Honvédelmi Minisztérium

Magyarország köztársasági elnöke

az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója.
március 15. nemzeti ünnepünk alkalmából
2017. március 14-én


A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
kitüntetés
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


a magyar sport nemzetközi és hazai hírnevének erősítését olimpikonok és katonasportolók felkészítésével szolgáló több évtizedes, kiemelkedő edzői és vezetői pályafutása elismeréseként

KUNSZT GÁBOR úr szakedző, sportvezető, a Budapesti Honvéd Sportegyesület volt ügyvezető elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnökségi tagja részére;

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


több mint három évtizedes katonai szolgálata során a Magyar Honvédség érdekében híradó szakterületen végzett, kimagasló szakmai és vezetői munkája elismeréseként

VASS SÁNDOR dandártábornok,
a Honvéd Vezérkar, Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség, csoportfőnöke részére;


több mint három évtizedes katonai szolgálata során a logisztika területén végzett példaértékű szakmai és vezetői munkája elismeréseként

SCHMIDT ZOLTÁN dandártábornok,
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai erők főnöke, parancsnok-helyettese részére;


a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében szakterületén végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként

BÖRCSÖK ANDRÁS ezredes,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére;


három évtizedes katonai szolgálata során a Magyar Honvédség érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként

DR. STICZ LÁSZLÓ ezredes,
a Honvéd Vezérkar, Haderőtervezési Csoportfőnökség, csoportfőnök-helyettese részére;


több mint három évtizedes katonai szolgálata, személyügyi területen végzett vezetői munkája, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével összefüggő feladatok ellátása során nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként

SZÍVOS ISTVÁN ezredes,
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, személyzeti főnöke részére.


A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
kitüntetés
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


a II. világháború után, illetve az 1956-os szabadságharcot követő megtorlások idején rendfokozatuktól politikai okokból megfosztott katonatisztek erkölcsi rehabilitációja érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

SZŐKE LÁSZLÓ úr,
a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának volt elnöke részére;

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


több mint három évtizedes katonai szolgálata során nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként

KISS NÁNDOR alezredes, 
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Légierő Hadműveleti és Kiképzési Főnökség, kiemelt főtisztje részére.

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása elismeréseként

BÁTOR FERENC alezredes, 
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, Művelettámogató Műszaki Zászlóalj (Hódmezővásárhely), zászlóaljparancsnoka részére;


a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként

DR. VIDA CSABA alezredes, 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére.

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
kitüntetés
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként

ALI ATTILA alezredes, 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére;

PÁNCZÉL KRISZTIÁN alezredes, 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére;


a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása elismeréseként

BUDAI JÁNOS ATTILA alezredes, 
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, törzsfőnök-helyettese részére.

Felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül,
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére –

2017. március 15-ei hatállyal

KINEVEZTE
DANDÁRTÁBORNOKKÁ


SIMON ATTILA JÁNOS EZREDEST,
a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinet főosztályvezetőjét, kabinetfőnököt;

MYSZÖGLÁD RÓBERT KÁROLY EZREDEST,
a Honvéd Vezérkar Vezérkari Titkárság, titkárságvezetőjét;

KAJÁRI FERENC EZREDEST,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Felderítő Csoportfőnökség, megbízott csoportfőnökét;

DR. TAMÁS RÓBERT EZREDEST,
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, orvos igazgatóját.

Magyarország honvédelmi minisztere
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 205. törvény rendelkezései alapján

2017. március 15-i hatállyal

ELŐLÉPTETTE
EZREDESSÉ


KÖNCZÖL FERENC alezredest, 
az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, ezredparancsnokát

NEMES TAMÁS alezredest, 
az MH Logisztikai Központ, törzsfőnökét

TAJTI NORBERT alezredest, 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Különleges Műveleti Főnökség, főnökét

POLYÁK ANDRÁS alezredest, 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, törzsfőnökét.


