Nemzetgazdasági Minisztérium

- KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA -


Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr

az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója,
nemzeti ünnepünk alkalmából

2017. március 13-án adta át a Nemzetgazdasági Minisztérium elismeréseit.


Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült

TÓTH ISTVÁN, a makói Váll-Ker Kft. igazgatója
Makó város gazdasági és vállalkozói életének fellendítését elősegítő sokoldalú vezetői és támogatói tevékenysége elismeréseként.


Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült


GYARAKI JÓZSEF, a REGIO Játékkereskedelmi Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője

A magyar játékkereskedelem folyamatos fejlesztése és a hazai gyártók piacképességének fenntartása érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként.


JOERG BAUER, a General Electric Hungary elnöke

A magyar-német gazdasági kapcsolatok erősítését és a hazai befektetések ösztönzését szolgáló példaértékű vállalatvezetői tevékenységéért.


JUHÁSZ JÁNOS, a csengeri Szamos Cipőipari Kft. ügyvezető igazgatója

A magyar cipőgyártás innovatív fejlesztése mellett a helyi gazdasági élet élénkítését is szolgáló, sikeres vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként.


Dr. SIMONYI SÁNDOR, a TRIGON Electronica Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézetének címzetes docense

A műszaki kutatás-fejlesztés és megvalósítás területén, elsősorban a járműautomatikai rendszerek fejlesztésében és gyártásában kiemelkedő, ugyanakkor a vállalati és egyetemi tudás ipari hasznosítására is nagy hangsúlyt fektető, magas színvonalú munkájáért.


MOLITÓRISZ KÁROLY, az Univer-Product Zrt. vezérigazgatója

Magyarország gazdasági életében meghatározó jelentőségű, a hazai élelmiszeripar folyamatos fejlődését szolgáló vállalatvezetői munkája elismeréseként, aki külföldi tartózkodása miatt kitüntetését későbbi időpontban veszi át.


Varga Mihály miniszter úr a Magyar Gazdaságért díjat adományozta


AUGUSZT JÓZSEF, cukrászmester, az Auguszt Cukrászda üzemeltetője

Az Auguszt Cukrászda üzemeltetése során nyújtott több mint 4 évtizedes, a családi hagyományokat megőrző és továbbfejlesztő példaértékű munkájáért.
 

GELENCSÉR LÁSZLÓ, a Geli Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

A fenyőbútorok kis- és nagykereskedelmével foglalkozó családi vállalkozás működtetése és folyamatos fejlesztése során nyújtott tevékenységéért.


TÓBIÁS GYÖRGY, a Tóbiás Optika ügyvezetője

A műszer és szemüvegoptika gyártása terén hosszú időn át végzett innovatív munkája elismeréseként.

 
PÁSZTOR SÁNDOR, a Mályi-Glass Kft. ügyvezető igazgatója

A legkorszerűbb üvegipari technológiák Magyarországon és több kelet-közép európai országban történő meghonosítása érdekében végzett tevékenységéért.


HAJDÁRNÉ MOLNÁR KATALIN ELVIRA, a dorogi PEMÜ Zrt. elnök-vezérigazgatója

A PEMÜ Műanyagipari Zrt. és a Magyar Műanyagipari Szövetség élén végzett kimagasló munkájáért és a hazai műanyagiparban betöltött meghatározó szerepéért.


DR. MARKOVSZKY GYÖRGY, a veszprémi Realit Zrt. vezérigazgatója

A Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként végzett munkájáért és a Csopak-Tája Termelőszövetkezet – több állami elismeréssel is értékelt – irányításáért.


MAROSI JÓZSEF, okleveles vegyészmérnök, textilipari szakmérnök, tanár

A textilipari oktatás és iparfejlesztés területén folytatott több évtizedes eredményes munkásságáért.


Lónyay Díjban részesült


TÓTH PÉTER, az Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály főosztályvezető-helyettese

DR. KOVÁCS ATTILA, a Jövedelemadók és Járulékok Főosztály adóügyi ügyintézője

BELLA VIOLETTA, a Fejezeti Költségvetési Főosztály költségvetési szakreferense

KISSNÉ BENCZE KATALIN, a Munkaerőpiaci Programok Főosztály osztályvezetője

SOÓS LÁSZLÓ, a Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály osztályvezetője

LENDVAI EDIT, a Nyugdíjbiztosítási Főosztály nyugdíjbiztosítási szakreferense

KLENNER GÁBOR, az Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály osztályvezetője
 
KISS GÁBOR, a Költségvetési Összefoglaló Főosztály közigazgatási tanácsadója

KAJDI LÁSZLÓ, az Egészségügyi és Szociális Főosztály foglalkoztatáspolitikai tervezési referense

DR. ANDRÁSI JÁNOS ANTALNÉ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának osztályvezetője

DR. VASS ÁGNES, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának osztályvezetője
      
KRAUSZ BÉLA, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója

LENGYEL FERENCNÉ, a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Főosztályának főosztályvezetője

IZSA JENŐ, a Magyar Államkincstár Informatikai Üzemeltetési Főosztályának osztályvezetője

DR. MIKLÓS-MOLNÁR MARIANNA, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság módszertani főigazgató-helyettese

DR. KESZTHELYI ZITA, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság titkárságvezetője


Miniszteri elismerő oklevélben részesült


CSÉP GYÖNGYI, a Számviteli és Felügyeleti Főosztály számviteli szakreferense

DR. KISS ZOLTÁN, a Jövedelemadók és Járulékok Főosztály osztályvezetője

DR. ILLÉS-HAJDU EMESE, a Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály általános forgalmi adóügyi szakreferense

