Földművelésügyi Minisztérium

- KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA -


Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója,
március 15. nemzeti ünnepünk alkalmából
2017. március 14-én adta át a Földművelésügyi Minisztérium elismeréseit.


A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adta át 8 személynek

1. Dr. Balla Gézának, a Wine Princess Kft. ügyvezető igazgatójának, a Határon Túli Magyar Borászok Egyesülete elnökének és alapító tagjának, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Kertészmérnöki Tanszék egyetemi adjunktusának,
a magyar borászati hagyományok megőrzése és az erdélyi borok nemzetközi elismertetése érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként,

2. Budai Ferencnek, a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának,
közel négy évtizedes oktatói, illetve eredményes iskolavezetői munkája, valamint a hazai szakképzési rendszer megújítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

3. Dr. Kemecsi Lajosnak, a Néprajzi Múzeum főigazgatójának, a Hungarikum Bizottság Kulturális Örökség Szakbizottsága elnökének,
sikeres intézményvezetői tevékenysége mellett a nemzeti értékek gyűjtése, illetve népszerűsítése iránti kivételes elhivatottsággal és szakmai felkészültséggel végzett munkája elismeréseként,

4. László Ferenc Csabának, a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes alapítójának, vezetőjének és koreográfusának, a nagyváradi Szigligeti Színház Nagyvárad Táncegyüttes koreográfusának,
a kárpát-medencei autentikus magyar népzene és néptánc hagyományainak továbbörökítése iránti elkötelezett gyűjtőmunkája, több évtizedes koreográfusi pályája, valamint a székelyföldi táncházmozgalom elindításában játszott meghatározó szerepe elismeréseként,

5. Magyar Józsefnek, a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. elnökének,
az agrárgazdaság területén végzett több évtizedes munkája, valamint a vállalat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fejlődését elősegítő eredményes cégvezetői tevékenysége elismeréseként,

6. Nagy Csaba tárogatóművésznek, a Rákóczi Tárogató Egyesület alapító elnökének,
a magyar zenei kultúra ápolása, valamint a hungarikumnak számító tárogató hangszer hazai és nemzetközi megismertetése iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként,  aki a kitüntetést később veszi át,

7. Oláh Csabának, a Vadászati Kulturális Egyesület elnökének,
az ember és a természet harmonikus viszonyán alapuló magyar vadászati kultúra nemes hagyományainak ápolását és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

8. Takács Zoltánnak, a mezőtúri TAKÖV Transz Hungária Kft. ügyvezető igazgatójának,
a település gazdasági fejlődését segítő sikeres vállalkozói, valamint a határon túli magyarság érdekében végzett támogató tevékenysége elismeréseként.

Miniszter Úr
a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést adta át 11 személynek


1. Adlovits Erzsébet kórusvezetőnek, a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola nyugalmazott tanárának,
a magyar népművészet és kórusmuzsika népszerűsítése iránt kivételesen elhivatott, több évtizedes pedagógusi és kórusvezetői munkája elismeréseként,

2. Beliczay Istvánnak, a Kelebiai Erdészet nyugalmazott vezetőjének,
több évtizedes, magas szintű erdészeti szakmai munkája, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként,

3. Falusi Jánosnak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. növénynemesítőjének,
az új, hasznos növényfajták előállítása területén, különösen az őszi búza, repce és szója nemesítésében elért kiemelkedő szakmai eredményei elismeréseként,

4. Ferentzi Sándor Antalnak, a Szecsődi és Hollósi Református Társegyházközség nyugalmazott református lelkészének,
több mint négy évtizedes lelkipásztori szolgálata, aktív közösségépítő és kulturális szervező tevékenysége elismeréseként,

5. Földváry Teréziának, Sárosfa község polgármesterének,
a település infrastruktúrájának és kulturális életének fellendítése mellett a helyi magyar közösség identitásának és hagyományainak megőrzését is segítő, kimagasló településvezetői munkája elismeréseként,

6. Dr. Hajasné Banos Mártának, Kozárd község polgármesterének,
a község fejlesztése mellett építészeti, turisztikai és kulturális értékeinek megőrzését is szolgáló, példamutató településvezetői munkája elismeréseként,

7. Molnár Eleonórának, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnökének,
a határon túli magyar hagyományok és nemzeti értékek gyűjtése, megőrzése és népszerűsítése iránt elhivatott, példaértékű kutatói és szakírói tevékenysége elismeréseként,

