Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából március 15-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából


a MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adta át

a finn-magyar kulturális kapcsolatok építése és a finnugrisztikai kutatások terén elért kiemelkedő teljesítménye elismeréseként
Csepregi Mártának,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyetemi docensének, tanszékvezetőnek;a jogtudomány területén végzett több évtizedes sokoldalú szakmai tevékenysége, eredményes oktató, publikációs és szakmai-közéleti munkája elismeréseként
dr. Kecskés László Andornak,
az MTA levelező tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke tanszékvezető. egyetemi tanárának, dékánnak;egyedülálló szakmai tevékenysége, a társadalom javát szolgáló és a fiatal tehetségek támogatása érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Kováts Balázs László
vegyészmérnöknek, atomerőmű szakmérnöknek, címzetes egyetemi docensnek;példaértékű, magyar és angol nyelven is magas szakmai hozzáértéssel végzett, kimagasló kutatói és oktatói pályafutása elismeréseként
dr. Lázár Györgynek,
a Szegedi Tudományegyetem Kórélettani Intézete professzor emeritusának;a magyar jogtörténet fejlesztésében betöltött szerepe és a közjegyzőség érdekében kifejtett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Rokolya Gábor
közjegyzőnek;
példaértékű szakmai munkája és innovatív kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Rovó László Róbertnek,
a Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikája tanszékvezető egyetemi tanárának;kimagasló szakmai tevékenysége, építészeti fejlesztései elismeréseként
Salamin Ferenc
Ybl Miklós-díjas építésznek, az Axis Építésziroda Kft. vezető tervezőjének;a magyarországi autógyártási beruházások elősegítése és támogatása érdekében végzett munkája, valamint Szentgotthárd és térsége oktatási, kulturális és sportéletének fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréseként
Solt Tamásnak,
az Opel Szentgotthárd Kft. igazgatójának;több évtizeden át mély elhivatottsággal és széleskörű szakmai felkészültséggel végzett ügyészi munkája elismeréseként
dr. Szeri László
nyugalmazott ügyésznek;közel öt évtizedes lelkiismeretes ügyvédi munkája és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szomszéd Károlynak,
a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara elnökének;a vajdasági magyar ifjúság keresztény szellemiségű nevelése és támogatása érdekében kifejtett több évtizedes fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Utasi Jenőnek,
a tóthfalusi és oromi egyházközségek plébánosának, a Tóthfalusi Egyházi Oktatói Nevelő Központ vezetőjének;
 

a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adta át

a tokaji borvidék fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Áts Károlynak,
a Tokaj Kereskedőház Zrt. főborászánaka Budapesti Ügyvédi Kamara Etikai Bizottságának elnökeként az ügyvédi kar etikus működésének biztosítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Galli István Lászlónak,
a Galli Ügyvédi Iroda vezetőjének, a Budapesti Ügyvédi Kamara Etikai Bizottsága elnökének, a  Széchenyi István Egyetem címzetes docensének;több évtizedes kiemelkedő ügyvédi munkája és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kertész József Miklósnak,
a Szegedi Ügyvédi Kamara elnökéneka Pécsi Ügyvédi Kamara elnökeként, valamint a megye különböző jogász-szervezeteiben végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Leposa Marianna Juditnak,
a Pécsi Ügyvédi Kamara elnökének;a magyar-német civil társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért, a németországi magyarság összetartásában szerzett jelentős érdemeiért
Szily Ádámnak,
a Hamburgi Magyarok Egyesülete volt elnökének;a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház főigazgató-helyetteseként folytatott három évtizedes orvos-szakmai, orvos-vezetői és minőség-menedzseri tevékenysége elismeréseként
dr. Tölgyes Annának,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet főigazgató-helyettesének;kiemelkedő ortopédiai és traumatológiai kutatói, oktatói és gyógyítói eredményei elismeréseként
dr. Tunyogi Csapó Miklósnak,
a Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézete Ortopédiai Klinikai Tanszéke egyetemi adjunktusának;a magyar vasútijármű-gyártás újjáélesztése, valamint a vasúti közlekedés és járműfenntartás terén elért sikerei elismeréseként
Zaránd Györgynek,
a MÁV-Start Zrt. értékesítési igazgatójának;
 

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adta át

a színészi munka feltételeinek javításáért, a szolnoki színjátszás felvirágoztatásáért, valamint a példamutató és eredményes intézményi gazdálkodásért
Bor Zoltánnak,
a Szolnoki Szigligeti Színház produkciós igazgatójának;a magyar népművészet, népi fazekasság terén végzett több évtizedes kimagasló alkotómunkájáért, különösen a nádudvari fekete kerámiának a több évszázados hagyományokat megtartó, funkcionális megújításáért és ismertté tételéért
Fazekas Lajosnak,
a Nádudvari Fazekas Ház fazekasának;a magyar újkori történeti muzeológia kialakításáért, a magyar múzeumügy fejlesztéséért és a nemzeti kultúra gyarapításáért végzett négy évtizedes munkája elismeréseként
Fűrészné Molnár Anikó
történész-muzeológusnak, a Tatabányai Múzeum nyugalmazott címzetes igazgatójának;a magánjogi kodifikáció területén szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként
dr. Nemes Andrásnak,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs Főosztálya Polgári Jogi Kodifikációs Osztálya nyugalmazott szakmai tanácsadójának;példamutató nevelőmunkája, valamint a tehetséggondozás területén folytatott tevékenysége elismeréseként
Nikolényi Gábornak,
a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma nyugalmazott tanárának;a közjog terén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói munkája, valamint a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Pásztorné dr. Erdős Éva
egyetemi docensnek, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara intézeti tanszékvezetőjének, egyetemi docensnek, fejlesztési és gazdasági dékánhelyettesnek;a Weöres Sándor centenáriumi év programsorozatának megvalósításában irodalomtörténészként végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Steinert Ágota
irodalomtörténésznek, nyugalmazott szerkesztőnek;több évtizedes újságírói munkássága, valamint a természeti környezetet hitelesen bemutató szerkesztői-rendezői munkája elismeréseként
Szegedi Lászlónak,
a Veszprém Televízió igazgató-főszerkesztőjének;a csángóság fennmaradása és a csángó kultúra érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Szőcs Annának,
a Konzultánia Kft. konferencia- és rendezvényszervezőjének;
 

a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adta át

a Durbani Magyar Kör elnökeként a helyi magyarság nemzeti, kulturális és nyelvi identitásának megőrzése terén végzett tevékenysége, valamint közösségi életének fellendítése érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
Jeneyné dr. Link Erzsébetnek,
a dél-afrikai Durbani Magyar Kör elnökének, nyugalmazott vegyészmérnöknek;
 

a MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adta át

a katonai hagyományőrzés területén, a honvédelem és Jász-Nagykun-Szolnok megye hadtörténetének megismerése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Udovecz Györgynek,
a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma előadójának, a „Szolnok” Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány és a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadkultúra Alapítvány alapító elnökének.