Igazságügyi Minisztérium

- KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA -


Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter

az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15-e nemzeti ünnepünk alkalmából
átadta az Igazságügyi Minisztérium elismeréseit.
 


A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adta át


közel négy évtizedes, példaértékű hivatástudattal végzett közjegyzői munkája, valamint aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Bartha Béláné dr. Farkas Margit, nyugalmazott közjegyző, a Szegedi Közjegyzői Kamara tiszteletbeli elnöke részére;


az Árpád-kortól a kora újkorig terjedő időszak jogtörténetével kapcsolatos kutatásai mellett a nagy magyar jogtörténész generáció életművének ápolása terén is meghatározó tudományos tevékenysége, valamint több évtizedes, iskolateremtő tanári pályája elismeréseként

dr. Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére;


a magyar jogállamiság, a Történeti Alkotmány és az ártatlanul meghurcoltak érdekében végzett kitartó és megalkuvásmentes munkája elismeréseként

dr. Zétényi Zsolt, jogász, a Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja és volt elnöke, a Nemzeti Társaskör tiszteletbeli elnöke részére;a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adta át


számos jogszabály kodifikációját magába foglaló jogászi és a régióban meghatározó szakmai közéleti tevékenysége, valamint a magyar-szlovák együttműködést egy jogi szakszótár megírásával segítő munkája elismeréseként
  
dr. Cserba Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja részére;


a családjog egyik legelismertebb hazai szakértőjeként végzett tudományos és oktatói munkája, valamint a polgári perrendtartásról szóló törvény kodifikációja során a családjogi perek szabályainak kidolgozása terén végzett értékes tevékenysége elismeréseként

dr. Kőrös András, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja részére;


a magyar jogászképzés fejlődését szolgáló több mint két évtizedes oktatói, valamint nemzetközi és hazai szinten is elismert tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként

dr. Sándor István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének habilitált egyetemi docense részére;


a szerződési jog területén végzett kutatásai mellett az információs társadalommal összefüggő jogi kérdések, főként az elektronikus kereskedelemmel és ügyintézéssel foglalkozó jogalkotási folyamatok, valamint ezen témakörök egyetemi oktatásba való bevezetése terén meghatározó munkája elismeréseként

dr. Verebics János, egyetemi docens, a Páneurópa Jogász Unió elnökhelyettese és Európai Magánjogi Szekciójának vezetője, a Magyar Jogász Egylet Civilisztikai Szakosztályának elnöke részére.Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter

a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III.3.) IM rendelet alapján

a Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének oktatója, szakmai konferenciák előadója és szervezője. A Cégbírák Országos Egyesületének elnökeként elhivatottan munkálkodik a gazdasági jogterület fejlesztésén és a jogalkalmazás egységesítésén. Számos szakmai lap (Céghírnök, Ítélőtáblai Határozatok, Bírósági Döntések Tára) szerkesztője. Több évtizedes példamutató bírói tevékenységének, valamint a társasági és cégjogi területet érintő kodifikációban végzett munkájának elismeréseként

dr. Gál Juditnak, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének

Deák Ferenc-díjat;


a Horváth és Jakab ügyvédi iroda vezetője, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi főmegbízottja, hat cikluson keresztül, 24 évig a Budapest-Északi Református Egyházmegye jogtanácsosa, a Magyar Távirati Iroda Kuratóriumának volt tagja. Kimagasló szakmai tudáson alapuló több évtizedes ügyvédi és értékes kamarai vezetői munkája elismeréseként
dr. Horváth Györgynek, a Horváth és Jakab Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédjének

Deák Ferenc-díjat;


az európai uniós jog magyar nyelvi változatának és magyar terminológiájának kialakítása terén végzett munkája meghatározó eleme az uniós és a magyar jog harmonizációjának. A nemzetközi magánjog és az Európai Unió gazdasági jogának területén végzett kiemelkedő színvonalú oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként


dr. Somssich Rékának, habilitált egyetemi docensnek, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, dékánhelyettesének

Moór Gyula-díjat,


volt országgyűlési képviselő és belügyminiszter, a Független Jogász Fórum alapító tagjaként és első választott vezetőjeként a rendszerváltoztatás jogi kereteinek kidolgozásában és megteremtésében szerzett érdemeire tekintettel

dr. Kónya Imrének, a Kónya Ügyvédi Iroda ügyvédjének

Isépy Tamás Emlékérmet

adományozott.Huzamos időn át végzett szakmai munkája, valamint az Igazságügyi Minisztérium eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerzett érdemei elismeréseként

Miniszteri Elismerő Oklevelet


dr. Bánki Andrea Erzsébetnek, a Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezetőjének, főosztályvezetőjének, közigazgatási főtanácsadójának;

dr. Bencze Andreának beosztott bírónak, a Parlamenti Államtitkári Kabinet jogi szakreferensének;

dr. Chladek Ritának, a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály Polgári Jogi és Nemperes Eljárásjogi Kodifikációs Osztály osztályvezetőjének;

dr. Daragóné dr. Szombathelyi Zsófiának, a Közszolgálati Kodifikációs és Koordinációs Főosztály főosztályvezetőjének, közigazgatási főtanácsadónak;

dr. Hajas Barnabásnak, a Speciális Ügyek Főosztálya főosztályvezetőjének;

Hágelmann-né Miksi Emesének, az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája képzési szakügyintézőjének;

dr. Jónás Béla Zsoltnak, a Közigazgatási Államtitkári Titkárság titkárságvezető-helyettesének, főosztályvezető-helyettesnek;
Kajetán Ildikónak, az EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály nyugalmazott titkársági referensének;

dr. Simon Ákosnak, a Jogszabály-előkészítés Összehangolásáért és Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Törvény-előkészítési Koordinációs Osztály főosztályvezető-helyettesének, szakmai főtanácsadójának;

dr. Sperka Kálmánnak, az Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya Szakmai Elemző Osztály jogi szakreferensének;

dr. Váradi Ágnesnek, az  Alkotmányjogi Főosztály Közjogi Elméleti Osztály szakmai tanácsadójának, jogi szakreferensének;

dr. Vincze-Csapó Emesének, a Jogszabály-előkészítés Összehangolásáért és Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Közigazgatási Eljárásjogi Kodifikációs Osztály jogi szakreferensének;

dr. Vitvindics Máriának beosztott bírónak, a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály
Peres Eljárásjogi Kodifikációs Osztály osztályvezetőjének

adományozott.