A Magyar Köztársaság érdemrendjei

Magyarország köztársasági elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából adományozza.

A Magyar Köztársasági érdemrend Nagykeresztjét (polgári tagozata) átvette:

Dr. Seregély István, nyugalmazott egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke.

Az állam és az egyház kapcsolatrendszere, az egyházigazgatás újjászervezése, a szentszéki kapcsolatok helyreállítása érdekében végzett munkássága elismeréseként

A Magyar Köztársaság érdemrend Középkereszt a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést átvette:

Bolberitz Pál, Széchenyi-díjas teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

Több évtizedes tudományos munkássága, oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként.

Borbándi Gyula, Széchenyi-díjas történész, író, esszéista

Példaértékű irodalmi, történész életműve elismeréseként.

Zakar Ferenc Polikár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete egyetemi tanára, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja főapátja

A római és az itáliai magyar közösség lelki egységének megőrzésében végzett tevékenységéért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért és széles körű terjesztéséért, egyház és közösségszervező munkásságáért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos életművéért .

A Magyar Köztársaság érdemrend Középkeresztjét (polgári tagozata) átvette:

Árkai Péter, Széchenyi-díjas geológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézete kutatóprofesszora

A metamorf kőzettan területén végzett, nemzetközileg is számon tartott példaértékű tudományos és kutatói munkássága elismeréseként.

Besznyák István, Széchenyi-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa

A rákkutatás, a daganatellenes szerek és a sebészeti onkológia terén végzett sokoldalú munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként.

Dr. Bod Péter Ákos, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára

A gazdaságpolitika terén végzett több évtizedes sokirányú tudományos, oktató-nevelő munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Dr. Boross Imre, nyugalmazott ügyvéd

A magyarországi demokratikus átalakulásban és a demokratikus magyar jogállam megteremtésében játszott kiemelkedő szerepéért, életútja elismeréseként.

Dr. Csókay András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház idegsebészeti osztályvezető főorvosa

A magyar népegészségügyért végzett áldozatos munkájáért, az általa meghonosított, korszakújító, új műtéti megoldásokat kifejlesztő munkássága elismeréseként.

Frank Dreves, az AUDI AG Igazgatótanács tagja

Az AUDI AG győri gyára fejlesztése, illetve az ezzel összefüggő munkahely-teremtő beruházás, a magyarországi felsőoktatással való együttműködés kiépítése terén végzett tevékenysége elismeréseként.

Dr. Entz Béla, Állami-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete nyugalmazott tudományos főmunkatársa

Nemzetközileg is nagyra becsült hidrobiológiai kutatásaiért, oktatói és tudományos ismeretterjesztői tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként.

Fekete Gábor, Széchenyi-díjas ökológus, botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatóprofesszora

A növényökológia, a vegetációtan és a természetvédelmi biológia területén végzett több évtizedes értékteremtő munkássága, tudományos, tudománypolitikai, szakmai-közéleti, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként.

Hans Kaiser, volt miniszter, a Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti képviselete vezetője

A széleskörű magyar-német kapcsolatok fejlesztése terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

Dr. Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze

A közérdeklődésre számot tartó, kiemelkedően bonyolult tényállású és jogi megítélésű ügyekben folytatott nyomozások során nyújtott teljesítménye, továbbá eredményes ügyészi és vezetői pályafutása elismeréseként.

Kiss Imre, a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. vezérigazgatója, helyette leánya, Kiss Katalin

Számtalan művészeti érték megjelenítéséhez hozzájáruló Intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.

Klinghammer István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar egyetemi tanára

A magyar kartográfia terén végzett több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, térképész-utánpótlás nevelői, egyetemvezetői, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Dr. Korzenszky Richárd Miklós, a Tihanyi Bencés Apátság vezetője

Tudományos és közéleti munkássága, értelmiségnevelő tevékenysége, életútja elismeréseként.

Lapis Károly, Széchenyi-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusa

Az elektronmikroszkópos vizsgálatok daganatkutatási célokra történő széleskörű alkalmazásának bevezetéséért, határainkon túl is számon tartott tudományos, kutatói és egyetemvezetői tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként.

Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke

Lelkipásztori és egyházvezetői tevékenysége, életútja elismeréseként.

Pásztor Emil, Széchenyi-díjas idegsebész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet professor emeritusa

Több évtizedes, az agyi vérkeringés és az idegsebészet terén végzett új műtéti technikákat bevezető, nemzetközileg is számon tartott tudományos, oktatói, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként.

Dr. Szendi József, nyugalmazott veszprémi érsek

Papnevelői, egyházkormányzati tevékenységéért, az igazságért való bátor kiállásáért, példaértékű életútja elismeréseként.

 

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 14-én a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést adta át Jan Janků volt politikai fogolynak, gróf Esterházy János magyar parlamenti képviselő egykori cseh fogolytársának, a politikus születésének 110. évfordulóján tartott megemlékezésen a Parlamentben.
 

Orbán Viktor miniszterelnök 2011. március 17-én a Parlamentben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki Gelsey Vilmost, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnökét, az Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítvány létrehozásáért, a magyar közoktatás színvonalának emelése érdekében végzett sokoldalú, támogató tevékenysége elismeréseként.

 
Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. augusztus 22-én kolozsvári látogatása során az alábbi kitüntetést adta át:

Dr. Dávid László mérnök, a SAPIENTIA–Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, egyetemi tanár a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést kapta az önálló erdélyi magyar felsőoktatás intézményes és szakmai feltételeinek megteremtése érdekében végzett munkássága, oktató-nevelő, tankönyírói és publikációs tevékenysége elismeréseként.


Kövér László házelnök 2012. szeptember 7-én a Parlamentben átadta Jari Vilén, Budapestről végleg távozó finn nagykövetnek a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, a magyar-finn kapcsoatok fejlesztése, az együttműködés új lehetőségeinek feltárása, a magyarországi finn befektetések előmozdítása és a két ország állampolgárai közti jó viszony gazdagítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

 

Fotók: Botár Gergely és Pelsőczy Csaba