8. Sashalmi Miklósnénak, a Kaszó Zrt. kerületvezető erdészének,
az erdőterület gondos művelése és bővítése érdekében több évtizede lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként,

9. Dr. Szabó Tibornak, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. tudományos tanácsadójának,
a növényfajták nemesítésében végzett több évtizedes, nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű kutatásai, valamint tudományos tanácsadói tevékenysége elismeréseként

10. Szalay Sándornak, a volt Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott kormánytisztviselőjének, erdészeti és vadgazdasági szakmérnöknek,
a tartamos erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú erdőkezelés összehangolásában, valamint a természetvédelmi elvárásoknak megfelelő körzeti erdőterv rendszer kialakításában végzett szakmai munkája elismeréseként,

11. Taskovics Péternek, az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatójának,
az agrárszakoktatás és felnőttképzés területén több mint három évtizede magas színvonalon végzett pedagógusi és intézményvezetői munkája, valamint a település fejlődését és társadalmi életének élénkítését is elősegítő tevékenysége elismeréseként.

Miniszter Úr
a Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adta át 6 személynek


1.Kertész Róbertnek, az Agrárgazdasági Kutató Intézet Ágazati Költség- és Jövedeleminformációs Osztály vezetőjének,
a mezőgazdasági ágazatok és az élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemadatainak gyűjtése, elemzése és publikálása terén végzett, több évtizedes munkája elismeréseként,

2. Dr. Keszthelyi Ferenc nyugalmazott állatorvosnak, Apc község volt alpolgármesterének,
a község állategészségügyi ellátásának biztosítása érdekében végzett értékes szakmai munkája, valamint aktív közéleti tevékenysége elismeréseként,

3. Dr. Korbuly Jánosnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály volt vezetőjének,
a szőlő- és egyéb gyümölcsfajták szaporítóanyag-minősítése, valamint a kertészeti termesztés biológiai alapjainak fejlesztése területén végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként,

4. Palenik Józsefnek, a Lajta Néptánc Együttes művészeti vezetőjének,
a magyar népi hagyományok megőrzése iránt elkötelezett több évtizedes néptáncgyűjtői és oktatói tevékenysége elismeréseként,

5. Tóthné Bobonka Magdolnának, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal önkormányzati referensének, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság  referensének,
a nemzeti értékek gyűjtését és népszerűsítését szolgáló bizottság munkatársaként végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként,

6. Varga Györgynek, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely vezetőjének,
az emlékhely megújítása és magas színvonalú működtetése érdekében végzett, a történelmi csata és a sírkert méltó és hiteles bemutatását szolgáló munkája elismeréseként.

Miniszter Úr
Pro Alimentis Hungariae Díjat
adományozott 3 személynek


1. Dr. Bódi Csabának, a Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának,
a hazai biotermesztés fejlesztésében és népszerűsítésében végzett kimagasló szakmai munkája, sikeres vezetői tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Helyes Lajos rektorhelyettesnek, a Szent István Egyetem Kertészeti Technológiai Intézet igazgatójának,
a kertészet jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási, műszaki fejlesztési tevékenysége és vezetői munkássága elismeréseként,

3. Stefanovitsné Dr. Bányai Évának, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanárának,
az agrárfelsőoktatásban végzett közel három évtizedes kiemelkedő színvonalú, elkötelezett oktató, kutató munkája elismeréseként, aki a kitüntetést később veszi át.

Miniszter Úr
Fasching Antal Díjat
adományozott 3 személynek


1. Botond Gábor Lászlónak, a KOMUNÁLINFÓ Zrt. vezérigazgatójának,
a földmérés, térinformatika és a térképészet terén, továbbá a térinformatikai rendszerek kialakításában végzett hazai és nemzetközi tevékenysége elismeréseként,

2. Tóth Lászlónak, Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnökének,
több évtizeden át a katonai geodéziai technológiákban, a térképezésben és térképészetben, valamint a geoinformációs támogatás kidolgozásában végzett kiváló munkája elismeréseként,

3. Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzatának, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar egyetemi docensének,
hosszú időn át  magas színvonalon végzett oktatási tevékenységének, a távérzékelés mezőgazdasági célú hasznosításában elért kutatási eredményeinek elismeréseként,

