Honvédelmi Minisztérium

A Honvédelmi Minisztérium kitüntetései az 1848/49-es Forradalm és Szabadságharc Évfordulója, 2016. március 15. alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke
Nemzeti Ünnepünk, 2016. március 15-e alkalmából

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
NAGY JÓZSEF dandártábornok 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese részére;

a jogi és igazgatási területen végzett közel három évtizedes szakmai és vezetői munkája, valamint jelentős tudományos és publikációs tevékenysége elismeréseként
DR. PAP GYULA ezredes 
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Jogi, Igazgatási és Repülésbiztonsági Osztály, osztályvezetője részére;

három évtizedes katonai szolgálata alatt a logisztika szakterületén végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként
PIROS OTTÓ ezredes 
a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ parancsnoka részére;

két évtizedes katonai szolgálata alatt végzett elkötelezett és kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
DR. RUSZIN ROMULUSZ ezredes 
a Honvéd Vezérkar, Hadműveleti Csoportfőnökség, megbízott csoportfőnöke részére;

három évtizedes katonai szolgálata, valamint a migrációs helyzet okozta különleges feladatok megoldásában végzett kiemelkedő szakmai és katonai vezetői munkája elismeréseként
SÁNDOR TAMÁS ezredes 
a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezred parancsnoka részére;

a honvédelem ügyének népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként
SZABÓ ANDRÁS ezredes 
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Parancsnoki Iroda, irodavezetője részére.

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

közel négy évtizedes katonai szolgálata során magas felkészültséggel és a honvédelem ügye iránti példás elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként
DR. VARGA BÁLINT alezredes 
a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezred törzsfőnöke részére

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

az '56-os kivégzettek és börtönbüntetést elszenvedettek emlékének ápolását szolgáló, odaadó tevékenysége elismeréseként
TIHANYI LÁSZLÓ ERNŐ úr 
a Szigethy Attila Alapítvány volt kuratóriumi elnöke, a Szigethy Attila Társaság volt elnöke részére

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

a magyar légierő állományában, valamint a hazai árvízvédelem terén végzett magas szintű munkája elismeréseként
PELCZÉDER GYULA JÓZSEF alezredes 
a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, Felderítő Főnökség, főnöke részére;

a tömeges bevándorlás okozta feladatokra vezényelt katonák lelki gondozása terén végzett odaadó szolgálata elismeréseként
TAKÁCS TAMÁS alezredes 
a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség, kiemelt vezető tábori lelkésze részére;

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a személyét ért meghurcoltatás ellenére tanúsított bátor helytállása, valamint a forradalom eszmeiségét éltető tevékenysége elismeréseként
DR. CSANK ISTVÁN úr 
nyugalmazott jogtanácsos részére

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

szolgálatteljesítése során, illetve nemzetközi és hazai gyakorlatokon végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
BORBÉNYINÉ DR. PUSZTAI ERZSÉBET alezredes 
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, Egészségügyi Központ parancsnoka részére;

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

magas színvonalú szakmai munkája, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelését segítő logisztikai feladatok ellátásában való közreműködése elismeréseként
RÁCZ MIHÁLY úr 
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, Helyőrségtámogató Parancsnokság, Bázis-üzemeltető Alosztály, Technikai Kiszolgáló Állomás, részlegvezetője részére

Magyarország honvédelmi minisztere
Nemzeti Ünnepünk, 2016. március 15-e alkalmából


Példaértékű katonai pályafutása, a Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében kifejtett kiemelkedően jelentős szolgálata, valamint kimagasló parancsnoki munkája és elhivatottsága elismeréséül,

HAZAI SAMU-ÉLETMŰDÍJAT
adományozott

LŐRINCZ KÁLMÁN nyugállományú vezérezredesnek


Példaértékű katonai pályafutása, a Honvédségben folyó közelharcoktatás magas színvonalának megteremtése érdekében kifejtett kiemelkedően jelentős tevékenysége, valamint kimagasló munkája és elhivatottsága elismeréséül,

HAZAI SAMU-ÉLETMŰDÍJAT
adományozott

FURKÓ KÁLMÁN nyugállományú ezredesnek


Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül,

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL
BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT ARANY FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA

BAGYURA ZOLTÁN alezredesnek
 
MÉSZÁROS JÓZSEF alezredesnek


 
A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL ARANY FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZZA

