Belügyminisztérium

- KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA -ÁDER JÁNOS,
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E,
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
169. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

2017. március 14-énHOSSZÚ IDŐN ÁT VÉGZETT
KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

KINEVEZTE
RENDŐR DANDÁRTÁBORNOKKÁ


FARKAS GÁBOR r. ezredes urat,
Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányt.A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


- több mint három évtizedes rendőri pályája során elért eredményei,
példamutató szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül –

DR. BOLCSIK ZOLTÁN r. vezérőrnagy úrnak,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának, rendőrségi főtanácsosnak;


- több mint három évtizedes rendőri pályája során elért eredményei,
magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül -

HAJDU JÁNOS r. vezérőrnagy úrnak,
a Terrorelhárítási Központ főigazgatójának;


- a Belügyminisztérium, a rendőrség és a büntetés-végrehajtási szervezet
állományában végzett több évtizedes példamutató szolgálata,
valamint a hazai vasúti közlekedés biztonságos működtetését szolgáló
kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül -

DR. KÖKÉNYESI ANTAL ny. bv. altábornagy úrnak,
a Magyar Államvasutak Zrt. biztonsági főigazgatójának,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága volt országos parancsnokának,
az Országos Rendőr-főkapitányság volt főkapitány-helyettesének,
bűnügyi főigazgatójának;


- a térség közbiztonságának és közrendjének megőrzése érdekében
több évtizede végzett eredményes szakmai és vezetői munkája, valamint
az árvízi védekezések és a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok
ellátása során tanúsított példaértékű helytállása elismeréséül -

DR. LUKÁCS JÁNOS r. dandártábornok úrnak,
Csongrád megyei rendőrfőkapitánynak, rendőrségi főtanácsosnak.A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


- a vízügyi ágazatban végzett több évtizedes magas színvonalú
szakmai munkája és példamutató vezetői tevékenysége elismeréséül -

KABAY SÁNDOR úrnak,
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
nyugalmazott igazgatójának;


- a vízügyi ágazat területén, különösen a Közép-Tisza-vidék vízgazdálkodása
és a vizek kártételeinek megakadályozása érdekében végzett
három évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréséül

LOVAS ATTILA úrnak,
a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,
a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete vezetőjének;


- a hazai vízügyi ágazatban, különösen az árvízvédelem,
a folyam- és tószabályozás, valamint a vízépítési műtárgyak rekonstrukciója
területén végzett magas szintű szakmai munkája elismeréséül -

PAPANEK LÁSZLÓ úrnak,
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály vezetőjének;A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


- három és fél évtizedes magas színvonalú szakmai és példamutató
vezetői tevékenysége elismeréséül -

DR. FARKAS LÁSZLÓ r. dandártábornok úrnak,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság
igazgatójának, rendőrségi főtanácsosnak;


- több évtizedes rendőri szolgálatát követően
a térség lakosságának biztonsága érdekében végzett
eredményes társadalmi munkája elismeréséül -

DR. FEKECS DÉNES ny. r. ezredes úrnak,
az Országos Polgárőr Szövetség gazdasági és pénzügyi elnökhelyettesének,
a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökének;


- a katasztrófavédelmi szervezet magas szintű feladatellátásához
és a szervezet hatósági szakterületének fejlődéséhez hozzájáruló
két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálatellátása, valamint
kiváló vezetői-irányítói teljesítménye elismeréséül -

HUSZÁR TIBOR tű. ezredes úrnak,
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettesének, tűzoltósági főtanácsosnak;


- három évtizedes magas színvonalú szolgálatellátása,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
kiegyensúlyozott gazdálkodását és hatékony működését biztosító,
kiemelkedően eredményes munkája elismeréséül -

TÓBIS GÁBOR BÉLA tű. ezredes úrnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
gazdasági igazgatóhelyettesének, tűzoltósági főtanácsosnak;A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


- Csopak község lakói és a balatoni térség fejlesztése érdekében végzett
példamutató és eredményes munkája elismeréséül -

AMBRUS TIBOR úrnak,
Csopak község polgármesterének;A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


- a büntetés-végrehajtási szervezet állományában példás elhivatottsággal végzett
értékes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül -

SZABÓ ZOLTÁN bv. ezredes úrnak,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatójának;A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


- a büntetés-végrehajtási szervezet állományában példás elhivatottsággal
végzett szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül -

DOMIN ÁGNES bv. alezredes asszonynak,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Közgazdasági Főosztály,
Költségvetési Osztály vezetőjének, büntetés-végrehajtási tanácsosnak;


- közel két évtizede lelkiismeretesen végzett szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréséül -

HORVÁTH ATTILA bv. alezredes úrnak,
a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesének,
a Váci Fegyház és Börtön volt parancsnokhelyettesének,
büntetés-végrehajtási tanácsosnak;