Miniszter Úr
Konkoly Thege Sándor Díjat
adományozott 3 személynek


1. Gasparovics József dunaszigeti méhész őstermelőnek,
a Szigetköz mezőgazdasága, a magyar méhészet értékeinek megőrzése és fejlesztése érdekében végzett kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Pataki Balázsnak, a Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete ügyvezető elnökének,
a lótenyésztési szakigazgatás újkori megszervezése, a lovas hagyományőrzés és kultúra ápolása terén kifejtett elévülhetetlen eredményei elismeréseként,

3. Szladek Róbertnek, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. ménesvezetőjének,
az őshonos nóniusz lófajta egyedi tulajdonságainak fennmaradásában, a tenyésztésszervezésében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,

Miniszter Úr
Ujhelyi Imre Díjat
adományozott 6 személynek


1. Dr. Binder Istvánnak, a Fevita Hungary Zrt. nyugalmazott fejlesztési és minőségbiztosítási igazgatójának,
a gyorsfagyasztott termékek és feldolgozási technológiák fejlesztése az élelmiszer-biztonsági és minőségügyi rendszerek gyakorlati alkalmazása terén elért kiemelkedő eredményei és az élelmiszeripari-mérnök hallgatók gyakorlati képzése területén végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként,

2. Bolyhos László Jánosnak, a Bolyhos és Fia Bt. tulajdonosának,
a Pálinka mint hungarikum népszerűsítésében, az évenkénti Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál megszervezésében, a Virágos Újszilvásért Alapítvány létrehozásában végzett munkája elismeréseként,

3. Bustyaházai Lászlónak, UBM Feed Kft., szakmai igazgatójának,
kimagasló szakmai, kutatási, fejlesztési és üzleti tevékenysége elismeréseként, helyette az elismerést Pócza Szabolcs kutatás-fejlesztési igazgató vette át,

4. Dr. Dénes Ferencnek, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gyümölcstermesztési Kutatóintézet, Fertődi Kutató Állomás tudományos főmunkatársának, kutatóállomás-vezetőjének,
a bogyósgyümölcsök termesztésének és szaporítóanyaguk előállításának fejlesztése területén végzett több évtizedes, a hazai gyakorlat számára meghatározó munkája elismeréseként,

5. Dr. Polgár Zsoltnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar igazgatójának, egyetemi tanárának,
a hazai burgonyanemesítés terén elért kimagasló és egyedülálló eredményei, oktatói munkássága elismeréseként,

6. Dr. Réti Józsefnek, a Széchenyi István Egyetem, nyugalmazott címzetes egyetemi docensének,
a tejtermelésben, a hízómarhatartásban és a juhászati ágazatban végzett több évtizedes kimagasló munkája, oktatói tevékenysége, életműve elismeréseként.

Miniszter Úr
a Magyar Agrárgazdálkodási Minőség Díjat
2009-ben elnyert szervezetek közül 2 vállalkozás részére az azóta eltelt időben végzett tevékenysége alapján
a címhasználat meghosszabbításáról szóló oklevelet adományozott


1. a  HÓDAGRÓ Zrt.-nek,
a növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységet végző, valamint az ezeket kiszolgáló gépüzemi ágazattal rendelkező 129 főt foglalkoztató társaságnak,
az elismerést átvette Szabó Lajos elnök vezérigazgató,

2. a Zsindelyes Kereskedőház Zrt.-nek,
a pálinkatermékek előállításával és vendéglátással foglalkozó, 59 főt foglalkoztató társaságnak,
az oklevelet átvette Papp József ügyvezető tulajdonos.

Miniszter úr az Életfa Emlékplakettet azoknak a legkiválóbb szakembereknek adományozta, akik kerek születésnapot ünnepeltek
- arany fokozat a 90 éveseket, ezüst a 80 éveseket, és bronz a legfiatalabbakat, a 70 éveseket illeti meg.


Miniszter Úr
az Életfa Emlékplakett Arany fokozata
kitüntetést adományozta 2 személynek


1. Dr. Horváth Kálmánnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusának,
a műszaki felsőoktatásban végzett hét évtizedes kimagasló oktatói, kutatói, tanszékvezetői tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Romhányi Endrénének, a KÖRTEVÍZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Nyugdíjasok Klubja tagjának,
a három évtizeden keresztül végzett közösségi munkájának elismeréséül.