ANTAL LÁSZLÓ ISTVÁN ezredesnek
 
FODOR PÉTER ezredesnek 

FODOR TIBOR ATTILA ezredesnek
 
KISS RÓBERT ezredesnek 

BUCSÁK GYŐZŐ alezredesnek 

GRÓCZ DÉNES alezredesnek 

NAGY TAMÁS alezredesnek 

DR. SZABÓ PÉTER ISTVÁN alezredesnek
 
ZSIBORÁS RÓBERT alezredesnek 

TÓTH BARNABÁS GÁBOR őrnagynak

 

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL EZÜST FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA

CSINGA MIHÁLY ezredesnek
 
DR. CSÁNYI IMRE FERENC alezredesnek
 
PRINCZ ZSOLT alezredesnek 

DR. HABIL. SZELEI ILDIKÓ alezredesnek 

TÓTH ERZSÉBET ILONA alezredesnek
 
MOLNÁR SZABOLCS őrnagynak 

NYUL BEÁTA KATALIN  őrnagynak 

FARKAS LÁSZLÓ századosnak 

FEKETE ENIKŐ századosnak 

TIGYI ISTVÁN ZSOLT főtörzszászlósnak
 
LAKOS ZOLTÁN törzszászlósnak 

PINCZÉSNÉ LÁZÁR MÓNIKA törzszászlósnak 

KOVÁCS ÉVA zászlósnak 

TELEGDI MÓNIKA zászlósnak 

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL BRONZ FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA

SZÉP KÁROLY alezredesnek 

BÁLINTNÉ DR. PÁLINKÁS PATRÍCIA NÓRA őrnagynak 

BARABÁS ATTILA őrnagynak 

BIHARI SÁNDOR őrnagynak 

POGONYI JÓZSEF őrnagynak 

MIKLÓS MELINDA századosnak 

PÁLÓCZYNÉ BERENA KATALIN ÉVA századosnak 

SZEKSZIUSNÉ DR. SZŰCS SZABINA századosnak 

TÓTH RICHÁRD századosnak 

SZUHÁR GYÖRGY főhadnagynak 

DR. VOGEL DÁVID főhadnagynak 

BACSKAI ISTVÁN hadnagynak 

BANIZS ADRIENN zászlósnak 

BORICS TAMÁS zászlósnak 

KIRCSÁK MIKLÓS zászlósnak 

KONDOR-GAÁL ZSUZSANNA zászlósnak 

KOVÁCS KRISZTIÁN zászlósnak 

LAKATOS JÁNOS zászlósnak 

SIMSIK GYÖRGY zászlósnak 

SZABÓNÉ KISS IRÉN KATALIN zászlósnak 

BALOGH CSABA főtörzsőrmesternek 

BARTHA GÁBOR JÓZSEF főtörzsőrmesternek 

BENEDEK HENRIK SÁNDOR főtörzsőrmesternek 

KESZTYŰS ATTILA főtörzsőrmesternek 

KORMOS JÁNOS főtörzsőrmesternek 

OLÁH JÓZSEF főtörzsőrmesternek 

SZABADKAI ISTVÁN főtörzsőrmesternek
 
POTZAUF BALÁZS őrmesternek 

KANDI ANTAL szakaszvezetőnek 

A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA

DR. GYARMATI LÁSZLÓ ISTVÁN közalkalmazottnak
 
DR. KIRÁLY LÁSZLÓ ANDRÁS közalkalmazottnak


 
A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
I. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA

NYÚL ISTVÁN közalkalmazottnak 

A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
II. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA

DR. TAKÁCS JUDIT kormánytisztviselőnek
 
TAKÁCSNÉ DR. MADARAS ANNA kormánytisztviselőnek 

HERCZNÉ VIDA VIKTÓRIA közalkalmazottnak 

KOVÁCS JÓZSEFNÉ közalkalmazottnak 

A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
III. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA

DR. RAFFAY BÁLINT kormánytisztviselőnek
 
CSÁNYI ATTILÁNÉ közalkalmazottnak 

FÁBIÁNNÉ MOLNÁR SÁRA közalkalmazottnak 

GÓG JÁNOSNÉ közalkalmazottnak 

HAJNALNÉ RADICS ÁGNES közalkalmazottnak 

KECZELINÉ HORVÁTH ÉVA közalkalmazottnak 

MOLNÁRNÉ LÓTOS TERÉZ közalkalmazottnak 

DR. NAGY DEZSŐ LÁSZLÓ közalkalmazottnak
 
PETŐ ÁGNES közalkalmazottnak 

TATAINÉ SZABÓ ÁGNES közalkalmazottnak 

KISS ISTVÁN JÓZSEF munkatársnak