- több mint két és fél évtizedes magas szintű szakmai és
következetes vezetői tevékenysége elismeréséül -

DR. KRAUSZ VALENTINA c. bv. o. alezredes asszonynak,
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet,
II. számú Férfi Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztály vezetőjének,
büntetés-végrehajtási tanácsosnak;


- a belügyi szervek különböző gazdasági területein közel két évtizede
átlagon felüli színvonalon végzett munkája elismeréséül -

LUCZA TIBOR r. alezredes úrnak,
a BM Műszaki Főosztály, Anyagi és Technikai Osztály
kiemelt főreferensének, rendőrségi tanácsosnak;


- több mint másfél évtizedes példaértékű rendőri szolgálata, valamint a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása elismeréséül -

TAKÁCS IMRE c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Terrorelhárítási Központ, Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság,
Objektumvédelmi Osztály szolgálatparancsnokának;A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA


- közel két évtizedes szolgálatellátása, számos jelentős káreset felszámolásában,
valamint az árvízi védekezési munkálatok során tanúsított
példaértékű helytállása elismeréséül -

HERBSZT TAMÁS c. tű. főtörzsőrmester úrnak,
a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
beosztott tűzoltójának;DR. PINTÉR SÁNDOR,
MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE

KIEMELKEDŐ HELYTÁLLÁSA,
BÁTOR MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELET ADOMÁNYOZOTT,
EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTETTE


BAK BÉLA c. tű. főtörzsőrmester urat,
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
III. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
beosztott tűzoltóját,

aki 2016 májusában egy tízemeletes budapesti lakóépületben keletkezett tűzeset során a tűzoltásvezetőtől az életmentési feladatok végrehajtására kapott megbízást. Társaival együtt 29 főt a lépcsőházon keresztül, 12 főt a tetőn át mentettek ki.


BAKI GYÖRGY c. tű. zászlós urat,
a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
szerparancsnokát,

aki 2016 decemberében egy mezőszilasi lakóházban bekövetkezett tűzeset során önként vállalta a nagy hőhatásnak kitett, szivárgó gázpalack kihozatalát. Sugárvédelem mellett, nagy szakmai hozzáértéssel és kiemelkedő határozottsággal végezte el a feladatot, elkerülve a további kárnövekedést, elhárítva az életveszélyt, és elősegítve társai munkavégzésének biztonságát is.


BERTA JÁNOS c. r. főtörzszászlós urat,
a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság,
Cibakházi Rendőrőrs
csoportparancsnokát, körzeti megbízottat,

HABRANYI LÁSZLÓ c. r. főtörzszászlós urat,
a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság,
szolgálatirányító parancsnokát,

HANZEL ZOLTÁN tű. főhadnagy urat,
a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
szolgálatparancsnokát,

NAGY VIKTOR r. főtörzsőrmester urat,
a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
helyszínelő és balesetvizsgálóját, és

SZARKA LÁSZLÓ c. tű. főtörzsőrmester urat,
a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
mb. rajparancsnokát,

akik 2016 decemberében egy kunszentmártoni lakóépületben bekövetkezett tűzeset során előbb gondoskodtak a benn tartózkodó magatehetetlen, idős hölgy kimentéséről, majd visszatértek az épületbe, és egy esetleges robbanást, illetve további jelentős kárnövekedést megelőzve, gázpalackokat hoztak ki onnan.


BÓDIS SZABOLCS c. tű. főtörzsőrmester urat,
a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
gépjárművezetőjét,

aki 2017 januárjában – szabadnapján – egy somogyszobi családi ház mellék-épületében keletkezett tűz észlelését követően értesítette a tűzoltó-parancsnokságot, és az egységek kiérkezéséig gondoskodott a közművek kiszakaszolásáról, 3 db gázpalack és egy személygépkocsi kihozataláról, majd locsoló tömlő segítségével megkezdte az oltást.


CSETÉNYI BENCE urat,
balatonalmádi lakost, és

SASHEGYI DÁNIEL urat,
balatonfűzfői lakost,

akik 2017 januárjában egy házaspár mindkét tagját sérülések nélkül mentették ki a Balaton jeges vizéből, miután a vékony jég beszakadt alattuk.


DARÓCZI LAJOS c. tű. főtörzsőrmester urat,
a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
beosztott tűzoltóját,

aki 2017 januárjában egy lakásként használt melléképületben bekövetkezett tűzeset során bizonyította kiváló helyzetfelismerő képességét, helytállását. Egy eszméletlen férfit mentett ki az épületből, majd – a tűz oltásával egyidőben – egy hőhatásnak kitett PB gázpalackot vitt ki a szabadba. Gyors, szakszerű reagálásával hozzájárult a tűz megfékezéséhez és a másik épületre való átterjedésének megakadályozásához is.