2017. március 15-i hatállyal
KINEVEZTE

az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Üzembentartási és Ellátási Főnökség, főnök beosztásba, ezzel egyidejűleg ELŐLÉPTETTE EZREDESSÉ

BELLOVICS PÁL ZOLTÁN alezredest,


az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Logisztikai Műveleti Főnökség, főnök beosztásba ezzel egyidejűleg ELŐLÉPTETTE EZREDESSÉ 

KISS LÁSZLÓ alezredest.

Nemzeti Ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából

a 2017. január 20-án történt olaszországi buszbaleset áldozatainak, illetve hozzátartozóinak nyújtott hatékony és gyors szakmai segítségét és támogatását megköszönve

a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
I. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


PROF. DR. PINTÉR LAJOS úrnak, 
az MH Egészségügyi Központ tanácsosának;

Debrecen megyei jogú város és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár közötti együttműködés erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
I. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


PAPP LÁSZLÓ úrnak, 
Debrecen megyei jogú város polgármesterének;


a több mint egy évtizede történt, 42 halálos áldozatot követelő repülőgép-szerencsétlenség emlékhelyének méltó gondozásáért
 
a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
I. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


LÉVAI ISTVÁN úrnak, 
Hejce község polgármesterének;

ROHÁLY GÉZA úrnak, 
Hejce község korábbi polgármesterének;

a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett, valamint a társadalmat szolgáló magas színvonalú és áldozatos kutató és oktató munkája során nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként

ELISMERŐ OKLEVELET
ezzel egyidejűleg
PÉNZJUTALMAT
ADOMÁNYOZOTT


DR. KERÉNYI TIBOR nyugállományú ezredesnek; 

a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül

MIGRÁCIÓS VÁLSÁGHELYZET KEZELÉSÉÉRT
SZOLGÁLATI JELET
ADOMÁNYOZOTT


KAJÁRI FERENC dandártábornoknak;

VASS SÁNDOR dandártábornoknak;

a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül

A TISZTI SZOLGÁLATI JEL
I. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA
30 ÉV UTÁN


SIMON ATTILA JÁNOS dandártábornoknak;

Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül,

a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL
BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT ARANY FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


IMRE ISTVÁN ezredesnek;

NAGY SÁNDOR ezredesnek;

RITLI JÁNOS ISTVÁN ezredesnek;

BÖCZ LAJOS LÓRÁNT alezredesnek;

a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL
ARANY FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA

BENEDEK ZOLTÁN alezredesnek;

SZABADOS JÁNOS JÓZSEF alezredesnek;

DR. TOPERCZER ISTVÁN alezredesnek;

TÓTH NORBERT alezredesnek;

VARGA ISTVÁN alezredesnek;

BRUNNER TAMÁS századosnak;

PASZTERCSÁK LÁSZLÓ törzszászlósnak;

a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL
EZÜST FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


BORSFÖLDI BALÁZS alezredesnek;

HORVÁTH JÓZSEF SÁNDOR alezredesnek;

KREÁCSIK ÁKOS őrnagynak;

MOLNÁR TIBOR ATTILA őrnagynak;

TARJÁNI ATTILA IMRE őrnagynak;

HAJNAL PÉTER századosnak;

KOPECZKY PÉTER századosnak;

BABOLCSAI TAMÁS JÓZSEF törzszászlósnak;

CSINCSI ZSOLT JÓZSEF törzszászlósnak;

HÁRSFA PÉTER zászlósnak;

GOMBKÖTŐ KÁROLY főtörzsőrmesternek;

SZŰCS TIBOR főtörzsőrmesternek;

a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL
BRONZ FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


HATVANI SZABOLCS őrnagynak;

HEGEDŰSNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA őrnagynak;

KOSZTYA KÁROLY ZOLTÁN őrnagynak;

KREZINGER ATTILA őrnagynak;

NYERGES CSABA őrnagynak;

PÁLNÉ DR. GERGELY ILDIKÓ őrnagynak;

DR. SZELEI ILDIKÓ őrnagynak;

