Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium kitüntetései az 1848/49es Forradalom és Szabadságharc Évfordulójának, 2016. március 15. alkalmából


KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA ELÉRHETŐ ITT!
Fotó: Sebestyén Jenő / BM


ÁDER JÁNOS,
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -


HOSSZÚ IDŐN ÁT VÉGZETT KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E,
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KEZDETÉNEK
168. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL


ELŐLÉPTETTE
RENDŐR VEZÉRŐRNAGGYÁ

BUCSEK GÁBOR r. dandártábornok urat,
budapesti rendőr-főkapitányt


ELŐLÉPTETTE
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI VEZÉRŐRNAGGYÁ

SCHMEHL JÁNOS bv. dandártábornok urat,
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
biztonsági és fogvatartási helyettesét


KINEVEZTE
TŰZOLTÓ DANDÁRTÁBORNOKKÁ

TÓTH TIBOR tű. ezredes urat,
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját
 


A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

DR. BÓKA ISTVÁN úrnak,
Balatonfüred város polgármesterének,
a Balaton Fejlesztési Tanács elnökének

DR. SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN úrnak,
a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet
nyugalmazott tudományos tanácsadójának

DR. TEMESSZENTANDRÁSI GYÖRGY úrnak,
háziorvosnak, tüdőgyógyásznak,
Tabajd község volt polgármesterének

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

DOBOSI DÁNIEL úrnak,
borásznak, a szentantalfai Dobosi Pincészet tulajdonosának

HOFFMAN PÁL úrnak,
Tököl város polgármesterének

NAGY RÓBERT úrnak,
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
vezérigazgatói főtanácsadójának

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

DR. BELSŐ LÁSZLÓNÉ DR. DOMBI IRÉN ny. r. o. ezredes asszonynak,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat alapellátó főorvosának

ERDÉLYI ISTVÁN tű. ezredes úrnak,
a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettesének

RÓZSÁS JÓZSEF r. alezredes úrnak,
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Gazdaságvédelmi Osztály
osztályvezető-helyettesének

SOLTÉSZ ANDRÁS r. alezredes úrnak,
az Edelényi Rendőrkapitányság vezetőjének

DR. UNGER ISTVÁN ZOLTÁN tű. ezredes úrnak,
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
gazdasági igazgatóhelyettesének

VÖRÖS FERENC r. ezredes úrnak,
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

BAGYÓ SÁNDOR úrnak,
a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata
alapítójának és elnökének

BALOGH ZOLTÁN úrnak,
Besenyszög város polgármesterének

DR. BONDAR KLÁRA asszonynak,
a FŐTÁV Zrt., Jogi Osztály vezetőjének,
Bicske város volt jegyzőjének,
Budapest Főváros Önkormányzata volt aljegyzőjének

CSÖRSZNÉ ZELENÁK KATALIN asszonynak,
a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ügyvezetőjének

GALGÓCZY ZOLTÁN úrnak,
Budapest Főváros XVIII. kerülete alpolgármesterének

HECKENAST GUSZTÁV úrnak,
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda
aljegyzői referensének

DR. NAGY ZOLTÁN úrnak,
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Adóügyi Osztály vezetőjének

SZUROK SÁNDORNÉ asszonynak,
a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének

DR. VÉGH IBOLYA asszonynak,
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala aljegyzőjének,
a Közgazdasági Iroda vezetőjének

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

DIRICZI MIKLÓS tű. ezredes úrnak,
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
oktatási igazgatóhelyettesének

DRASKÓCZI JENŐ r. alezredes úrnak,
a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság,
Ellenőrzési Szolgálat vezetőjének

ÉZSIÁS CSABA r. alezredes úrnak,
a Terrorelhárítási Központ, Személyvédelmi Igazgatóság
főosztályvezetőjének

FOK RÓBERT bv. ezredes úrnak,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
Biztonsági Szolgálat vezetőjének

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

BÍRÓNÉ DUGMANITS ÁGNES asszonynak,
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály
vezetőjének

FORGÓNÉ KROBOTH ZSUZSANNA asszonynak,
Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat,
Igazgatási Osztály vezetőjének

SZIKI GYULA úrnak,
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Főépítészi Iroda vezetőjének

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

GAZSI LÁSZLÓNÉ r. alezredes asszonynak,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság,
Rendészeti és Engedélyügyi Alosztály vezetőjének

LUCZI JENŐ c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Gellénházi Rendőrőrs körzeti megbízottjának

LUDÁNYI GYULA c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi technikusának

SZABÓ GÁBOR c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi technikusának

SZABÓ-SZŰCS IMRE c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Szentesi Rendőrkapitányság
helyszínelőjének és balesetvizsgálójának

SZÁVITY JÓZSEF r. főtörzsőrmester úrnak,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság
bűnügyi kutyavezetőjének

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

ÁCS LÁSZLÓ úrnak,
a BM Ellenőrzési Főosztály költségvetési ellenőrének

BÉKÉSI ZSOLT úrnak,
a BM Nemzetközi Oktatási Központ konyhafőnökének

PACZONA RÓBERTNÉ asszonynak,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szervezési Csoport  titkársági referensének

PILÁTH ISTVÁNNÉ asszonynak,
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja, Vendéglátási Osztály szakácsának

SZALAY MIKLÓS úrnak,
az Országos Vízügyi Főigazgatóság
vízkészlet-gazdálkodási szakértőjének, projektmenedzsernek

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

MOLNÁR ISTVÁN c. bv. főtörzsőrmester úrnak,
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági felügyelőjének

SOMORNAI LAJOS c. bv. főtörzszászlós úrnak,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
körlet-főfelügyelőjének
 


MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -


ÉLETMENTÉS SORÁN TANÚSÍTOTT HŐSIES MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

„ÉLETMENTŐ EMLÉKÉRMET”
ADOMÁNYOZOTT

BUSCH PÉTER úrnak,
szegedi lakosnak,

aki életét kockáztatva a Tiszából két fiatalt mentett ki.