Miniszter Úr
az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata
kitüntetést adományozta 5 személynek

1. Bereczky Lászlónak, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott villamosipari mérnökének,
több évtizeden át a meteorológiai szakterületek fejlesztésében, irányításában, valamint a munkabiztonsági és minőségirányítási területen végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként,

2. Kléber Gézának, a volt Fővárosi Földhivatal nyugalmazott hivatalvezetőjének,
három évtizedes földügyi ágazatban végzett munkája, eredményes életútja elismeréseként,  betegsége miatt  az elismerést lánya, Kléber Adrienn veszi át, gyógyulást kívánunk,

3. Dr. Mészáros Sándornak, az Agrárgazdasági Kutató Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadójának,
az agrárközgazdaságtan  hazai és nemzetközi területén végzett kutatási és oktatási tevékenysége elismeréséül,

4. Muth Endrének, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott személyzeti vezetőjének,
hosszú, eredményes erdészeti, személyzeti vezetői és szakoktatói pályafutása elismeréseként,

5. Dr. Németh Gyulának, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nyugalmazott főiskolai tanárának,
a Geoinformatikai Intézetben végzett négy évtizedes oktatói és vezetői munkája, a selmeci diákhagyományok továbbélésének támogatásában kifejtett tevékenysége elismeréseként.


Miniszter Úr
az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata
kitüntetést adományozta 11 személynek

1. Búza György állattenyésztő mérnöknek, a Bábolna Tetra Kft. társtulajdonosának,
több évtizeden át a hazai tojóhibrid nemesítés nemzetközi versenyképességének javítása érdekében végzett kimagasló szakmai munkája és a Kaposvári Egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatása elismeréseként,

2. Genáhl Mátyásnénak, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott vadászházi gondnokának,
öt évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenysége, a Hajósszentgyörgyi Vadászház sikeres működtetésében végzett munkája elismeréseként,

3. Dr. Gonda Istvánnak, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar professor emeritusának, volt tanszékvezetőnek,
a gyümölcstermesztés gyakorlati kutatásában és az egyetemi oktatásban több mint négy évtizeden át végzett kiemelkedő élettevékenységének elismeréséül,

4. Dr. Lipták Józsefnek, a KITE Zrt. nyugdíjazott régió igazgatójának,
a mezőgazdasági fejlesztések területén végzett kimagasló kereskedelmi tevékenysége, vezetői munkája elismeréseként,

5. Pálmai Istvánnak, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Sárospataki Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott erdészeti igazgatójának,
25 éves kimagasló színvonalon végzett szakmai, vezetői tevékenysége elismeréseként, aki a kitüntetést később veszi át,

6. Pannonhalmi Miklósnak, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott műszaki igazgatóhelyettesének,
négy évtizedes kiemelkedő vízügyi és vízi környezetvédelmi szervező, kutató és oktató tevékenységének elismeréseként,

7. Rengert Istvánnak, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének,
több évtizedes kiváló színvonalon végzett  erdészeti tevékenysége elismeréseként, aki a kitüntetést később veszi át,

8. Dr. Schirling Istvánnak, a volt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság hatósági állatorvosának,
a sárospataki járás állategészségügye és élelmiszerbiztonsága érdekében végzett kiváló munkája elismeréseként, betegsége miatt az elismerést fia Schirling István veszi át, gyógyulást kívánunk,

9. Szakács Lászlónak, a Zalaerdő Zrt. 5. számú Zalaegerszegi erdészete kerületvezető erdészének,
a zalai erdőgazdálkodás múltjának egyedüli kutatójaként, a Zalaegerszeg életének színteréül is szolgáló különleges helyzetű erdőtömb gazdájaként végzett kimagasló munkája elismeréseként,

10. Szélessy Györgynek, a Földművelésügyi Minisztérium volt Erdőrendezési Szolgálat, Zalaegerszegi Erdőtervezési Iroda erdőtervezőjének,
a tartamos erdőgazdálkodásban, erdőtervezésben és a vadgazdálkodásban végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként,

11. Török Lászlónak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott hűtőgépészének,
három és fél évtizeden keresztül az üvegház üzemeltetésének biztosításában végzett műszaki tevékenységének elismeréseként,

Miniszter Úr
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
22 személynek


1. Bán Andrásnénak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. kutatási munkatársának,
négy és fél évtizedes rendkívül pontos, kutatásokban végzett asszisztensi tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Barna Róbertnek, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya járási főállatorvosának,
több évtizedes az állategészségügy szolgálatában végzett kimagasló szakmai és közösségi tevékenysége elismeréseként,

