs Község alpolgármestere, a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanítója, szaktanára,

kitüntetésben részesül vezetői munkásságáért, aktív, innovatív közéleti szerepvállalásáért, a község kulturális életének fejlődéséért végzett kiváló tevékenységéért,

25. Kielmayer Kristian, a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály eredetvédett termékek és szőlő-bor-pálinka referense,

kitüntetésben részesül a Nemzeti Pálinkakiválóság Programjának szakmai elnökeként, az Országos Borszakértő Bizottság tagjaként végzett kimagasló munkájáért, a Minisztérium bor és pálinka szakterületi nemzetközi megjelenésének támogatásáért, 

26. Kincses Kálmán, a Székelyszenterzsébeti Református Egyházközség parókus lelkésze,

kitüntetésben részesül példamutató lelkészi, egyházszervezői munkásságáért, a magyar népi hagyományok megőrzéséért és fennmaradásáért  végzett népművelői tevékenységéért, a szürkemarha tartásban és annak székelyföldi újrahonosítása érdekében végzett kiváló munkájáért,

27. Kiss Árpád, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály földhasználati nyilvántartási- és földvédelmi szakügyintézője,

kitüntetésben részesül két évtizede a földügyi szakigazgatásban végzett kiváló tevékenységéért,

28. Kormos Anikó, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály EU referense,

kitüntetésben részesül több évtizede az EU Közös Agrárpolitikájának magyarországi bevezetésében, az Európai Mezőgazdasági és Garanciaalap működését szabályozó uniós szakbizottságokban kifejtett kiváló tevékenységért,

29. Kovács Krisztián László, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti osztályvezetője,

kitüntetésben részesül a védett erdőterületek körzeti erdőtervezésében és természeti értékeinek megóvása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért,

30. Magos Vilmos, Túrkeve Város alpolgármestere,

kitüntetésben részesül kiemelkedő közéleti tevékenységéért, a Polgári Esték, az első Családi Majális és az "Akikre büszkék vagyunk" rendezvények sikeres szervezéséért, eredményes vezetői munkájáért,

31. Dr. Mártonné Vida Erika, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezető-helyettese,

kitüntetésben részesül egy évtizede a kérelemkezelési feladatok összefogásában végzett ügyfélbarát tevékenységéért, kiváló vezetői munkájáért,

32. Molnár Gábor György, a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály főosztályvezetője,

kitüntetésben részesül másfél évtizede a megyei földmérési szakfelügyeleti feladatokban végzett munkájáért, az élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és földhivatali osztályok kiváló szakmai vezetéséért,

33. Molnárné Galambos Mária, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztály közigazgatási főtanácsadója, nemzetközi referense,

kitüntetésben részesül a minisztériumi két- és sokoldalú nemzetközi együttműködésekben, a környezeti egyezmények létrehozásában, a magyar EU-elnökséggel összefüggő feladatokban elért kiváló tevékenységéért,

34. Dr. Nagy József, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály ingatlan-nyilvántartási szakügyintézője,

kitüntetésben részesül két évtizede az ingatlan-nyilvántartási szakterületen az egységes joggyakorlat biztosításában végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

35. Dr. Nagy Levente Tibor, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyongazdálkodási igazgató-helyettese,

kitüntetésben részesül a Nemzeti Földalapba tartozó földrészek vagyonhasznosításában, az állami földhaszonbérleti pályázatokban és a "Földet a gazdáknak!" programban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

36. Dr. Nagy Molnár Miklós György, a Györffy István Nagykun Múzeum múzeumigazgatója,

kitüntetésben részesül Karcag  város szellemi és tárgyi örökségének megőrzésében, néprajzi gyűjteménygyarapításában végzett kimagasló tevékenységéért, kutatási munkájáért,

37. Okosné Szilágyi Stella, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály állategészségügyi szaksegédje,

kitüntetésben részesül négy évtizede a vágóhídi élőállat- és húsvizsgálati ellenőrzésekben végzett kiváló tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából,

38. Pandur Zoltán Benjaminné, a Karcagi Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkára, 

kitüntetésben részesül Karcag testvérvárosaival, különösen a határon túli magyarokkal kialakított eredményes kapcsolattartásért, kulturális események szervezéséért, a Kunszövetségben végzett közéleti munkájáért,