KALLÓS ZSOLT úrnak,
KISS KRISZTINA asszonynak,
makói lakosoknak, és

LÉHMAN KRISZTIÁN úrnak,
kiszombori lakosnak,

akik a Maros folyóban elmerült személyek kimentésében vettek részt.


LÉGRÁDI MÁTÉ úrnak,
tiszakóródi lakosnak,

aki a Tiszából mentette ki társát.


néhai DR. PILÁN MIHÁLYnak,

aki a Balatonba vizibicikliről esett 14 éves fiatal segítségére sietett. Tragikus módon mindketten életüket vesztették.

Néhai Dr. Pilán Mihály posztumusz Életmentő Emlékérem elismerését özvegye, Dr. Pilán Mihályné asszony veszi át.


RIPPEL FERENC úrnak,
budapesti lakosnak,

aki egy áramütést szenvedett férfit mentett meg.


ZALKODI RÓBERT úrnak,
karcsai lakosnak,

aki egy férfit a holtág vizéből mentett ki.
 


DR. PINTÉR SÁNDOR,
MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE


KIEMELKEDŐ HELYTÁLLÁSA,
BÁTOR MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELET
ADOMÁNYOZOTT
EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTETTE

CZAGA CSABA c. tű. zászlós urat,
a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
különlegesszer kezelőjét,

aki egy tiszaújvárosi ipartelepen bekövetkezett tűz oltása során példaértékű felkészültséggel és lélekjelenléttel látta el feladatát.


FIBI JÁNOS c. tű. törzsőrmester urat, és
KULCSÁR ZSOLT c. tű. törzszászlós urat,
a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
gépjárművezetőjét és referensét,

akik egy ibrányi csarnoképületben keletkezett tűzeset során robbanást akadályoztak meg.


GODINA PÉTER c. tű. zászlós urat,
a Kaposvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
különlegesszer kezelőjét, és

SZECSŐDI TIBOR r. főtörzsőrmester urat,
a Kaposvári Rendőrkapitányság, Nagybajomi Rendőrőrs
körzeti megbízottját,

akik egy sérült, magatehetetlen személyt a kigyulladt gépkocsiból mentettek meg.


HOSCHEK DÁVID r. őrmester urat,
a Mohácsi Vízirendészeti Rendőrőrs
motorcsónak-vezetőjét,

aki a Duna jeges vizébe esett embert mentett meg.


KALMÁR LÁSZLÓ r. főtörzsőrmester urat,
a Magyarnándori Rendőrőrs körzeti megbízottját,
a Herencsényi Polgárőr Egyesület elnökét, és

SZILFAI ATTILA urat,
a Herencsényi Polgárőr Egyesület polgárőrét,

akik egy kigyulladt családi házból mentettek ki több személyt.


KISS ANITA asszonyt,
az Irmák Közhasznú Nonprofit Kft.,
Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon
gazdasági ügyintézőjét,

aki a speciális otthonban keletkezett tűz továbbterjedését megakadályozta, és gondoskodott a lakó biztonságba helyezéséről.


LÁSZLÓ KÁROLY c. tű. főtörzsőrmester urat, és
SIBINGER TAMÁS c. tű. főtörzsőrmester urat,
a Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

gépjárművezetőjét és beosztott tűzoltóját,

akik a Rába folyóból egy férfi életét mentették meg.


NAGY GÁBOR IMRE r. őrmester urat, és
WALDINGER ÁKOS ISTVÁN r. őrmester urat,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság, XIX. kerületi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztályának járőreit,

akik egy családi házban keletkezett tűzesetnél idős asszonyt mentettek meg.


ÖLVETI GÁBOR c. tű. törzszászlós urat,
a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
különlegesszer kezelőjét,

aki példamutatóan járt el egy hajdúsámsoni tűzeset során.


SZŐKE ORBÁN tű. százados urat,
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
szolgálatparancsnokát,

aki egy budapesti csarnoképületben keletkezett tűz során példamutatóan járt el.


ZAKÓCS JÁNOS r. törzszászlós urat,
a Terrorelhárítási Központ műveleti tiszthelyettesét,

aki egy agresszív állampolgárral szemben kiemelkedő helytállást tanúsított, annak ellenére, hogy az eset során tarkótájékon késszúrás érte és élete is veszélyben volt.


ZSIDI NORBERT c. r. törzsőrmester urat,
a Győri Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály
járőrvezetőjét,

aki egy Rába folyóban elmerült férfi életét mentette meg.

A BELÜGYMINISZTER

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL


KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

ELŐLÉPTETTE SORON KÍVÜL

RENDŐR EZREDESSÉ

HUJBER ERZSÉBET r. alezredes asszonyt,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
Ellenőrzési Osztály vezetőjét

VIDOVENYECZ ATTILA r. alezredes urat,
a Terrorelhárítási Központ megbízott igazgató-helyettesét

NYUGÁLLOMÁNYÚ
TŰZOLTÓ EZREDESSÉ

ZSOLNAI JÓZSEF ny. pv. alezredes urat,
a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság,
III. kerületi Kirendeltségének volt vezetőjét