SZABÓ ILDIKÓ KATALIN, az Ellenőrzési Főosztály belső ellenőre

HORVÁTHNÉ LADÁNYI ERIKA, a Fejezeti Költségvetési Főosztály titkárnője

HUGYIK BÉLA, az NFA Pénzügyi Főosztály osztályvezetője

MARTINNÉ SIMON EDIT ERZSÉBET, az Intézményi Gazdálkodási Főosztály kontrolling referense

DR. RÁCZ TAMÁS, a Jogi és Koordinációs Ügyekért Felelős Államtitkárság titkárságvezető főosztályvezetője

WENTZEL GABRIELLA, a Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály EURES-tanácsadója

DR. TÓTH ERZSÉBET, a Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály kiemelt jogi szakreferense

KOPCSÁNDI GÉZA, a Munkavédelmi Főosztály munkafelügyeleti referense

MOLNÁR ZSUZSA, a Képzésfejlesztési és Intézményfelügyeleti Főosztály intézményfelügyeleti referense

MENYHÉRT DÁVID LÁSZLÓ, a Közszolgáltatási, Közüzemi Költségvetési Főosztály kiemelt energetikai ágazati szakreferense

GYÖRGY-RESTÁS ÉVA, az Oktatási, Kulturális és Tudománypolitikai Költségvetési Ügyek Főosztálya EMMI költségvetési referense

MÁTYUS ESZTER KATALIN, a Közszolgáltatási, Közüzemi Költségvetési Főosztály szakreferense

KOVÁCSNÉ NAGY ADRIENN, az Államháztartási Szabályozási Főosztály államháztartási számviteli szakértője

KISS GYÖNGYIKE, a Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya tárcaelőadója

BOZSIK ANDREA, a Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya tárcaelőadója, az oklevelet egy későbbi időpontban veszi át.

ERDÉLYI BALÁZS, a Makrogazdasági Főosztály pénzpiaci elemzője


BALOGH SZILVIA ZSUZSANNA, a Nemzetközi Pénzügyi Főosztály versenyképességi elemző szakreferense

ÓCSAI ISTVÁNNÉ, a Pénzügyi Szabályozási Főosztály titkárnője

NAGY ILDIKÓ, az Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály asszisztense, aki az elismerést egy későbbi időpontban veszi át.

MAGYAR LIVIA, a Pénzügyi Szabályozási Főosztály hitelintézeti szanálási referense

JÁNOSI ANNA MAGDOLNA, a Makrogazdasági Főosztály titkársági asszisztense

MEDGYESI ÁDÁM, a Kiemelt Vállalati Kapcsolatok Főosztály kiemelt vállalati kapcsolattartó szakreferense

Dr. MICZÁN PÉTER, a Kereskedelmi Főosztály kereskedelmi szakreferense

VANCSISINNÉ SZLOVÁK GABRIELLA, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Főosztály nemzetközi referense

KŐSZEGI CSENGE, a Versenyképességi Főosztály versenyképességi elemző szakreferense

ÁMON ADRIENN, a Sajtó és Kommunikációs Titkárság koordinátora

HUSZÁR RICHÁRD, a Regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárság Programvégrehajtási Főosztályának főosztályvezetője

KOVÁCS ÖRS, a Gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság Pályázatkezelési Főosztályának főosztályvezető-helyettese

MÓRICZ ÁDÁM IMRE, a Területfejlesztési Tervezési Főosztály területfejlesztési referense

PUSZTA JÁNOS, ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Rendészeti Főosztály főosztályvezető-helyettese

HEGEDŰS SZABOLCS, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Fejezeti és Irányítási Főosztály főosztályvezetője

BENCZE JUDIT MAGDOLNA, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vezetőjének tanácsadója

Dr. DENCSŐ ISTVÁNNÉ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály osztályvezetője

Dr. KARÁCSONI-PEJ MELINDA, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetője

Dr. KÓSA GÁBOR, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága Ellenőrzési Igazgatóság igazgatóhelyettese

MISKOLCZINÉ dr. LENGYEL KATALIN, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jogi és Koordinációs Főosztály osztályvezetője

PAPP EDIT MÁRIA, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Bevallási Főosztály főosztályvezető-helyettese, elismerését egy későbbi időpontban veszi át

TORDA CSABA, dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztály főosztályvezetője

Dr. KELEMEN LÁSZLÓ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatkezelési és Kiválasztási Főosztály főosztályvezető-helyettese

PINTÉR ANDORNÉ, a Magyar Államkincstár Intézményi Gazdálkodási Főosztály osztályvezetője

Dr. KUTYEJ LAJOS, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának osztályvezetője

HIDVÉGI GÁBOR ZOLTÁNNÉ, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának osztályvezetője

SCHULMANN ZOLTÁNNÉ, a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának osztályvezetője

KÁROLY RÓBERTNÉ, a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságának illetmény-számfejtési ügyintézője

KOVÁCS DÓRA, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési és Közigazgatási Támogatásokat Ellenőrző Igazgatóság igazgató-helyettese

VÁRADY CSABA, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Kormányzati Logisztikai Igazgatóságának főosztályvezetője

ISPÁNY JUDIT, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási referense

Dr. SZEGŐ JÓZSEF, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Akkreditálási Főosztály főosztályvezetője

KÉSHEGYI LÁSZLÓ, az Ipartestületek Országos Szövetsége Vác és Vidéke Ipartestület titkára

SEFCSIK BÉLA BENEDEK, az Ipartestületek Országos Szövetsége tagja, egyéni vállalkozó, az Újpesti Ipartestület elnöke

SIMSIK IMRÉNÉ, az Ipartestületek Országos Szövetsége sajtófőnöke

ÖLLER GYÖRGY, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja, egyéni vállalkozó