39. Pásztorné dr. Huszár Klára, a Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszék egyetemi docense,

kitüntetésben részesül másfél évtizede az állatitermék technológia, minőségügy és termékfejlesztés területén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és tudományos utánpótlásnevelési tevékenységéért,

40. Pintérné Viesel Judit, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztály közigazgatási tanácsadója, nemzetközi referense,

kitüntetésben részesül a kétoldalú agrár- és környezetügyi kapcsolatok ápolásában és fejlesztésében elért kimagasló eredményeiért, kiváló diplomáciai felkészültségéért,

41. Ripka János, a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály földügyi főfelügyelője, szakmai főtanácsadója,

kitüntetésben részesül két és fél évtizede a földügyi szakigazgatás területén végzett kimagasló tevékenységéért, nyugdíjba vonulásának alkalmából,

42. Rónavölgyi Ottó, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság üzemeltetési ügyintézője,

kitüntetésben részesül több évtizede az üzemeltetés területén a gépjármű flotta működtetésében végzett kiváló munkájáért,

43. Simon Zoltánné, a Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium munkaügyi ügyintézője,

kitüntetésben részesül két évtizede a munkaügyi területen magas színvonalon végzett bérelszámolói és ügyintézői tevékenységéért, személyügyi anyagok pontos nyilvántartásáért,

44. Sörlei Zita, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály titkársági referense,

kitüntetésben részesül a Pénzügyi és Hitelosztály működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, szakmai szervezetek kapcsolattartásában végzett kiváló tevékenységéért,

45. Szatmári Antalné, Jászberény Város alpolgármestere,

kitüntetésben részesül közérdekű tevékenységéért, példaértékű társadalmi és szociális szerepvállalásáért, kiemelten az idősgondozásra és a közösség érdekében végzett magas színvonalú szervezői tevékenységére,

46. Szendőfi Balázs halkutató, természetfim-készítő, zenész,

kitüntetésben részesül az őshonos halaink viselkedésének megismerésében végzett kutatási eredményeiért, a halak életterét jelentő vízi világ érdekességeinek bemutatását, népszerűsítését szolgáló természetfilmjeiért,

47. Szentgyörgyi-Horváth Tímea, a Földművelésügyi Minisztérium Gazdálkodási Főosztály eszközkönyvelője,

kitüntetésben részesül az eszközmozgásokkal kapcsolatos feladatokban, analitikus nyilvántartások, eszközállomány változások vezetésében végzett kiváló tevékenységéért,

48. Dr. Sziebert Gergely megyei főállatorvos, a Fejér Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője, 

kitüntetésben részesül az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy fejlesztésében, a Magyar Állatorvosok Világszervezetében végzett kiemelkedő munkájáért,

49. Szijártó Ágnes, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály LIFE kapacitásfejlesztési projekt koordinátora,

kitüntetésben részesül a LIFE kapacitásfejlesztési projekt koordinációs feladatainak ellátása területén és a környezetvédelmi pályázatok megvalósítása érdekében végzett kimagasló munkájáért,

50. Tímár János, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium gyakorlati oktatója,

kitüntetésben részesül két évtizede kiváló színvonalon az ételkészítés tantárgy területén végzett innovatív oktatói-nevelői tevékenységéért, sikeres versenyfelkészítő munkájáért, kiállítások szervezéséért,

51. Tóth István, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. informatikai és iktatási osztályvezetője,

kitüntetésben részesül a Tanyafejlesztési Programban, a Nemzeti értékek és Hungarikumok támogatására kiírt pályázatokban, a Zártkerti Programban végzett kimagasló informatikai tevékenységéért, 

52. Varga István, Egerszalók város polgármestere,

kitüntetésben részesül kiemelkedő közéleti szerepvállalásáért, eredményes vezetői munkájáért, a település egyházi, kulturális és sport életében végzett kimagasló tevékenységéért,

53. Varga Józsefné, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági technikusa,

kitüntetésben részesül három és fél évtizede a búza-, a szója-, a repce-, és az alternatív növények nemesítésében, a biodiverzitás fenntartásában végzett kiváló tevékenységért,

54. Zubor-Nemes Anna, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos munkatársa,

kitüntetésben részesül a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer működtetésében, a növényélettani modellezésben, kutatási adatok kezelésében végzett kiváló tevékenységéért.