FAZEKAS ISTVÁN urat,
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
közfoglalkoztatottját,

aki 2016 szeptemberében a 16 fokos Holt-Sebes-Körös vizében az eltűnt két éves gyermeket megtalálta, a partra húzta, ahol újraélesztette, megmentve ezzel életét.


KOPASZ ZSOLT c. r. törzsőrmester urat,
a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály,
Járőrszolgálati Alosztály járőrvezetőjét, és

VÁGÓ ZOLTÁN c. r. törzszászlós urat,
a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály,
Körzeti Megbízotti Alosztály körzeti megbízottját,

akik 2017 februárjában egy tó vizébe szakadt gyermeket mentettek ki úgy, hogy ők maguk is sérüléseket szereztek, amikor alkarral és könyökkel törték a jeget, hogy beúszhassanak a lányért.


SEPSIK SÁNDOR ny. tű. főtörzsőrmester urat,
a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
nyugalmazott beosztott tűzoltóját, és

VEINÉMER ATTILA c. tű. zászlós urat,
a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
különlegesszer kezelőjét,

akik 2016 decemberében az M3-as autópályán történt buszbalesetet követően – melyben ők maguk is sérüléseket szenvedtek –, azonnal megkezdték utastársaik mentését, több évtizedes szakmai tapasztalatukkal elősegítették a gyors felderítést és hozzájárultak a beavatkozás hatékonyságához.A BELÜGYMINISZTER

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E
ALKALMÁBÓL

KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

ELŐLÉPTETTE SORON KÍVÜL
RENDŐR EZREDESSÉ


SIMONYI OTTÓ r. alezredes urat,
a Terrorelhárítási Központ, Műveleti Igazgatóság,
Képzési Főosztály vezetőjét;ELŐLÉPTETTE SORON KÍVÜL
TŰZOLTÓ EZREDESSÉ


PÓCSIK ATTILA tű. alezredes urat,
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét;RENDŐRSÉGI TANÁCSOSI CÍMET
ADOMÁNYOZOTT


VÉGH KLÁRA c. r. alezredes asszonynak,
a Készenléti Rendőrség, Humánigazgatási Szolgálat
megbízott vezetőjének.
A BELÜGYMINISZTER

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E
ALKALMÁBÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE
ÉS ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE TERÉN
KIEMELKEDŐ SZÍNVONALON VÉGZETT
EREDMÉNYES SZAKMAI MUNKÁJA
ELISMERÉSÉÜLA KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL
ARANY FOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA


MISZLAI JÓZSEF úrnak,
a Magyar Államkincstár
hálózatirányításért felelős elnökhelyettesének;A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL
EZÜST FOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA


HEVÉR RUDOLF úrnak,
a BM Informatikai Főosztály vezetőjének;

KRUCSÓ BALÁZS úrnak,
a Magyar Államkincstár, ASP 2.0 Csatlakoztatást Támogató Osztály
projektvezetőjének;

DR. SZEPESI GÁBOR úrnak,
a Magyar Államkincstár, Kincstári Uniós Fejlesztések Főosztálya
operatív projektvezetőjének;FESTMÉNY EMLÉKTÁRGYAT
ADOMÁNYOZOTT


DR. KÓNYA LÁSZLÓ FERENC úrnak,
a BM Önkormányzati Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárság
szakmai főtanácsadójának;KIMAGASLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL
EZÜST FOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA


DANADA-RIMÁN EDINA asszonynak,
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
jegyzőjének;AZ ESZIG OKMÁNY MEGVALÓSÍTÁSA, KIADÁSA
ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK KITERJESZTÉSE SORÁN
VÉGZETT KIMAGASLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL
EZÜST FOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA


BENCZIKNÉ DR. KÖRMENDI KRISZTINA asszonynak,
a BM Fejlesztési Főosztály
főosztályvezető-helyettesének;

VERŐCI GÁBOR úrnak,
az IdomSoft Zrt. fejlesztési igazgatójának;FESTMÉNY EMLÉKTÁRGYAT
ADOMÁNYOZOTT


DR. LUCZAI ISTVÁN úrnak,
a BM Fejlesztési Főosztály volt vezetőjének.
KIMAGASLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

ARANYLÁNC ARANYMEDÁLLAL EMLÉKTÁRGYAT
ADOMÁNYOZOTT


BÁTOVSZKI MIKLÓSNÉ tű. százados asszonynak,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Humán Szolgálat,
Személyzeti Főosztály kiemelt főelőadójának;SEIKO ÓRA EMLÉKTÁRGYAT
ADOMÁNYOZOTT


BEKE JÓZSEF r. őrnagy úrnak,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium,
Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztály vezetőjének.