3. Dr. Béládi Katalin Etelkának, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos munkatársának,
több évtizedes a mezőgazdasági ágazatok és élelmiszeripari termékek költség- és jövedelem adatainak elemzésében végzett kimagasló kutatói és szakírói tevékenysége elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából,

4. Bíróné Marton Juditnak, a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály tanyafejlesztési referensének,
a Tanyafejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos hathatós és lelkiismeretes munkája elismeréseként,

5. Büki Kornélnak, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott főállomás vezetőjének,
négy évtizedes meteorológiai munkája, vezetői és hálózati ellenőri tevékenysége  elismeréseként,

6. Dr. Fridrich Andrásnak, a Földművelésügyi Minisztérium Agrár és Halászati Alapok Hatósági Főosztály osztályvezetőjének,
az európai uniós agrár és a halászati alapok területén végzett kiemelkedő és eredményes tevékenysége elismeréseként,

7. Horváth Ádámnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság üzemeltetési ügyintézőjének,
munkavédelmi, tűzvédelmi szakmai feladatok irányításában végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként,

7/b  Horváth Katalinnak, az ECHO Televízió felelős szerkesztőjének,
több évtizedes szakmai tevékenységéért, a magyar mezőgazdaság népszerűsítése érdekében tett kimagasló és elhivatott munkájáért,

8. Huszárné Hajdu Máriának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Földhivatali Osztály osztályvezetőjének,
két évtizedes kimagaslóan végzett földhivatali, vezetői, ügyfél- és partnerkapcsolati tevékenységének elismeréseként,

9. Jósvári Máriának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének,
pénzügyi és gazdasági szakterületen végzett kiváló tervezési és irányítási tevékenységének elismeréseként,

10. Kiss Ritának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság gépjármű ügyintézőjének,
a gépjárműpark üzemeltetésében végzett másfél évtizedes kiváló tevékenysége elismeréseként,

11. Kozma Bognár Lászlónak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság traktorvezetőjének,
a területkezelési, gépszerelői és a szürke marha tenyésztési feladatainak magas színvonalú ellátásában végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként,

12. Kövérné Csaja Katalinnak, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gazdasági referensének,
gazdasági szakterületen végzett kiemelkedő színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

13. Molnár Juditnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartási ügyintézőjének,
több évtizeden át az ingatlan-nyilvántartásban, a társasházakkal kapcsolatos ügyintézésben végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

14. Némethné Meier Évának, a Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály adatszolgáltatási felelősének,
a földmérési és távérzékelési téradatok, állami alapadatok szolgáltatásával kapcsolatos kiváló színvonalon végzett ügyfélközpontú irányítói és vezetői tevékenysége elismeréseként,

15. Peregi Györgynének, a Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium iskolatitkárának,
négy évtizedes kimagasló iskolatitkári tevékenysége elismeréseként,

16. Pete András Imrénének, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság osztályvezetőjének,
a hazai zöldségpalánta minősítés rendszerének kidolgozásáért, valamint a dísznövény és zöldségpalánta felügyelet területén végzett két évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként,

17. Poór Csabának, a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály halgazdálkodási és halvédelmi szakreferensének,
az államot megillető halgazdálkodási jog hasznosításával kapcsolatos haszonbérleti szerződések előkészítésében és az "Állami halgazdálkodási feladatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat forrásai felhasználásban végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

18. Szilágyi Jánosnénak, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi nevelőjének,
három évtizedes kiváló oktatói-nevelői tevékenysége elismeréseként,

19. Szótér Bélának, a Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola fafúvós tanárának,
öt évtizeden keresztül végzett kiváló zeneoktatói tevékenysége, a kulturális örökségvédelem, a klasszikus zene szeretetére nevelés terén végzett munkássága elismeréseként,

20. Táboriné Végh Juditnak, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály ingatlan-nyilvántartási szakügyintézőjének,
a földügyi ágazatban végzett kiemelkedően eredményes szakmai tevékenységének, életpályájának elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából,

22. Wagner Hartmutnak, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos munkatársának,
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmi folyamatainak elemzésében végzett kimagasló kutatói, szakírói tevékenysége elismeréseként, nyugdíjba vonulásának alkalmából.