DR. SZENDYNÉ HORVÁTH JULIANNA ZSUZSANNA őrnagynak;

VARGA ISTVÁN őrnagynak;

BOLESZA RÓBERT századosnak;

ROXIN ISTVÁN századosnak;

TAMÁS GERGŐ JÁNOS századosnak;

VAD NOÉMI századosnak;

SZABÓ ANDRÁS MIKLÓS főhadnagynak;

CZOMPÓNÉ DELI ZITA törzszászlósnak;

KOVÁCS ZOLTÁN zászlósnak;

MAKULA ATTILA zászlósnak;

MLCOCHNÉ KOVÁCS TERÉZIA zászlósnak;

MOLNÁR BEÁTA zászlósnak;

NAGY ZOLTÁN zászlósnak;

PUSKÁSNÉ ALGÁCS ERIKA zászlósnak;

BÍRÓ SÁNDOR főtörzsőrmesternek;

LÁDI ZSOLT főtörzsőrmesternek;

MARTYIN PÉTER főtörzsőrmesternek;

SZIKSZ LÁSZLÓ főtörzsőrmesternek;

a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
I. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


TÓTH IMRE főtanácsosnak;

DÁNNÉ SZARVAS MÁRIA főmunkatársnak;

TENKÉNÉ ILLÉS ERIKA közalkalmazottnak;

a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
II. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


NÉMETHNÉ DR. LIPPAI GIZELLA közalkalmazottnak;

a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM
III. FOKOZATÁT
ADOMÁNYOZTA


BILINCSI IRÉN kormánytisztviselőnek;

DR. FEHÉR ÁGNES kormánytisztviselőnek;

HŐS LAJOSNÉ munkatársnak;

BALOGHNÉ KOVÁCS SZILVIA közalkalmazottnak;

BALÁZS GYULA közalkalmazottnak;

BALTA KORNÉL JÓZSEF közalkalmazottnak;

DR. BERNÁT SÁNDOR IVÁN közalkalmazottnak;

BORKA SZILVESZTERNÉ közalkalmazottnak;

BÖJTHÉNÉ URBIN ELEONÓRA közalkalmazottnak;

CZÉGAI CSABA közalkalmazottnak;

KATONA BÉLA közalkalmazottnak;

KISS DÉNES LÁSZLÓ közalkalmazottnak;

TAKÁCSNÉ SZABÓ ERZSÉBET közalkalmazottnak;

VÁRKONYI ANDREA közalkalmazottnak;

a Nemzetközi Katonai Sporttanács által szervezett katonai mezei futóbajnokságon a Magyar Honvédség, illetve Magyarország képviseletében a női egyéniben a 2600 méteres távon elért első helyezése elismeréseként,

EMLÉKTÁRGYAT
ADOMÁNYOZOTT


BÖHM LILLA honvéd-tisztjelöltnek;

a női csapat által elért második helyezésük elismeréseként,

ELISMERŐ OKLEVELET
ADOMÁNYOZOTT


URHEGYI VIKTÓRIA főtörzsőrmesternek;
 
BÖHM LILLA honvéd-tisztjelöltnek;
 
SZABÓ TÍCIA honvéd-tisztjelöltnek.

A Honvéd Vezérkar főnöke

a Nemzetközi Katonai Sporttanács által szervezett katonai mezei futóbajnokságon a Magyar Honvédség, illetve Magyarország képviseletében a férfi csapat által elért negyedik helyezésük elismeréseként,

ELISMERŐ OKLEVELET
ADOMÁNYOZOTT


HONTI ATTILA hadnagynak;

KISHÁZI LÁSZLÓ hadnagynak;

SERES FLÓRIÁN hadnagynak;

GAJÓ PÉTER törzszászlósnak;

a sportolók felkészítésében nyújtott segítségük elismeréseként

ELISMERŐ OKLEVELET
ADOMÁNYOZOTT


RÓTH BALÁZS századosnak;

VASS TIBOR CSABA századosnak.